Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8a70677e-6eeb-4730-b5d3-77ac9c85df2c

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Współczesne rozwiązania techniczne w jądrowych metodach geofizyki otworowej

Autorzy Zorski, T. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN The contemporary technology in nuclear well logging methods
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono współczesny stan rozwoju jądrowych metod geofizyki otworowej w zastosowaniach dla poszukiwań węglowodorów. Pokazano ciągłość tego rozwoju od lat 70. XX wieku, kiedy to prawie wszystkie przydatne zjawiska jądrowe były już w pełni rozpoznane dla praktyki pomiarów otworowych. Zwrócono uwagę, że współczesne sondy pomiarowe oprócz wyznaczania parametrów kompleksowych, zależnych od całego składu skały (np. Pe, porowatość neutronowa czy gęstość objętościowa), mierzą także bezpośrednio koncentracje wielu ważnych pierwiastków (np.: Si, Ca, Fe, Al., S, C, O, K, U, Th). Stało się to możliwe dzięki rozwojowi metod pomiarów spektrometrycznych promieniowania gamma zarówno naturalnego, jak i wzbudzanego neutronami. Zwiększenie dokładności i precyzji tego typu pomiarów stanowi ważne wyzwanie dla technik pomiarowych teraz i w przyszłości. Zwrócono też uwagę na kluczową rolę symulacji Monte Carlo w rozwoju zastosowań technik jądrowych w skomplikowanym środowisku przewiercanych skał.
EN The contemporary state of development of the nuclear methods in the well logging applications for the hydrocarbon exploration has been presented. Shows the continuity of this development since the 70s of the twentieth century, when almost all the useful nuclear phenomena were already fully recognized for the practice of borehole measurements. It was pointed out that modern tools in addition to determining the complex parameters (eg. Pe, neutron porosity, and bulk density), which depend on the entire composition of the rock, directly measure also the concentrations of many important single elements (eg.: Si, Ca, Fe, Al., S, C, O, K, U, Th). This has become possible due to the development of the spectral measurements of gamma rays, the origin of both the natural as induced by the neutrons. Increasing the accuracy and precision of this type of measurement is an important challenge for measuring techniques now and in the future. Attention was also paid to the key role of Monte Carlo simulation in the development of applications of nuclear techniques in a complex environment drilled rocks.
Słowa kluczowe
PL geofizyka otworowa   metody jądrowe   węglowodory   poszukiwania  
EN well logging   nuclear methods   hydrocarbons   exploration  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 485--489
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz.
Twórcy
autor Zorski, T.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Bibliografia
[1] Badruzzaman A. – Nuclear logging technology present and future – an operating company perspective. SPWLA 45th Annual Logging Symposium, 6 – 9 June 2004, pap. A.
[2] Badruzzaman A., Neuman C.H., Adeyemo A.O., Dodman C.A., Skillin R.H., Zalan T.A., Badruzzaman T., Bilodeau B.J., Logan J.P., Limon M.A., Belanger D.L., Feather-stone C.J., Nguyen P.T. – Progress and Future of Pulsed Neutron Technology in Oil Field Management. SPE 49228, 1998.
[3] Badruzzaman, A., Barnes, S., Biar, F., Grice K. – Radioactive sources in petroleum industry: applications, concerns and alternatives. Paper SPE 123593 presented at the SPE Asia Pacific health, safety, security, and environment conference, 2009.
[4] Dewan J.T., Johnstone C.W., Jacobson L.A., Wall W.B., Alger R.P. – Thermal Neutron Decay Logging Using Dual Detection. SPWLA 14th Annual Logging Symposium, Lafayette, Louisiana, 6 – 9 May 1973.
[5] Flanagan W D., Bramblett R.L., Galford J.E., Hertzog R.C., Plasek R.E., Olesen J.R. – A New Generation Nuclear Logging System. SPWLA 32nd Annual Logging Symposium, 16 – 19 June 1991, pap. Y.
[6] Galford J., Quirein J., Shannon S., Truax J., Witkowsky J. – Field Test Results of a New Neutron-Induced Gamma-Ray Spectroscopy Geochemical Logging Tool. SPE 123992, 2009.
[7] Gilchrist W.A. Jr., Inanc F., Roberts L. – Nuclear Source Replacement – Promises and Pitfalls. SPWLA 52nd Annual Logging Symposium, 14 – 18 May 2011.
[8] Han X., Pemper R., Tutt T., Li F. – Environmental Corrections and System Calibration for a New Pulsed-Neutron Mineralogy Instrument. SPWLA 50th Annual Logging Symposium, 21 – 24 June 2009.
[9] Herron S.L., Herron M.M. – Quantitative Lithology: An Application For Open And Cased Hole Spectroscopy. SPWLA 37th Annual Logging Symposium, 16 – 19 June 1996, pap. E.
[10] Hertzog R., Colson L., Seeman B., O’Brien M., Scott H., McKeon D., Wraight P., Grau J., Ellis D., Schweitzer J., Herron M. – Geochemical Logging With Spectrometry Tools. SPE Formation Evaluation, June 1989, (także: SPE 16792, 1987).
[11] MacDonald R.M., Bradford C.M., Meridji Y., Kersey D.G., Musharfi N. – Comparison of Elemental and Mineral Abundances from Core and Three Modern Neutron-Induced Elemental Spectroscopy Tools. Petrophysics 2012, vol. 53, nr 4, s. 272 – 284.
[12] Mickael M.W., Prati E.J., Gilchrist W.A. Jr., Koudelka J.C., Oliver D.W. – A New Compensated Thermal Neutron Tool For Porosity Measurement. SPWLA 35th Annual Logging Symposium, 19 – 22 June 1994, pap. I.
[13] Philip O., Roscoe B., Rose D., Stoller C. – A New Capture and Inelastic Spectroscopy Tool Takes Geochemical Logging to the Next Level. SPWLA 53rd Annual Logging Symposium, 16 – 20 June, 2012.
[14] Radtke R.J., Lorente M., Adolph B., Berheide M., Fricke S., Grau J., Herron S., Horkowitz J., Jorion B., Madio D., May D., Miles J., Perkins L., Philip O., Roscoe B., Rose D., Stoller C. – A New Capture and Inelastic Spectroscopy Tool Takes Geochemical Logging to the Next Level. SPWLA 53rd Annual Logging Symposium, 16 – 20 June 2012.
[15] Westaway P., Hertzog R., Plasek R.E. – Neutron-Induced Gamma Ray Spectroscopy for Reservoir Analysis. SPE 9461, Society of Petroleum Engineers Journal, June 1983.
[16] Zorski T., Woźnicka U., Drozdowicz K. – Metody jądrowe w profilowaniach otworów kierunkowych i poziomych. Rozdz. VI. Nowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi. Praca zbiorowa pod redakcją U. Woźnickiej. Prace INiG 2008, Nr 152.
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja IV: Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Metodologia wyznaczania sweet spotów na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D (MWSSSG)
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8a70677e-6eeb-4730-b5d3-77ac9c85df2c
Identyfikatory