PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Mixing of biomass and coal in a static mixer as an example of technological solutions involving implementation of renewable energy sources

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Mieszanie biomasy z węglem w mieszalniku statycznym jako przykład rozwiązań technologicznych wdrażania odnawialnych źródeł energii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The purpose of this article is to demonstrate possibilities of mixing coal with biomass using static mixers. The paper present simple and inexpensive methods for producing fuel mixes for heat-generating plants equipped with stoker-fired boilers of power ranging from 3 up to 50 MW. Static mixer proposed in this article may constitute an alternative for currently used solutions in production facility. Based on statistical analysis, the article demonstrates that five mixing elements of the mixer is optimal number to ensure best biomass (chips and pellets) concentration distribution in a mixture with fine hard coal.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości mieszania węgla z biomasą z użyciem mieszalnika statycznego. Zaprezentowano prostą i tanią metodę produkcji mieszanek paliw dla ciepłowni wyposażonych w kotły rusztowe o mocach od 3 do 50 MW. Zaproponowany mieszalnik statyczny do mieszania węgla z biomasą może stanowić alternatywę dla rozwiązań obecnie stosowanych w warunkach przemysłowych. W artykule wskazano, na podstawie analizy statystycznej, iż liczba pięciu elementów mieszających mieszalnika jest optymalna, aby zapewnić najlepszy rozkład koncentracji biomasy (zrębki oraz pellety) w mieszance z miałem węgla kamiennego.
Rocznik
Strony
685--696
Opis fizyczny
Bibliogr. 38 poz., tab., wykr., rys., fot.
Twórcy
 • Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. E. Mikołajczyka 5, 46-020 Opole, Poland, j.krolczyk@po.opole.pl
autor
 • Energetyka Cieplna Opolszczyzny Logistyka SA, ul. Harcerska 15, 45-118 Opole, Poland
 • Department of Biosystems Engineering, Opole University of Technology, ul. E. Mikołajczyka 5, 46-020 Opole, Poland
Bibliografia
 • [1] Cavaliero CKN, Da Silva EP. Electricity generation: regulatory mechanisms to incentive renewable alternative energy sources in Brazil. Energy Policy. 2005;33(13):1745-52. DOI: 10.1016/j.enpol.2004.02.012.
 • [2] Gnansounou E, Dauriat A, Wyman CE. Refining sweet sorghum to ethanol and sugar: economic trade-offs in the context of North China. Biores Technol. 2005;96(9):985-1002. DOI: 10.1016/j.biortech.2004.09.015.
 • [3] Rodziewicz T, Teneta J, Zaremba A, Wacławek M. Analysis of solar energy resources in Southern Poland for photovoltaic applications. Ecol Chem Eng S. 2012;20(1):177-198. DOI: 10.2478/eces-2013-0014.
 • [4] Huacuz JM. The road to green power in Mexico - reflections on the prospects for the large-scale and sustainable implementation of renewable energy. Energy Policy. 2005;33(16):2087-99. DOI: 10.1016/j.enpol.2004.04.004.
 • [5] Kaldellis JK, Vlachou DS, Korbakis G. Techno-economic evaluation of small hydro power plants in Greece: a complete sensitivity analysis. Energy Policy. 2005;33(15):1969-85. DOI: 10.1016/j.enpol.2004.03.018.
 • [6] Alnatheer O. The potential contribution of renewable energy to electricity supply in Saudi Arabia. Energy Policy. 2005;33(18): 2298-312. DOI: 10.1016/j.enpol.2003.12.013.
 • [7] Montes GM, del Mar Serrano Lopez M, del Carmen Rubio Gamez M, Ondina AM. An overview of renewable energy in Spain. The small hydro-power case. Renew Sustain En Rev. 2005;9(5):521-34. DOI: 10.1016/j.rser.2004.05.008.
 • [8] El-Sayed MH. Solar supported steam production for power generation in Egypt. Energy Policy. 2005;33(10):1251-9. DOI: 10.1016/j.enpol.2003.11.021.
 • [9] McKendry P. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Biores Technol. 2002;83:37-46. DOI: 10.1016/S0960-8524(01)00118-3.
 • [10] BP Statistical Review of World Energy, June 2013, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/ statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf.
 • [11] Bilgen S, Kaygusuz K, Sari A. Renewable energy for a clean and sustainable future. En Sour. 2004;26(12): 1119-1129. DOI: 10.1080/00908310490441421.
 • [12] National Action Plan in the field of renewable energy [Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych]. Polish Ministry of Economy [Minister Gospodarki]. 2010. Available on: http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf.
 • [13] Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. On the review of the Sustainable Development Strategy A platform for action. Brussels. 13.12.2005 C0M(2005) 658 final. Available on: http://eur-lex.europa.eu/ legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005DC0658&from=EN.
 • [14] Council of the European Union. Review of the EU Sustainable Development Strategy (EU SDS) - Renewed Strategy. Brussels, 26 June 2006. Available on: http://register.consilium.europa.eu/ doc/srv?l=EN&f=ST%2010917%202006%20INIT.
 • [15] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Mainstreaming sustainable development into EU policies. Review of the European Union Strategy for Sustainable Development. COM/2009/0400 final. 2009. Available on: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0400.
 • [16] European Council. EUCO 6/09. Conclusions of the European Council. 11 December 2009. Available on: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/111877.pdf.
