Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8b0d4818-ce82-4c0b-83a2-c3f7f7fbc30c

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Oznaczanie anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych

Autorzy Mazur, J.  Bering, S.  Tarnowski, K. 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Determination of anionic and nonionic surfactants in laundry wastewater
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zestawiono wyniki oznaczeń zawartości anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych w ściekach pralniczych uzyskane różnymi metodami analitycznymi. Oznaczenia wykonano metodami MBAS i BiAS, określonymi jako referencyjne w przepisach regulujących jakość ścieków wprowadzanych do wód, oraz testami kuwetowymi Lange LCK332 i LCK333. W okresie luty-lipiec 2015 r., analizie poddano ścieki surowe oraz oczyszczone na zmodyfikowanej biologicznej oczyszczalni ścieków ze złożem ruchomym BIO-BEL firmy Ecol-Unicon, z wykorzystaniem wypełnienia Picobells®. Oczyszczalnia pracowała, jako jedna z instalacji wielkolaboratoryjnych, w dużej pralni przemysłowej Albatros, grupy Fliegel Textilservice, w Starym Czarnowie pod Gryfinem (woj. zachodniopomorskie).
EN Std. methods for detn. of anionic (C₁₂H₂₅C₆H₄SO₃Na) and nonionic (ethoxylated alkylphenols) surfactants in raw and -biol. treated industrial laundry wastewater in the large lab.- scale hybrid moving bed biofilm reactor were used. Methylene blue (i), Et ester tetrabromophenolphthalein (ii) and Na pyrylidin-1-yldithiocarboxylate (iii) were used for the anal. The anionic surfactant contents in raw wastewater were 12.5 mg/L (i) and 28.0 mg/L (ii), and in the treated wastewaters 0.1 mg/L and 1.95 mg/L (iii), resp. The contents of nonionic surfactants in raw wastewaters were 59.6 mg/L (iii) and 46.1 mg/L (ii) and in the treated wastewaters 0.13 mg/L (iii) and 1.91 mg/L(ii), resp.
Słowa kluczowe
PL ścieki pralnicze   surfaktanty   środki powierzchniowo-czynne   anionowe środki powierzchniowo czynne   niejonowe środki powierzchniowo czynne  
EN laundry wastewater   surfactants   anionic surfactants   nonionic surfactants  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2016
Tom T. 95, nr 8
Strony 1518--1520
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., wykr.
Twórcy
autor Mazur, J.
  • Katedra Inżynierii Sanitarnej, Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, jacek.mazur@zut.edu.pl
autor Bering, S.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
autor Tarnowski, K.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 45, 70-311 Szczecin
Bibliografia
[1] E. Olkowska, Ż. Polkowska, J. Namieśnik, Chem. Rev. 2011, 111, 5667.
[2] http://www.cefic.org/Documents/Industry sectors/CESIO/CESIOStatistics-2014.pdf, dostęp 14 kwietnia 2016 r.
[3] http://www.ceresana.com/en/market-studies/chemicals/surfactants/, dostęp 14 kwietnia 2016 r.
[4] E. Olkowska, Ż. Polkowska, J. Namieśnik, Talanta 2012, 88, 1.
[5] Dz. U. 2014, poz. 1800.
[6] PN-EN 903, Jakość wody. Oznaczanie surfaktantów anionowych przez pomiar indeksu błękitu metylenowego MBAS.
[7] PN-ISO 7875-2, Jakość wody. Oznaczanie surfaktantów. Cz. 2. Oznaczanie surfaktantów niejonowych z zastosowaniem odczynnika Dragendorffa.
[8] Dz. U. L 104, 2004, 1.
[9] A. Shyichuk, D. Ziółkowska, J. Surfact. Deterg. 2016, 19, 425.
[10] M. Koga, i in., Anal. Sci. 1999, 15, 563.
[11] E. Jurado, i in., Chemosphere 2006, 65, 278.
[12] E. Rodenas-Torralba, B.F. Reis, A. Morales-Rubio, M. de la Guardia, Talanta 2005, 66, 591.
[13] W. Winkler, F. Buhl, Przem. Chem. 1994, 73, nr 8, 314.
[14] E. Liwarska-Bizukojć, E. Sochacka, M. Urbaniak, Gaz, Woda Technika Sanitarna 2006, nr 4, 18.
[15] L. Ripoll-Seguer, i in., J. Chromatogr. A 2013, 1320, 66.
[16] Ya.R. Bazel, i in., J. Anal. Chem. 2014, 3, 211.
[17] B. Wyrwas, I. Kruszelnicka, D. Ginter-Kramarczyk, Przem. Chem. 2011, 90, nr 4, 613
[18] J. Perkowski, A. Bulska, K.W. Jóźwiak, Przem. Chem. 2005, 84, nr 10, 768.
[19] J. Perkowski, M. Piotrowski, M. Szdkowska-Nicze, Przem. Chem. 2012, 91, nr 2, 210.
[20] Hach Lange Sp. z o.o., Wrocław, Materiały informacyjne. Hach Lange working procedure: LCK333 Nonionic surfactants.
[21] Hach Lange Sp. z o.o., Wrocław, Materiały informacyjne. Hach Lange working procedure: LCK332 Anionic surfactants.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8b0d4818-ce82-4c0b-83a2-c3f7f7fbc30c
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2016.8.19