Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b7af334-725b-40d7-9292-acef3fc5e4bd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Okrętowe stale austenityczne : charakterystyka eksploatacyjna

Autorzy Jurczak, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Ship austenitic steels : operational characteristics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań mechaniczno-elektrochemicznych stali 1.3964 i 1.4301 zastosowanych do konstrukcji współczesnego niszczyciela min. Eksploatacja w środowisku morskim i obciążenia eksploatacyjne, wynikające z pracy kadłuba na fali, powodują powstawanie, w określonych warunkach, korozji naprężeniowej o charakterze elektrochemicznym. Naprężenia w elementach konstrukcji okrętowych i wartość potencjału elektrochemicznego to podstawowe parametry charakteryzujące podatność tych materiałów na korozję, początkowo wżerową, a później międzykrystaliczną. Zastosowanie metody lokalnego pomiaru potencjału elektrochemicznego (Patent PL 216723) podczas eksploatacji i wyznaczenie towarzyszącego mu lokalnego odkształcenia (naprężenia) stanowi podstawę diagnostyki korozyjnej, której zainicjowanie poprzedzone jest pękaniem warstewki tlenkowej, sygnalizowanej obniżeniem wartości potencjału elektrochemicznego. Stal 1.3964 zastosowana na nośne elementy konstrukcyjne kadłuba i nadbudówki posiada wyższe właściwości mechaniczne i lepszą odporność na korozję od stali 1.4301.
EN The article presents the results of mechanical and electrochemical tests of steel 1.3964 and 1.4301 used for the construction of a modern mine destroyer. Exploitation in the marine environment and the operating loads resulting from the ship’s body movement on the wave cause, under certain conditions, electrochemical stress corrosion. Stresses in shipbuilding components and the value of electrochemical potential are the basic parameters characterizing the susceptibility of these materials to corrosion, initially pitting and later the intercrystalline one. The use of local electrochemical potential measurement method (Patent PL 216723) during operation as well as determination of the accompanying local deformation (stress) form the basis for corrosion diagnostics, which initiation is preceded by the oxide film’s cracking signalized by the reduction of the electrochemical potential. Steel 1.3964 used for the body’s and superstructure’s structural components has higher mechanical and corrosion resistance than steel 1.4301.
Słowa kluczowe
PL stal austenityczna   konstrukcja okrętowa   diagnostyka korozyjna  
EN austenitic steel   ship structure   corrosion diagnostics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 928--932, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., il., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Jurczak, W.
  • Akademia Marynarki Wojennej, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Instytut Budowy i Eksploatacji Okrętów, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, Polska, w.jurczak@amw.gdynia.pl
Bibliografia
1. Frankel G.S., J. Electrochem. Soc., 145 (2186) 1998.
2. Jurczak W.: Patent nr.216723 Sposób diagnozowania zagrożeń korozyjnych konstrukcji wykonanych ze stopów aluminium i stali austenitycznych. 2013.
3. Jurczak W., Jurczak K., Possibility of corrosion monitoring resistance of austenitic steel for ships constructions. Journal of KONES, Powertrain and Transport, vol. 23, no.1, pp. 131-139, 2016.
4. Kłonica M., Kuczmaszewski J. Determining the value of surface free energy on the basis of the contact angle. Advances in Science and Technology Research Journal 11 (1), 66-74, 2017.
5. Atesty stali 1.3964 I 1.4301 wg. PE-EN 10088.
6. ASTM G 61, Test Method for Conducting Cyclic Potentiodynamic Polarization Measurements for Localized Corrosion Susceptibility of Iron-, Nickel-, or Cobalt Based Alloys.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b7af334-725b-40d7-9292-acef3fc5e4bd
Identyfikatory