Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8ad3e417-55ef-4551-a608-ac349f200a9e

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Efektywne zarządzanie parkingami miejskimi w strefie krótkookresowego parkowania

Autorzy Uhlmann, T.  Hössinger, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Effective management of urban short-term parking zones
Konferencja Polityka parkingowa w miastach = Parking policy in towns (16-18.10.2013 ; Zakopane, Polska)
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
PL W artykule zawarto krótkie omówienie dwóch przykładowych narzędzi kierowania strefami krótkotrwałego parkowania oraz realizowanych przez te narzędzia funkcji. Po pierwsze zostanie przedstawiony prototyp systemu zbierającego informacje w czasie rzeczywistym dla pokazania stopnia zajętości strefy krótkotrwałego parkowania, Po drugie zostaną omówione wyniki wdrożonej w Wiedniu strategii, która polegała na wzroście opłat za parkowanie, aby wpływać na zachowania mieszkańców związane z parkowaniem. Przykłady te mogą być traktowane jako modelowe i stanowić wzór do naśladowania w innych miastach, jako że strefy krótkoterminowego parkowania i parkowanie z wykorzystaniem telefonu komórkowego są obecnie uważane za najnowocześniejsze w wielu miastach Europy i należy oczekiwać, że ich wykorzystanie będzie się rozprzestrzeniać dalej.
EN The paper will give an overview on the two examples of steering tools for short-term parking zones and its functions. First, a prototype of a real-time information system for showing the occupancy rate of short-term parking zones will be presented. Second, empirical parking survey was also used to evaluate the effects caused by another strategy implemented in Vienna, considering increase of parking fee, to influence the parking behaviour of citizens. These examples can serve as a role models for other cities, since short-term parking zones and mobile phone parking is state of the art in many European cities, and its use will increase elsewhere as well.
Słowa kluczowe
PL strefa krótkookresowego parkowania   wskaźnik zajętości   informacje w czasie rzeczywistym   wzrost opłat za parkowanie  
EN short-term parking zone   occupancy rate   real-time information   parking fee augmentation  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2013
Tom Nr 1(100)
Strony 235--246
Opis fizyczny Rys., tab.
Twórcy
autor Uhlmann, T.
autor Hössinger, R.
Bibliografia
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8ad3e417-55ef-4551-a608-ac349f200a9e
Identyfikatory