Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8a646046-7474-433b-ba31-8d14d14c4302

Czasopismo

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Tytuł artykułu

Koncepcja holonowego modelu doskonalenia jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach

Autorzy Jasiulewicz-Kaczmarek, M.  Misztal, A.  Butlewski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The conception of holons model of quality improvement in SMEs
Języki publikacji PL
Abstrakty
EN The article refers to the ability of continuous improvement of processes and their assessment in Polish small and medium-sized enterprises (SMEs). The research problem emerges from the lack of a clear and understandable model of self-assessment for this group of enterprises and also a minimal ability to precisely define areas for improvement. The way to competitiveness in these organizations usually starts with implementation of pro-quality management standards respondent to ISO 9001 standard requirements. The next steps are usually quite chaotic and do not employ a systematic approach and holistic view of an enterprise. Polish Quality Award and EFQM excellence models are too general at this stage of a SME organization’s maturity. Thus, the main goal of the author’s paper was to develop and verify the idea of a modularized measuring model of an organization’s excellence. The article presents the results of literature research, the developed simplified diagram of the theoretical model and, consequently, focused research – a revised model of excellence for small and medium-sized enterprises. The model consists of five modules defined by terms as: quality, maintenance, ergonomics and OSH, environment and logistics, and for each of the modules offers six evaluation criteria: policy and strategy, preventive measures, teamwork, staff qualifications, and communication (internal and external).
Słowa kluczowe
PL poprawa jakości   doskonalenie modelu  
EN quality improvement   improvement model  
Wydawca Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Czasopismo Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Rocznik 2014
Tom Vol. 17, nr 4
Strony 7--13
Opis fizyczny Bibliogr. 36 poz.
Twórcy
autor Jasiulewicz-Kaczmarek, M.
autor Misztal, A.
autor Butlewski, M.
Bibliografia
[1] Bizkevelci S., Çakmak M.A.: Technology Management Model Application in Concept Approval Decision – Case Study: Concept of Operations and Mission Need Assessment for a Defense System. PIC-MET 2008 Proceedings, pp. 1506-1513.
[2] Chen R., Liu L., Wu J.: Logistics capability and its grey assessment model. Proceedings of 2007 IEEE International Conference on Grey Systems and Intelligent Services, pp. 1163-1167.
[3] Chomczyk Z.: Model oceny/samooceny efektywności i skuteczności funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp w przedsiębiorstwach produkcyjnych. „Problemy Jakości” 35/2003.
[4] Conti T.A.: A history and review of the European Quality Award Model. “The TQM Magazine”, 19/2007 (2), pp. 112-128.
[5] Crespo Marquez A., Gupta J.: Contemporary maintenance management: Process, framework and supporting pillars. “Omega”, 34/2006 (3), pp. 313-326.
[6] Fleming M.: Safety Culture Maturity Model. Offshore Technology Report 2000/049, HSE Books, Sudbury 2001.
[7] Ford M.W., Evans J.R.: Models for organizational self-assessment. Business Horizon XI-XII/2002, pp. 25-32.
[8] Haro E., Kleiner B.M.: Macroergonomics as an organizing process for systems safety. “Applied Ergonomics”, 39/2008 (4), pp. 450-458.
[9] Jasiak A., Misztal A.: Makroergonomia i projektowanie makroergonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
[10] Jasiulewicz-Kaczmarek M., Drożyner P.: Excellence models in maintenance, [w:] M. Fertsch (ed.) Innovative and intelligent manufacturing systems. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2010, pp. 333-352.
[11] Jasiulewicz-Kaczmarek M., Drożyner P.: Preventive and Pro-Active Ergonomics Influence on Maintenance Excellence Level, [w:] M.M. Robertson (eds.): Ergonomics and Health Aspects, HCII 2011, LNCS 6779, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2011, pp. 49-58.
