Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8afcf99d-8727-4ca7-9582-f46af81e718c

Czasopismo

Karbo

Tytuł artykułu

Metody chromatograficzne wykorzystywane do oznaczania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z przemysłu koksowniczego

Autorzy Pogoda, M.  Kordas, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Chromatographic methods used for the determination of air pollution generated by the coke industry
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono zagadnienia dotyczące oznaczania zanieczyszczeń powietrza zarówno organicznych jak i nieorganicznych pochodzących z przemysłu koksowniczego techniką chromatograficzną. Wymieniono rodzaje substancji oraz źródła ich emisji do powietrza. Przedstawiono sposób przygotowania próbek do oznaczeń. Omówiono najczęściej stosowane metody chromatograficzne do analizowania zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza z instalacji koksowniczych.
EN The article discusses issues associated with the determination of air pollutants, both organic and inorganic generated by the coke industry using chromatographic technique. The types of substances and sources of their emissions to air were presented. The method of preparation of gas samples for determination was described. The most commonly used chromatographic methods to analyze the pollutants released into the air from the coke plants were discussed.
Słowa kluczowe
PL metody chromatograficzne   emisja   przemysł koksowniczy  
EN chromatographic methods   emission   coke industry  
Wydawca Wydawnictwo Górnicze Sp. z o.o.
Czasopismo Karbo
Rocznik 2016
Tom Nr 3-4
Strony 57--64
Opis fizyczny Bibliogr. 41 poz., tab.
Twórcy
autor Pogoda, M.
autor Kordas, T.
  • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
Bibliografia
1. Kordas T., Oznaczanie lotnych związków organicznych emitowanych w procesie spalania paliw stałych. Rozprawa doktorska, Politechnika Gdańska 2010.
2. Kłokocka M., Międzynarodowe porozumienia w zakresie ochrony powietrza i klimatu, udział w nich Polski oraz związane z tym zobowiązania. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów,1998, nr 6, s. 206.
3. Ministerstwo Środowiska: Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa 2008.
4. Namieśnik J., Jamrógiewicz Z. i in., Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. WNT, Warszawa 1998.
5. Ściążko M., Sobolewski A. i in., Najlepsze dostępne techniki (BAT), Wytyczne dla branży koksowniczej. Wydawnictwo IChPW, Zabrze 2006.
6. Sobolewski A., i in., Przewodnik Metodyczny „Uwalnianie i transfer zanieczyszczeń do środowiska będących efektem eksploatacji instalacji koksowniczych w Polsce”, Wydawnictwo IChPW, Zabrze 2010.
7. Górski M. i in., Prawo ochrony środowiska”, Oficyna Wolters Kluwer business 2009.
8. GUS: Ochrona środowiska 2007, Warszawa 2007.
9. GUS: Ochrona środowiska 2016, Warszawa 2016.
10. Dyrektywa 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2001r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (Dyrektywa LCP), Official Journal L 309, 0001-0021.
11. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
12. Rozporządzenie (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, L33, 1-17.
13. Telenga-Kopczyńska J., Lajnert R, Robak J., Sobolewski A., Materiały z X konferencji „POL-EMIS 2010”, Polanica-Zdrój, 16-19 czerwiec 2010.
14. Namieśnik J., Łukasik J., Jamrógiewicz Z., Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, PWN, Warszawa 1995.
15. Namieśnik J., Pre-concentration of gaseous organic pollutants in the atmosphere. Talanta 1988, vol. 35, s. 567.
16. Namieśnik J., Denudacja-metoda zagęszczania zanieczyszczeń atmosfery. Ochrona Powietrza, 1988, vol. 22, s. 114.
17. Katsanos N.A., Roubani-Kalantzopoulou F., Denuder tubes used with gas chromatographic instrumentation to measure rate coefficients and equilibrium conatants. J. Chromatogr. 1995, vol. 710, 191-228.
18. Namieśnik J., Kozdroń B., Podstawy dozymetrii pasywnej. Ochrona Powietrza 1989, vol. 23, s. 89.
