Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b3063a7-eb45-43b8-898a-169cf0ade4b9

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Prawo morza a „Prawa” terrorystów

Autorzy Stefańska, B. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Prawo morza jest działem prawa międzynarodowego publicznego. Określa status prawny obszarów oraz statków morskich. Opiera się na Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która sporządzona została 10 grudnia 1982 r. w Montego Bay. Obszary, które wchodzą w skład terytorium państwa to morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne. Obszary, które znajdują się poza terytorium państwa, gdzie państwo może wykonywać ograniczoną jurysdykcję to: strefa przyległa, wyłączna strefa ekonomiczna, szelf kontynentalny. Natomiast obszary znajdujące się poza terytorium państwa nie podlegające jego jurysdykcji to morze otwarte (pełne), dno mórz i oceanów. Właśnie w tym obszarze morskim, jakim jest morze otwarte, najczęściej dochodzi do ataków terrorystycznych. Na morzu pełnym obowiązują zasady wolności mórz. Na podstawie tych zasada wolności istnieje prawo powszechnej represji piractwa oraz prawo do pościgu, który musi być zgodny z prawem, być gorący i nieprzerwany.
EN Law of the Sea is a branch of public international law. It defines the legal status of areas and marine vessels. It is based on the United Nations Convention on the Law of the Sea, which was prepared on 10th December 1982 in Montego Bay. Areas that are part of the territory are the internal waters, the territorial sea. Areas that are located outside the state where the state may perform a limited jurisdiction are: contiguous zone, exclusive economic zone, continental shelf. The areas outside the national territory that are not subjected to the jurisdiction are: the open sea (full), the bottom of the seas and oceans. It is the open sea area that is usually exposed to terrorist attacks. In the open sea the principle of freedom of the seas is applied. On the basis of these principles of freedom, there is a law of universal comdemnation the piracy and the right to pursuit, which must be in accordance with the law, be hot and uninterrupted.
Słowa kluczowe
PL prawo morskie   terroryzm morski  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Stefańska, B.
Bibliografia
1. K. Kubiak, Piractwo i terroryzm morski. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
2. M. Łuczkowska, Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego, Materiały Konferencyjne Logitrans VII Konferencja Naukowo-Techniczna, Logistyka, systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie.
3. W. Czapliński, A, Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2004.
4. Konwencja o prawie morza
5. http://www.wprost.pl
6. http://www.grocjusz.edu.pl
7. http://www.czasopismologistyka.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b3063a7-eb45-43b8-898a-169cf0ade4b9
Identyfikatory