[12] Jasiulewicz-Kaczmarek M., Prussak W.: Standardization of management systems in Global Supply Chain - an overview, [w:] K. Grzybowska (ed.) Management of global and regional supply chain - research and concepts. Publ. House of Poznan University of Technology, Poznań 2011.
[13] Jasiulewicz-Kaczmarek M., Wieczorek R.: Ocena warunków pracy podczas eksploatacji systemów projakościowych, [w:] E. Kowal (red.): Inżynieria ergonomii T. II. Zarządzanie warunkami pracy. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.
[14] Kim D.Y., Kumar V., Murphy S.A.: European Foundation for Quality Management Business Excellence Model. “International Journal of Quality & Reliability Management”, 27/2010 (6), pp. 684-701.
[15] Kohn J.W., McGinnis M.A., Kara A.: A structural equation model assessment of logistics strategy. “International Journal of Logistics Management” 22/2011 (3), pp. 284-305.
[16] Lancioni R.A., Chandran R.: Managing knowledge in industrial markets: New dimensions and challenges. “Industrial Marketing Management”, 38/2009, pp. 148-151.
[17] Liu X-Y.: An improvement logistic model based on multiple objective genetic algorithm. Proceedings of the Eighth International Conference on Machine Learning and Cybernetics 2009, pp. 2292-2295.
[18] Łunarski J., Stadnicka D.: Metoda samooceny potencjału innowacyjnego organizacji. „Technologia i Automatyzacja Montażu” Nr 4/2007.
[19] Misztal A., Butlewski M.: Life improvement at work. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2012.
[20] Misztal A., Jasiak A.: Tożsamość przedsiębiorstwa a efekty ciągłego doskonalenia, [w:] St. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.): Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 348-355.
[21] Prussak W.: Modele dojrzałości jako mapy drogowe doskonalenia organizacji, [w:] M. Lisiecki, H. Ponikowski (red.): Współczesne organizacje i regiony w procesie zmian globalnych. Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, s. 143-150.
[22] Pun K.F., Hui I.K.: An analytical hierarchy process assessment of the ISO 14001 environmental management system. “Integrated Manufacturing Systems” 12/2001 (5).
[23] Rogala P.: Aplikowanie o Nagrodę Doskonałości EFQM. „Problemy Jakości” 42/2010.
[24] Schonberger R.J.: World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied. Free Press, New York 1986.
[25] Sharma A., Yadava G.S.: A literature review and future perspectives on maintenance optimization. “J. of Quality in Maintenance Engineering” 17/2011 (1), pp. 5-25.
[26] Sila I., Ebrahimpour M.: An investigation of the total quality management survey-based research published between 1989 and 2000: a literature review. “International Journal of Quality & Reliability Management”, 2002, 19 (7), pp. 902-970.
[27] Smith M.J., Carayon P.: Using the ‘Balance Model’ for Occupational Safety and Health Promotion, LNCS 5624/2009, pp. 105-114.
[28] Szczepańska K.: Związki modeli biznesu oraz doskonałości. „Problemy Jakości” nr 44/2012.
[29] Talwar B.: Comparative study of framework, criteria and criterion weighting of excellence models. Measuring Business Excellence, 2011, 15 (1), pp. 49-65.
[30] Tytyk E., Butlewski M.: Ergonomics in technology. Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań 2011.
[31] Wolniak R.: Nowy model doskonałości EFQM. „Problemy Jakości” 42/2010.
[32] Woźniak L., Dziedzic S.: Ekoinnowacyjność i ekoinnowacje jako kryterium drogi ku ekologicznej i społecznej doskonałości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 264, Wrocław 2012.
[33] Zhao D., Shao H.: The construction of management system model for environmental assessment of solid waste. Proceedings – 2010 IEEE, pp. 351-355.
[34] http://www.jakosc.biz/ile-jest-certyfikatow-iso-w-polsce/, dostęp 10.07.2013.
[35] http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html, dostęp 10.07.2013.
[36] http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MG_DAP_DRUK_RoP2011_20111011.pdf PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE – Ministerstwo Gospodarki, dostęp 10.07.2013.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8a646046-7474-433b-ba31-8d14d14c4302
Identyfikatory