Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c500613-b926-402c-8e6b-5228346bdb4b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ usytuowania pojazdów w chwili zderzenia czołowo-bocznego na ich ruch pozderzeniowy

Autorzy Dąbrowski, F.  Gidlewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of the location of motor vehicles on right-angle collision on their movement after collision
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uzyskanych w czasie fizycznych symulacji zderzenia czołowo-bocznego samochodów osobowych tej samej marki i modelu. W kolejnych testach zderzeniowych zmieniano miejsce uderzenia bocznego. W każdym teście wyznaczano wartości parametrów ruchu pojazdów na początku ruchu swobodnego oraz trajektorie ruchu środka masy samochodów, aż do zatrzymania. Zwrócono uwagę na występujące różnice oraz opisano przyczyny ich występowania. Przedstawione wyniki badań mogą być pomocne przy rekonstrukcji tego rodzaju zdarzeń drogowych, w szczególności w przypadkach, gdy samochody po zderzeniu nie były intensywnie hamowane.
EN The article presents the results of experimental research obtained during the physical simulation of right-angle collision of the same make and model cars. In subsequent crash tests the place of the side impact was changed. In every test, the parameters of particular vehicle movement at the beginning of the free movement, as well as trajectories of movement of center of mass until stoppage were determined. Particular attention was paid to the discrepancies with description of causes of their occurrence. The results of the executed tests may occur helpful in reconstruction of road accidents of similar character, particularly in the events that the vehicles were not intensively braked after collisions.
Słowa kluczowe
PL testy zderzeniowe samochodów w ruchu   rekonstrukcja wypadków drogowych   metody obliczeniowe  
EN investigation on side impact collisions   reconstruction of accidents   computational methods  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 112--116
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Dąbrowski, F.
autor Gidlewski, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Centrum Rzeczoznawstwa Samochodowego i Szkoleń, miroslaw.gidlewski@uthrad.pl
Bibliografia
1. Prochowski, L.; Unarski, J.; Wach, W.; Wicher, J.: Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych, Warszawa, 2014, WKŁ.
2. Gidlewski M., Prochowski L.: Analysis of Motion of the Body of a Motor Car Hit on Its Side by Another Passenger Car, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol.
148/2016 Paper Number 012039.
3. Gidlewski M., Jemioł L. Analiza ruchu samochodów po zderzeniu prostopadłym. Paragraf na Drodze. Wydanie Specjalne. Kraków 2015.
4. Dąbrowski F., Gidlewski M.: Front and side crash of cars in motion – comparative analysis of experimental and modeling test results, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 4(104)/2015).
5. Dąbrowski F., Gidlewski M.: Weryfikacja eksperymentalna metod wyznaczania prędkości samochodów przed zderzeniem na podstawie śladów wypadku drogowego. Materiały konferencyjne X International Science-Technikal Conference „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych” Automotive Safety, Kielce 2016.
6. Gidlewski M., Jemioł L.: Weryfikacja eksperymentalna metod wyznaczania prędkości samochodów po zderzeniu na podstawie śladów wypadku drogowego. Materiały konferencyjne X International Science-Technikal Conference „Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych” Automotive Safety, Kielce 2016.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c500613-b926-402c-8e6b-5228346bdb4b
Identyfikatory