PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Who is a “knowledge worker” – clarifying the meaning of the term through comparison with synonymous and associated terms

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Kim jest “pracownik wiedzy” – wyjaśnianie znaczenia pojęcia poprzez porównanie z terminami bliskoznacznymi i powiązanymi
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The term “knowledge worker” has entered the language of management and economics, becoming popular or even fashionable. Consequently, its definitions are varied and often ambiguous or provisional – which makes it difficult to identify and research such employees. Deeper understanding of the term “knowledge workers” is required. One of the ways of defining a term is to define its semantic area through borders and overlaps with synonyms and “adjoining” terms. Such comparisons can help to deepen understanding of the central term and reveal its defining features. Therefore, two objectives were set in this study: 1) to compare “knowledge workers” and synonymous and associated terms specifying similarities, differences and areas of overlap, in order to find defining features of “knowledge workers”; and 2) to specify the synonymous and associated terms closest to knowledge workers and useful as proxies for research purposes. A group of 15 synonyms was selected, including historical and presently applied terms, proposed by various researchers or used in popular language. These terms were first characterized, and then compared to knowledge workers in terms of similarities, differences and areas of overlap. Comparison pointed to a number of features strongly related to knowledge work. Based on them, a sketch definition was proposed: Knowledge workers work mainly on symbols (representations), transforming them in cognitive processes, which is the main source of added value. To do that, they must command a large body of knowledge equivalent to university education, understood and internalised, grounded in experience and consequently updated. They perform complex tasks, focus on problem-solving, creating knowledge, distributing it and applying to achieve results. They broadly use documents and ICT, and require high level of autonomy. [...]
PL
Termin “pracownicy wiedzy” wszedł do języka zarządzania i ekonomii, stając się popularnym, a wręcz modnym. W wyniku tego jego definicje są zróżnicowane często wieloznaczne i prowizoryczne – co utrudnia identyfikację i badanie takich pracowników. Potrzebne jest pogłębienie rozumienia terminu „pracownicy wiedzy”. Jednym ze sposobów definiowania pojęcia jest określanie jego obszaru semantycznego poprzez znajdowanie granic i części wspólnych z terminami bliskoznacznymi i powiązanymi. Takie porównania pomagają pogłębić rozumienie głównego terminu i ujawnić jego definiujące cechy. W związku z tym w tym opracowaniu postawiono sobie dwa cele: 1) porównać pracowników wiedzy do pojęć bliskoznacznych i powiązanych, określając ich podobieństwa, różnice i stopień nakładania się, w celu zidentyfikowania cech definiujących pracowników wiedzy, oraz 2) określić terminy bliskoznaczne i powiązane najbliższe pracownikom wiedzy i użyteczne jako ich przybliżenie dla celów badawczych. Wytypowano grupę 15 synonimów – w tym pojęcia używane w przeszłości i obecnie, proponowane przez różnych badaczy i pochodzące z języka potocznego. Zostały one najpierw scharakteryzowane, a potem porównane z pracownikami wiedzy pod względem podobieństw, różnic i stopnia pokrywania się. Porównanie wskazało zestaw cech silnie związanych z pracą opartą na wiedzy. Na ich podstawie można było zaproponować roboczą definicję [...]
Czasopismo
Rocznik
Strony
105--133
Opis fizyczny
Bibliogr. 59 poz., tab.
Twórcy
 • Gdynia Maritime University, Faculty of Entrepreneurship and Commodity Science, Poland
Bibliografia
 • 1. Baumol W. J., Blackman S. A., Wolff E. N. (1989), Productivity and American Leadership: The Long View, MIT Press, Cambridge.
 • 2. Borowska-Pietrzak A., (2016) Źródła satysfakcji zawodowej w środowisku pracowników wiedzy na przykładzie prawników, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”/ „Research papers of Wrocław University of Economics”, No. 430, pp. 38-48, DOI: 10. 15611/pn. 2016. 430. 03.
 • 3. Brinkley, I. (2006), Defining the Knowledge Economy, Knowledge Economy Programme Report, The Work Foundation, London.
 • 4. Butler C. (2016), Being appropriately professional: the interaction between professionalism, ICT and knowledge transfer, „New Technology, Work &Employment”, Vol. 31 Issue 2, pp. 132-145.
