Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8c0337b8-c0aa-47af-b569-e1aba6b1c463

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Problem szacowania kosztu kapitałów własnych i obcych na przykładzie spółki górniczej

Autorzy Bluszcz, A.  Kijewska, A.  Sojda, A. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Problem of estimating the cost of equity and external capital illustrated with an example of a mining company
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem opracowania jest przedstawienie problematyki szacowania kosztów kapitału własnego ke i obcego kd i wpływu ich poziomów na wartość średnioważonego kosztu kapitału WACC na przykładzie spółki górniczej. Dobór właściwych metod obliczania ke oraz kd jest kluczowa dla wyznaczania ekonomicznej wartości przedsiębiorstw oraz ustalania benchmarków dla ewentualnego porównywania tych wartości z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami. Pomimo wypracowania wielu metod szacowania kosztów kapitału nie mamy ani standardów ani wytycznych dotyczących wyboru ich stosowania w przypadku konkretnej branży bądź konkretnych uwarunkowań.
EN This paper presents the problem of estimating the cost of equity ke and external capital kd and the impact of their levels on the value of the weighted average cost of capital WACC on the basis of the example of a mining company. Selection of appropriate methods for calculating ke and kd is crucial for the determination of the economic value of the business and setting benchmarks for possible comparison of these values with competing companies. Despite the development of many methods for estimating the cost of capital, there are no standards or guidelines for the selection of their application in a particular industry or particular circumstances.
Słowa kluczowe
PL koszt kapitału własnego   koszt kapitału obcego   beta   CAPM   WACC  
EN cost of equity   cost of debt   beta   CAPM   WACC  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 24--27
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Bluszcz, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii
autor Kijewska, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii
autor Sojda, A.
  • Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii
Bibliografia
1. Bluszcz A., Kijewska A.: Pomiar ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa górniczego. Przegląd Górniczy 2013 nr 4, t. 69.
2. Country Default Spreads and Risk Premiums. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html Last updated: January 2013
3. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
4. Ekonomiczna wartość dodana – EVA® Ranking spółek giełdowych 2011. Value Based Advisors, http://inwestycje.pl/resources/Attachment/2012/05_25/file14689.pdf
5. Fierla A.: Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
6. Gołębiewski G., Szczepankowski P.: Analiza wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin. Warszawa 2007.
7. Melich M.: Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw. [w:] A. Szablewski, R. Tuzimek (red.): Wycena i zarządzanie wartością firmy. Poltext, Warszawa 2004
8. Michalak A.: Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises, Journal of US-China Public Administration, September 2012, Vol. 9, No. 9.
9. Ostrowska E.: Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy. (red.) Bieliński J.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Wydawca CeDeWu, Warszawa 2004.
10. Patena W.: W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
11. Siegel J. G., Shim J. K., Hartman S. W.: Przewodnik po finansach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
12. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
13. Włoszczowski B.: Koszt kapitału jako kryterium efektywności decyzji alokacyjnych. [w:] J. Bieliński (red.): Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału. Wydawca CeDeWu, Warszawa 2004.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8c0337b8-c0aa-47af-b569-e1aba6b1c463
Identyfikatory