19. Namieśnik J., Górecki T., Kozłowski E., Torres I., Mathieu J., Passive dosimeters - an approach to pollutants analysis. Sci. Total Environ. 1984, vol. 38, s. 225.
20. Tolnai B., Hlavay J., Mőller D., Prűmke H.-J., Becker H., Dostler M., Combination of canister and solid adsorbent sampling techniques for determination of volatile organic hydrocarbons. Microchem. J. 2000, vol. 67, s. 163.
21. Dewulf J., Langenhove H., Wittmann G., Analysis of volatile organic compounds using gas chromatography. Trends in Anal. Chem., 2002, vol. 21, s. 637.
22. Kuntasal O.O., Karman D., Wang D., Tunel S.G., Tuncel G., Determination of volatile organic compounds in different microenvironments by multibed adsorption and short-path thermal desorption followed by gas chromatographic–mass spectrometric analysis. Journal of Chromatogr. A 2005, vol. 1099, s. 43.
23. Gallego E., Roca F.J., Perales J.F., Guardino X., Comparative study of the adsorption performance of a multi-sorbent bed (Carbotrap, Carbopack X, Carboxen 569) and a Tenax TA adsorbent tube for the analysis of volatile organic compounds (VOCs) Talanta 2010, vol. 81, s. 916-924.
24. Ściążko M., Sobolewski A., Termochemiczne przetwórstwo węgla i biomasy. Wydawnictwo ICHPW i IGSMiE PAN, Zabrze-Kraków 2003.
25. Grochowalski A., Konieczyński J., PCDDs/PCDFs, dl-PCBs and HCB in the flue gas from coal fired CFB boilers. Chemosphere 2008, vol. 73, s. 97.
26. Lv P., Zheng M., Liu G., Liu W., Xiao K., Estimation and characterization of PCDD/Fs and dioxin-like PCBs from Chinese iron foundries. Chemosphere 2011, vol. 82, s. 759.
27. Ooi T.C., Ewan B.C.R., Cliffe K.R., Anderson D.R., Fisher R., Thompson D., Removal of vapor phase PCDD/Fs in electric arc furnace steelmaking emissions by sorption using plastics. Chemosphere 2008, vol. 73, s. 84.
28. Cunliffe A.M., Williams P.T., De-novo formation of dioxins and furans and the memory effect in waste incineration flue gases. Waste Management 2009, vol. 29, 2, s. 739.
29. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii. WNT Warszawa 1995.
30. Michalski R., Chromatografia jonowa. Podstawy i zastosowania. WNT Warszawa 2005.
31. Santos F.J., Galceran M.T., The application of gas chromatography to environmental analysis, Trends in Anal. Chem. 2002, vol. 21, s. 672.
32. Poster D.L., Schnatz M.M., Sander L.C., Wise S.A., Analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in environmental samples: a critical review of gas chromatographic (GC) methods. Anal Bioanal Chem 2006, vol. 386, s. 859.
33. European Commision Raport “Ambient air pollution by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)”, Luxemburg 2001.
34. Lung S.C.C., Wu M.J., Lin C.C., Customers’ exposure to PM2.5 and polycyclic aromatic hydrocarbons in smoking/nonsmoking sections of 24-h coffee shops in Taiwan. J Expo Anal Environ Epidemiol 2004, vol. 14, s. 529.
35. Zhu L., Lu H., Chen S., Amagai T., Pollution level, phase distribution and source analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in residential air in Hangzhou, China, J Hazard Mat 2009, s. 1165.
36. Sikalos T.I., Paleologos E.K., Karayannis M.I., Monitoring of time variation and effect of some meteorological parameters in polynuclear aromatic hydrocarbons in Ioannina, Greece with the aid of HPLC-fluorescence analysis, Talanta 2002, vol. 58, s. 497.
37. Lu H., Zhu L., Zhu N., Polycyclic aromatic hydrocarbon emission from straw burning and the influence of combustion parameters. Atm Environ. 2009, vol. 43, s. 978.
38. Hien T.T., Nam P.P., Yasuhiro S., Takayuki K., Norimichi T., Hiroshi B., Comparison of particle-phase polycyclic aromatic hydrocarbons and their variability causes in the ambient air in Ho Chi Minh City, Vietnam and in Osaka, Japan, during 2005-2006, Sci Total Environ. 2007, vol. 382, s. 70.
39. Grochowalski A., Metody kontroli zanieczyszczeń środowiska. Materiały ze strony internetowej.
40. Witkiewicz Z., Hetper J., Chromatografia gazowa, WNT. Warszawa 2001.
41. Witkiewicz Z., Podstawy chromatografii. WNT, Warszawa 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8afcf99d-8727-4ca7-9582-f46af81e718c
Identyfikatory