 • 5. Cohen D., Prusak L. (2001), In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Harvard Business School Press, Boston.
 • 6. Correia de Sousa M., van Dierendonck D., (2010), Knowledge workers, servant leadership and the search for meaning in knowledge-driven organizations, “On the Horizon”, vol. 18, iss. 3, pp. 230-239.
 • 7. Davenport T. H. (2006), Thinking for a living, How to get better performance and results from Knowledge Workers?, Harvard Business School Press, Boston.
 • 8. DREWNIAK R. , KARASZEWSKI R., (2016), Factors Strengthening the Involvement of Employees and Their Role in Knowledge Management in an Enterprise: An Empirical Evidence from Polish Companies, „Review of International Comparative Management „/ „Revista de Management Comparat International”, Vol. 17 Issue 5, pp. 432-445.
 • 9. Drucker P. F. (1952), Management and the professional employee, Harvard Business Review, No. 3(30) /, pp. 84-90, DOI 10. 1111/j. 1559-3584. 1952. tb03005. x.
 • 10. Drucker P. F., (1957), Landmarks of Tomorrow, Harper & Brothers Publishers, New York.
 • 11. Drucker P. F., (1965), Is Business Letting Young People Down?, Harvard BusinessReview, No. 6(43).
 • 12. Fazlagić A. (2001), Zatrudnienie i produktywność w gospodarce wiedzy, Problemy Jakości, No. 11.
 • 13. Florida R. (2002), The Rise of the Creative Class, Basic Books.
 • 14. Freidson E. (2001),Professionalism: the third logic, University of Chicago Press, Chicago.
 • 15. Grudzewski W., Hejduk I. K. (eds. ) (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • 16. Handy Ch. (1996), Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • 17. Hojman D. E. (2015), Radical innovation in luxury carmenere wine from Chile, „Journal of Wine Research”, Vol. 26 Issue 1, pp. 40-63.
 • 18. International Standard Classification of Occupations, International Labour Organisation, https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm, access date: 25. 08. 2018.
 • 19. Jemielniak D. (2007),? Managers as Stupid, Lazy Careerists? Contestation and stereotypes among software engineers, Journal of Organizational Change Management, No. 4(20), pp. 491-508, DOI 10.1108/0953481071076004.
 • 20. Jemielniak D., (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 21. Jemielniak D., Koźmiński A. (eds.) (2008), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 22. Juchnowicz M. (ed. ) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa.
 • 23. Kach A., Azadegan A., Wagner S. M., (2015), The influence of different knowledge workers on innovation strategy and product development performance, in small and medium-sized enterprises, „International Journal of Production Research”, Vol. 53 Issue 8, pp. 2489-2505.
 • 24. Kelley R. E. (1985), The gold-collar worker: harnessing the brainpower of the new workforce, Addison-Wesley, Reading.
 • 25. Kanellos-Panagiotis N., Leo-Paul D. (2017), Social Capital Formation in EU ICT SMEs: The Role Played by the Mobility of Knowledge Workers ”European Management Review”, Vol. 14, pp. 409-422, DOI: 10.1111/emre. 12113.
 • 26. Kmiotek K., Kopertyńska M. W. (2018), Oczekiwania w zakresie motywowania pracowników wiedzy sektora IT w aktualnych uwarunkowaniach rynku pracy, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” / “Research Papers of the Wroclaw University of Economics”, Issue 511, pp. 103-113, DOI: 10. 15611/pn. 2018.511. 09. (AN: 133204486).
 • 27. Kozielecki J. (1996), Człowiek wielowymiarowy, Żak, Warszawa.
 • 28. Kreft Z. , Zasadzka J. (2000), Projektowanie opisów pracy, ODDK, Gdańsk.
 • 29. Krozer Y. , (2017), Innovative offices for smarter cities, including energy use and energy-related carbon dioxide emissions, „Energy, Sustainability & Society”, Vol. 7 Issue 1, pp. 1-13.
 • 30. Lem S. (1968), Głos Pana, Czytelnik, Warszawa.
 • 31. LEON R. D. (2015), The Future Knowledge Worker: An Intercultural Perspective, “Management Dynamics”, no. 4, pp. 675-691.
