Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8ac08878-78b1-442e-9221-9762484d3b3b

Czasopismo

Nafta-Gaz

Tytuł artykułu

Types of reservoir fluids in the Polish Lower Paleozoic shale formations

Autorzy Lubaś, J.  Warnecki, M.  Szuflita, S. 
Treść / Zawartość http://inig.pl/nafta-gaz/
Warianty tytułu
PL Rodzaje płynów złożowych z polskich dolnopaleozoicznych formacji łupkowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In accordance with commonly used petroleum terminology [3, 6] which takes into account the characteristic properties and phase transitions of fluids occurring naturally in hydrocarbon reservoirs six types of hydrocarbon reservoir fluids were distinguished, namely: non-gasoline (dry) gas, gasoline (wet) gas, retrograde gas, volatile oil, black oil, heavy oil. As a result of tests conducted on reservoir fluid samples obtained from the wells performed in the Lower Paleozoic formations of the Baltic-Podlasie-Lublin Basin on PGNiG and Orlen Upstream concessions, on the basis of phase transitions, chemical compositions and physical properties, the types of reservoir fluids currently discovered in this type of reservoirs were described [5].
PL Zgodnie z powszechnie stosowaną terminologią naftową [3, 6] uwzględniającą charakterystyczne właściwości i zmiany fazowe naturalnie występujących płynów w złożach węglowodorów wyróżniono sześć rodzajów węglowodorowych płynów złożowych, a mianowicie: gaz bezgazolinowy (suchy), gaz gazolinowy (mokry), gaz kondensatowy, ropę lotną, ropę (black oil), ropę ciężką. W wyniku przeprowadzonych badań próbek płynów złożowych, pozyskanych z pozytywnie wykonanych odwiertów w dolnopaleozoicznych formacjach basenu bałtycko-podlasko-lubelskiego na koncesjach PGNiG oraz Orlen Upstream, zdefiniowano w oparciu o zachodzące zmiany fazowe oraz skład chemiczny i właściwości fizyczne rodzaje płynów złożowych dotychczas odkrytych w tych utworach [5].
Słowa kluczowe
PL płyny złożowe   formacje łupkowe  
EN reservoir fluids   shale formations  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Nafta-Gaz
Rocznik 2015
Tom R. 71, nr 8
Strony 539--548
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lubaś, J.
  • Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, jan.lubas@inig.pl
autor Warnecki, M.
  • Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, warnecki@inig.pl
autor Szuflita, S.
  • Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ul. Lubicz 25A 31-503 Kraków, szuflita@inig.pl
Bibliografia
[1] Bielen W., Matyasik I.: Shale oil – nowy aspekt poszukiwania niekonwencjonalnych zloz weglowodorow w formacjach lupkowych. Nafta-Gaz 2013, nr 12, pp. 879–885.
[2] Ciechanowska M., Matyasik I, Such P., Kasza P., Lubas J.: Uwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji lupkowych. Nafta-Gaz 2013, nr 1, pp. 7–17.
[3] Instrukcja klasyfikacji zloz weglowodorow w poczatkowym okresie udostepniania. Praca Instytutu Górnictwa Nafty i Gazu, Krosno 2001.
[4] McCain W. D.: The Properties of Petroleum Fluids. Second Edition. PennWell 1990, pp 147–164.
[5] Okreslenie składu wlasciwosci fazowych oraz parametrów PVT plynu zlozowego na poszczegolnych polach eksploatacyjnych. Praca Instytutu Nafty i Gazu – PIB w ramach Projektu „Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych”, praca w toku, projekt Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy.
[6] Pedersen K. S., Christensen P. L.: Phase behavior of Petroleum Reservoir Fluids. Taylor & Francis Group 2007, pp. 7–9.
[7] Polish Geological Institute – National Research Institute – Assessment of Shale Gas and Shale Oil Resources of the Lower Paleozoic Baltic-Podlasie-Lublin Basin in Poland. Warszawa 2012.
Uwagi
EN The paper was written on the basis of Blue Gas project called: A Study of the Optimal Conception for the Development of Unconventional Reservoirs Considering the Environmental and Community Aspects – Task no. 1, Definition of the composition, phase properties and PVT parameters of reservoir fluids – a study by INiG – PIB (Oil and Gas Institute – National Research Institute) commissioned by NCBiR, PGNiG, ORLEN, order no.: 6115/1.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8ac08878-78b1-442e-9221-9762484d3b3b
Identyfikatory