 • [17] Sustainable development in the European Union. 2011 monitoring report of the EU sustainable development strategy. Eurostat. European Union. 2011. Available on: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ cache/ITY_0FFPUB/KS-31-11-224/EN/KS-31-11-224-EN.PDF.
 • [18] Mapping Renewable Energy Pathways towards 2020. EU ROADMAP. European Renewable Energy Council March. 2011. Available on: http://www.repap2020.eu/fileadmin/user_upload/Roadmaps/ EREC-roadmap-V4_final.pdf.
 • [19] Chum HL, Overend RP. Biomass and renewable fuels. Fuel Processing Technol. 2001;71;1-3:187-195. DOI: 10.1016/S0378-3820(01)00146-1.
 • [20] Central Statistical Office, Production Department, Polish Ministry of Economy Department of Energetics [Główny Urząd Statystyczny Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki Departament Energetyki]. Energy from renewable sources in 2012. [Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r.]. Warszawa 2013. Available on: http://old.stat.gov.pl/gus/5840_3680_PLK_HTML.htm.
 • [21] Chojnacki I, Wiśniewski G. IEO: współspalanie zniszczyło system wsparcia OZE. G. Wiśniewski, IEO współspalanie zniszczyło system wsparcia OZE - strona 3 - Energetyka. Retrieved 27.03.2014 from http://energetyka.wnp.pl/g-wisniewski-ieo-wspolspalanie-zniszczylo-system-wsparcia-oze,201134_1_0_0 .html.
 • [22] Cao Y, Pawłowski L. Effect of biofuels on environment and sustainable development. Ecol Chem Eng S. 2013;20(4):799-804. DOI: 10.5277/EPE130112.
 • [23] Lea R. Electricity Costs: The folly of wind-power. January 2012. http://www.civitas.org.uk/ economy/electricitycosts2012.pdf.
 • [24] Olszowiec P. The use of biofuels, biomass burning more harm than good [Wykorzystanie biopaliw, spalanie biomasy bardziej szkodzi niż pomaga]. Energia Gigawat 07/2007. Available on: http://www.cire.pl/pliki/2/wyk_biopaliw.pdf.
 • [25] Nogee A, Clemmer S, Paulos B, Haddad B. Powerful Solutions. 7 Ways to Switch America to Renewable Electricity. Union of Concerned Scientists. January 1999.
 • [26] Rademaekers K, van der Laan J, Widerberg O, Zaki S, Klaassens E, Smith M, et al. The number of jobs dependent on the environment and resource efficiency improvements. Final report, Rotterdam, Ecorys. 3 April 2012. Available on: http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/pdf/jobs.pdf.
 • [27] Lund H. Renewable energy strategies for sustainable development. Energy. 2007;2;912-919. DOI: 10.1016/j.energy.2006.10.017.
 • [28] Demirbas A. Combustion characteristics of different biomass fuels. Progress in Energy and Combustion Science. 2004;30:219-230. DOI: 10.1016/j.pecs.2003.10.004.
 • [29] Sami M, Annamalai K, Wooldridge M. Co-firing of coal and biomass fuel blends. Progress Energy Combus Sci. 2001;27:171-214. DOI: 10.1016/S0360-1285(00)00020-4.
 • [30] Harding NS, Adams BR. Biomass as a reburning fuel: a specialized cofiring application. Biomass Bioenergy. 2000;19:429-445. DOI: 10.1016/S0961-9534(00)00054-4.
 • [31] Hus PJ, Tillman DA. Cofiring multiple opportunity fuels with coal at Bailly generating station. Biomass Bioenergy. 2000;19:385-394. DOI: 10.1016/S0961-9534(00)00050-7.
 • [32] Al-Mansoura F, Zuwalab J. An evaluation of biomass co-firing in Europe. Biomass and Bioenergy. 2010: 34(5):620-629. DOI: 10.1016/j.biombioe.2010.01.004.
 • [33] COMMISSION REGULATION (EU) No 6 601/2012 of 21 June 2012 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [Rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - Dz. U. L 181/2012 r.:30]. Available on: http://www.kobize.pl/materialy/wspolnotowe/dyrektywa_2003_87_we_en.pdf.
 • [34] ZAMER. Stacje mieszania - Schematy - Zamer. Retrived 27.03.2014 from http://www.zamer.com.pl/templates/359/files/images/stacje/schemat2.jpg.
 • [35] Królczyk J, Tukiendorf M. Using the methods of geostatic function and Monte Carlo in estimating the randomness of distribution of a two-component granular mixture during the flow mixing. EJPAU. 2005; 8(4), #78. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue4/art-78.html.
 • [36] Krolczyk JB. Industrial conditions of the granular material manufacturing process. Applied Mechanics and Materials. 2014;693:267-272. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.693.267.
 • [37] Krolczyk JB. An attempt to predict quality changes in a ten-component granular system. Tehnicky Vjesnik -Technical Gazette. 2014;21;2:255-261. Available on: hrcak.srce.hr/file/178157.
 • [38] Królczyk J, Tukiendorf M. Research on the impact mass fractions of multi-element granular structure on the mixing process. Internat Argophys. 2008;22:45-52. Available on: http://www.old.international-agrophysics.org/artykuly/international_agrophysics/IntAgr_2008_22_1_45.pdf.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-8ae32875-3066-4545-bb75-d2d868f061f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.