 • 32. Listwan T. (ed. ) (2002), Zarządzanie kadrami, WYDAWNICTWO C. H. BECK, Warszawa.
 • 33. Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton.
 • 34. Mills C. W. (1951), White Collar. The American Middle Classes, Oxford University Press, New York.
 • 35. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 • 36. Nęcka E. , Orzechowski J. , Szymura B. (2008), Psychologia poznawcza, ACADEMICA Wydawnictwo SWPS oraz wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 37. Oleksyn T. ,Systemy zarządzania kompetencjami, in: Wawrzyniak B. (ed.) (2003), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa.
 • 38. Oleksyn T. (2006), Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 39. Olsen K. M., Sverdrup T. , Nesheim T., Kalleberg A. L. (2016), Multiple foci of commitment in a professional service firm: balancing complex employment relations, „Human Resource Management Journal”, Vol. 26 Issue 4, pp. 390-407, doi: 10. 1111/1748-8583 12109.
 • 40. Oxford Dictionaries Online, http://oxforddictionaries. com/ access date: 27. 08. 2018.
 • 41. Pinchot G. , Pinchot E. (1993), The End of Bureaucracy & the Rise of the Intelligent Organization, Berrett-Koehler Publishing.
 • 42. Pinchot G. , Pinchot E. , The rise and fall of bureaucracy, in: Myers P.S. (ed. ) (1996), Knowledge Management and Organizational Design, Butterworth-Heinemann, Boston.
 • 43. Porat M. U. , The Information Economy: Definition and Measurement, in: Cortada J. in. (ed. ) (1998), Rise of the Knowledge Worker, Butterworth-Heinemann, Boston, pp. 101-131.
 • 44. Quinn J. B. , Anderson P. , Finkelstein S. , (1996) Managing professional intellect: Making the Most of the Best, Harvard Business Review, No. 2(74), pp. 71-80, DOI: 10. 1016/B978-0-7506-9850-4. 50009-9.
 • 45. Reich R. (1991), The Work of Nations. Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, A. A. Knopf, New York.
 • 46. Rubin M. R. , Huber M. T. (1986), The Knowledge Industry in the United States, 1960-1980, Princeton University Press, Princeton.
 • 47. Rutka R. (2003), Jak tworzyć dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk.
 • 48. Salem N. B. B. S. , Yusof N. A. M. (2013), Diagnosing organization systems model for knowledge workers development in Malaysian biotechnology industry, „Procedia - Social and Behavioral Science”, Vol. 81 Iss. 1, pp. 618-623.
 • 49. Schoneboom A. (2015), The romance of the lowly clerk: recognizing the tradition of office intellectualism, „Organization”, Vol. 22 iss. 6, pp. 832-846.
 • 50. Seely-Brown J. , Duguid P. (2002), The Social Life of Information, Harvard Business School Press, Boston.
 • 51. Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn. pl/ access date: 27. 08.2018.
 • 52. Staniewski M. W. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS & IT, Warszawa.
 • 53. Stankiewicz J. , Moczulska M. (2015),The Involvement of Employees in Knowledge Management in the Light of the Research Results. Oeconomia Copernicana, No. 6(2), pp. 37-51, DOI:10.12775/OeC. 2015. 011.
 • 54. Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 • 55. Weber M. (2010), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Aletheia, Warszawa.
 • 56. Wroblowská Z. (2016), Identification and Comparison of Requirements Imposed on Brand Managers: Cross-National Study in the U. S. A. and in the Czech Republic, „Trendy: Ekonomiky a Managementu” / „Trends: Economics & Management”, Vol. 10 Issue 26, pp. 57-65, DOI:10.13164/trends. 2017.29.69.
 • 57. Zelles R. (2015), Better profitability through higher employee engagement inh the knowledge worker age, „Journal of HRM”, Vol. 18 Issue 2, pp. 62-72.
 • 58. Zuboff S. (1988), In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power, Basic Books, New York.
 • 59. Zupancic M. (2016), Older Knowledge Workers as the Labour Market Potential (Slovenia versus Finland), “Nase gospodarstvo”/”Our Economy”, Vol. 62 Iss. 4, pp. 33-41, DOI: 10.1515/ngoe-2016-0022.
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8ae4c017-036e-45d6-b809-665d39bec42f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.