Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8ae08960-b5b9-454e-974a-4415e7678c83

Czasopismo

Przestrzeń i Forma

Tytuł artykułu

Ochrona krajobrazu kulturowego na obszarach chronionej przyrody. Aspekty prawne i instrumenty wdrażania ochrony na przykładzie Drawieńskiego Parku Narodowego

Autorzy Freino, H. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protection of cultural landscape in nature conservation areas. Legal aspects and instruments for the implementation of protection as exemplified by the Drawa National Park
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL Ochronę dziedzictwa kulturowego w obrębie kluczowych przestrzennych form chronionej przyrody nakazuje ustawa o ochronie przyrody i zgodnie z nią dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plany ochrony. Zakres prac w tych dokumentach musi uwzględniać także wartości kulturowe. Wykonany w latach 2012–2013 Operat ochrony walorów kulturowych do projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego zostanie omówiony w niniejszym artykule.
EN The protection of cultural heritage within key spatial forms of nature conservation is a requirement of the Act on nature conservation. According to that Act, conservation plans have to be prepared for national parks, nature reserves and landscape parks. The scope of works within such documents must also address cultural values. The Report on the protection of cultural values for the purposes of the draft conservation plan for the Drawa National Park (Operat ochrony walorów kulturowych do projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego) will be discussed in this paper.
Słowa kluczowe
PL dziedzictwo kulturowe   park narodowy   strategia ochrony  
EN cultural heritage   national park   conservation strategy  
Wydawca Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego "SFERA"
Czasopismo Przestrzeń i Forma
Rocznik 2015
Tom nr 24/1
Strony 177--194
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., zdj.
Twórcy
autor Freino, H.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Zakład Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania, freino@poczta.onet.pl
Bibliografia
[1] Freino H., Kulesza-Szerniewicz E., Kowalska A., Szerniewicz D., Operat walorów kulturowych do projektu planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego / The Report of Drawienski National Park cultural heritage conservation, Szczecin, 2013 [niepublikowany / unpublished]. Opracowany na zlecenie Klubu Przyrodników, koordynatora prac nad "Projektem planu ochrony Drawieńskiego Parku Narodowego" / Elaborated for Naturalists' Club, the coordinator of the work on "The Project of Nature Protection Plan of Drawienski National Park".
[2] Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. /European Landscape Convention elaborated in Florence 20'th of October 2000, DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98).
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody / Conservation of Nature Act from 16th of April 2004 r., DzU z 2004 r., nr 92, poz. 880 z późn. zm.
[4] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, DzU z 2015 r., poz. 774).
[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody, DzU z 2005 r., nr 94, poz. 794.
[6] Drawieński Park Narodowy, Informacje ogólne / Drawienski National Park. General informations, http://dpn.pl/filemanager/Park/polozenie_dpn_1.pdf?t=0.09038673544904108, dostęp / access 18.09.2015.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8ae08960-b5b9-454e-974a-4415e7678c83
Identyfikatory