PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Calcium and Magnesium in Leachate Waters of Post-Industrialized Waste Tips

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wapń i magnez w wodach odciekowych składowisk odpadów przemysłowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The waste-tips of industrial wastes are essential source of water pollution both of surface and underground waters. Hydrosphere pollution is basically aftermath of forming of leachate waters with high concentration of toxic substances. Apart from typical toxic elements as cadmium, lead leachate may contain high concentration of other elements, Characteristics of leachate waters of landfills of coal mines were introduced in this paper. For purpose of studies three objects were selected. Obtained results revealed that leachate waters are characterized by high conductivity (maximal values ca 17 mS cm–1). They also have high concentrations of magnesium and calcium. In leachate waters calcium showed very high variance. The concentration of this ion varied from 240 to 872 mg/dm3. High variation was also recorded in case of magnesium. The contents of this ion ranged from 109 to 702 mg/dm3. Both these chemical elements can be considered as indicators of anthropogenic pollution of waters.
PL
Składowiska odpadów przemysłowych są istotnym ogniskiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych rejonu składowisk. Zanieczyszczenie hydrosfery jest głównie następstwem powstawania wód odciekowych o dużych koncentracjach substancji toksycznych. Oprócz substancji uznanych za typowo toksyczne, takich jak kadm oraz ołów, wody odciekowe mogą zawierać wysokie stężenia innych pierwiastków. W artykule przedstawiono wyniki badań stężenia wapnia i magnezu w wodach odciekowych składowisk odpadów górnictwa węglowego. Wykazano, że wody odciekowe charakteryzuje wysoka przewodność elektrolityczna (do 17 mS cm–1) będąca następstwem ługowania zdeponowanych odpadów. Bardzo duże są również stężenia wapnia i magnezu. W wodach odciekowych wapń wykazywał bardzo duże zróżnicowanie. Stężenia tego jonu wahały się w szerokim zakresie od 240 do 872 mg/dm–3. Duża zmienność stężeń dotyczyła również magnezu. Stężenia tego jonu zmieniały się w zakresie od 109 do 702 mg/dm–3. Składowiska odpadów stanowią trwałe ognisko zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Zarówno wapń i magnez można uznać za dobre indykatory antropogennego zanieczyszczenia wód.
Rocznik
Strony
383--390
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor
  • Chair of Physical Geography, Faculty of Earth S