Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b4e30f5-a77a-4e2d-acaf-46652d03e8c2

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Metodyka opracowywania polityki parkingowej

Autorzy Friedberg, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Methodology of parking policy elaboration
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W polskim systemie prawnym i administracyjnym kwestie parkowania nie są wprost uwzględnione. Powoduje to, iż prowadzenie polityki w tym zakresie jest utrudnione i ogranicza się zwykle do reagowania na powstające trudności w parkowaniu. Administracja zajmuje się parkowaniem na zasadzie „domniemania kompetencji”, jako element ważny ze społecznego i gospodarczego punktu widzenia. Omówiono podejście, w którym parkowanie jest składnikiem polityki transportowej, której celem jest uzyskanie zrównoważenia w systemie od strony funkcjonalnej, ekologicznej oraz efektywności ekonomiczno – społecznej. Taki model proponuje się wbudować w dokumenty strategiczne i konsekwentnie wdrażać w perspektywie wieloletniej.
EN The parking issues are not explicitly taken into account in the Polish legal and administrative system. The result is that policy-making in this area is difficult and is usually limited to responding to emerging difficulties in parking. The administration deals with parking issues according to the rule “presumptions of competences”, as an element important from social and economic point of view. The approach that parking process is a component of the transportation policy which aims to obtain the system sustainability in terms of functional, ecological and socio-economic effectiveness has been discussed. Such a model is proposed to be adopted in strategic documents and to be consistently implemented over the years.
Słowa kluczowe
PL polityka parkingowa   parkowanie   regulacje prawne  
EN parking policy   parking   legal regulations  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 101--109
Opis fizyczny
Twórcy
autor Friedberg, J., jan@friedberg.pl
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b4e30f5-a77a-4e2d-acaf-46652d03e8c2
Identyfikatory