Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c641f34-fc8b-419d-bcce-194607b8c9be

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza wybranych napędów alternatywnych stosowanych w autobusach szynowych

Autorzy Daszkiewicz, P.  Andrzejewski, M.  Merkisz-Guranowska, A.  Gallas, D.  Stawecka, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected alternative drives used in railbuses
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niskoemisyjny transport najczęściej kojarzy się z transportem szynowym. Ten rodzaj pojazdów ma wiele zalet - jest ekologiczny, relatywnie cichy i wydajny (może zabrać jednocześnie wielu pasażerów). Ponadto Unia Europejska coraz częściej zwraca uwagę na konieczność odbudowy transportu kolejowego, co ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju wielu miejscowości, zwiększenia ich potencjału gospodarczego i turystycznego oraz przyczynia się do poprawy stanu środowiska. W artykule omówione zostały wybrane rozwiązania nowoczesnych autobusów szynowych, które przyczyniają się do usprawnienia realizacji zapotrzebowania transportowego. Pojazdy te, wyposażone w zaawansowane technicznie układy oczyszczania gazów wylotowych, przy zastosowaniu biopaliw płynnych i gazowych oraz wykorzystaniu alternatywnych źródeł napędu, powodują mniejsze negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Przedstawione zostało innowacyjne rozwiązanie w postaci autobusu szynowego zasilanego ogniwami paliwowymi, wykorzystującymi do produkcji energii elektrycznej wodór, który w ostatnich latach bardzo zyskuje na popularności. Kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem wśród pojazdów kolejowych są autobusy szynowe z układami napędu hybrydowego, których hybrydowy zespół napędowy składa się z tłokowego silnika spalinowego, silnika elektrycznego wraz z układem przeniesienia napędu oraz zestawu wysokowydajnych zasobników energii.
EN The concept of low-emission transport is most commonly associated with rail transport. This type of vehicles have many advantages – they are ecological, relatively quiet and efficient (can transport multiple passengers simultaneously). In addition, the European Union is increasingly emphasizing the need to rebuild rail transport, which has a fundamental impact on the development of many cities, increasing their economic and tourist potential, as well as contributing to environment improvement. The article discusses selected solutions used in modern railbuses, which help fulfil the transport demand. These vehicles, equipped with advanced exhaust gas aftertreatment systems, powered by liquid and gaseous biofuels as well as alternative power sources, have a much smaller environmental impact. An innovative solution in the form of a fuel cell bus that uses hydrogen to generate electricity has been presented. A solution that has grown in popularity in recent years. Another modern solution among rail transport is the hybrid railbus with hybrid drive systems, with a hybrid powertrain that consists of a reciprocating combustion engine, an electric motor with power transmission, and a set of high-efficiency electric power storage devices.
Słowa kluczowe
PL autobus szynowy   biopaliwa   wodór  
EN railbus   biofuel   hydrogen  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 6
Strony 143--146, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Daszkiewicz, P.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor Andrzejewski, M.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor Merkisz-Guranowska, A.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
autor Gallas, D.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
autor Stawecka, H.
  • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu
Bibliografia
1. Andrzejewski M., Pielecha I., Daszkiewicz P., MerkiszGuranowska A., Stawecki Ł., The hybridization of propulsion systems of mass transport vehicles, Combustion Engines, No. 3/2015 (162), pp. 658–665.
2. Daszkiewicz P., Andrzejewski M., Merkisz-Guranowska A., Zastosowanie układów napędu hybrydowego w pojazdach transportu masowego, Technika Transportu Szynowego 12/2015, s. 2450‒2454.
3. Dittus H., Ungethüm J., Modelling of alternative propulsion concepts of railway vehicles, The Modelica Association, pp. 391–398, Modelica 2006, 4–5 September.
4. Lejda K.: Wodór w aplikacjach do środków napędu w transporcie drogowym. Wydawnictwo KORAW, Rzeszów 2013.
5. Materiały firmy Alstom: www.alstom.com, dostęp: 5.03.2017.
6. Materiały firmy MTU: http://www.mtuonline.com/mtu/applications/hybrid/, dostęp: 5.03.2017.
7. Merkisz-Guranowska A., Daszkiewicz P., Andrzejewski M., Stawecki L., The use of alternative fuels in mass transport vehicles, in J. Pombo, (Editor), Proceedings of the Third International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 299, 2016. doi:10.4203/ccp.110.299.
8. Pagenkopf J., Kaimer S., Potentials of alternative propulsion systems for railway vehicles – a techno-economic evaluation, 2014 Ninth International Conference on Ecological Vehicles and Renewable Energies (EVER), 978-1-4799-3787-5/14/$31.00 ©2014 IEEE.
9. UNIFE – The European Rail Industry, Annual Report, p. 28, December 2015.
10. http://www.railway-technology.com/features/featurehydrail-lngfuture-railway-propulsion-fuel/, dostęp: 10.03.2017.
11. www.sensor-technik.de, dostęp: 5.03.2017.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c641f34-fc8b-419d-bcce-194607b8c9be
Identyfikatory