Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8a56bfa8-551b-4737-b792-b0e4803819d2

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zapewnianie bezpieczeństwa na drogach : system przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych

Autorzy Ogrodniczak, M.  Ryba, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Safety on the roads : Information System about car accidents
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedmiotem artykułu jest ukazanie sposobu, w jaki można przedstawiać informacje o zagrożeniach oraz wypadkach drogowych w formie przejrzystej, czytelnej, interaktywnej mapy. Mimo, że główną uwagę poświęcono w artykule zdarzeniom drogowym to jednak takie analizy można prowadzić dla różnych typów zdarzeń czy zagrożeń. Świadczy to o tym, że możliwości dostępnych na rynku oprogramowań GIS i ich zastosowanie jest szerokie. Obecnie żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Tak więc dostępność informacji o zagrożeniach jest ważna dla każdego człowieka, gdyż każdy chce się czuć bezpiecznie we własnym otoczeniu. Dlatego też obok opisu przykładowych zdarzeń czy zagrożeń drogowych oraz ukazania możliwości systemu informowania o zagrożeniu, przedstawiono w jaki sposób z takiego systemu może korzystać każdy użytkownik. Co więcej, również organy władzy czy służby mundurowe mogą tworzyć informacje oraz je analizować. Pośrednim efektem takiego rodzaju analiz jest przykładowo wytypowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, w których dochodzi do dużej liczby wypadków, dzięki czemu możliwe jest podjęcie odpowiednich działań w celu zapobiegania kolejnym zdarzeniom. Taki system może więc być bardzo pomocny dla różnych instytucji czy organów przy podejmowaniu decyzji strategicznych, zapobiegawczych czy ochronnych w aspekcie kształtowania bezpieczeństwa na drogach.
EN The aim of the article is to show the way of presenting information about many different roads dangers and car accidents as clear, intelligible, interactive maps. Although the main attention was paid to car accidents in the article, this kind of analyzes can be made for different types of events or dangers. This proves that using GIS tools have a lot of opportunities. Nowadays we are living in the century of informative association. So the accessibility of information about dangers is very important for people, because everyone wants to feel safety in their own surroundings. Because of that, besides the descriptions of these dangers and possibilities of information system about threats, the article shows how this system can be used by every user. What is more, authorities and uniformed services might create and analyse information. Indirect effect this kind of analysis is to found places which are particularly dangerous and where many negative things happen. Thanks to it, authorities might take appropriate actions in order to prevent another dangerous events. This system can be very useful in the state security forming for a lot of institutions and authorities in making strategic, preventive and protective decisions.
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo drogowe   brd   wypadek drogowy   zdarzenie drogowe   system przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych  
EN road safety   road accident   car accident   road event   information system about car accidents  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 361--364
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Ogrodniczak, M.
  • student I roku studiów doktoranckich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
autor Ryba, J.
  • studentka IV roku Prawa oraz I roku studiów drugiego stopnia Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Bibliografia
1. Aleksandrowicz T. R., Analityk informacji w administracji rządowej, w: Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, red. K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Warszawa 2013.
2. Levison P., Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Warszawa 2006.
3. Pacuła M., Informacja, wolne dobro publiczne nie chronione autorsko prawnie, Opole 2014.
4. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu - informatyka dla zarządzania, Warszawa 2005.
5. Wierzbicki T., System informacji gospodarczej, Warszawa 1981.
6. Piasecka P., Cykl analityczny jako narzędzie w zarządzaniu bezpieczeństwem, w: Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, red. K. Liedel, P. Piasecka, T. R. Aleksandrowicz, Warszawa 2013.
7. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Słownik języka polskiego, Warszawa 1993.
8. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje - struktury - funkcjonowanie, Warszawa 2004.
9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2014 roku.
10. Szczuszarek T., Badanie zagrożeń w ruchu drogowym, Warszawa 2005.
11. http://www.gdynia.policja.gov.pl/index.php?strona=kolizja_ruch_drogowy.
12. Wypadki drogowe w Polsce w 2014 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Warszawa 2015.
13. Konieczny J., Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8a56bfa8-551b-4737-b792-b0e4803819d2
Identyfikatory