Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8a4d8f6a-c289-473a-91a1-66135b62c857

Czasopismo

Polish Journal of Management Studies

Tytuł artykułu

The managerial issues of state budgets execution : the case of Ukraine and Kazakhstan

Autorzy Sytnyk, Nataliia  Onyusheva, Irina  Holynskyy, Yuriy 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zarządzanie wykonywaniem budżetów państwowych : przypadek Ukrainy i Kazachstanu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article is devoted to the current managerial issues of state financial budgets, particularly, the improvement of financial management processes within state budget execution. Effective budgets execution is very important for every state, especially for developing countries. To ensure that, governments need to provide different managerial types, ways and control techniques of financial management. The research methodology of this paper is based on conducting the comparative analysis of existing patterns of macroeconomic development, political and social issues in the context of the financial management processes within state budget execution. It is also implemented SWOT, systematic vision, causes and consequences analysis and expert assessment. In the research, it is carried out the current analysis of financial management issues in state budgets of Ukraine and Kazakhstan from 2013 to 2017. It is determined the main directions for the development and improvement of financial management over the budgets executions in terms of management, control and standardization processes. It is proposed the classification of financial management standards into organizational, functional and special ones, where the solutions and recommendations are designed taking into consideration the short, medium and long-term perspectives.
PL Artykuł poświęcony jest aktualnym problemom zarządzania państwowymi budżetami finansowymi, w szczególności poprawie procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Skuteczne wykonanie budżetów jest bardzo ważne dla każdego państwa, zwłaszcza dla krajów rozwijających się. Aby to zapewnić, rządy muszą zapewnić różne rodzaje zarządzania, sposoby i techniki kontroli zarządzania finansowego. Metodologia badawcza tego artykułu opiera się na przeprowadzeniu analizy porównawczej istniejących wzorców rozwoju makroekonomicznego, kwestii politycznych i społecznych w kontekście procesów zarządzania finansami w ramach wykonania budżetu państwa. Zastosowana jest również analiza SWOT, systematyczna wizja, analiza przyczyn i konsekwencji oraz ocena ekspercka. W badaniach przeprowadzana została analiza bieżących zagadnień zarządzanych z finansami w budżetach państwowych Ukrainy i Kazachstanu w latach 2013-2017. Określa się główne kierunki rozwoju i poprawy zarządzania finansami w zakresie wykonywania budżetów w zakresie zarządzania, procesy kontroli i standaryzacji. Proponuje się klasyfikację standardów zarządzania finansowego na organizacyjne, funkcjonalne i specjalne, w których rozwiązania i zalecenia są projektowane z uwzględnieniem perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.
Słowa kluczowe
PL zarządzanie finansowe   budżet państwa   wykonanie   poprawa   standaryzacja   państwowa kontrola finansowa   SFC   Ukraina   Kazachstan  
EN financial management   state budget   execution   improvement   standardization   state financial control   SFC   Ukraine   Kazakhstan  
Wydawca Czestochowa University of Technology
Czasopismo Polish Journal of Management Studies
Rocznik 2019
Tom Vol. 19, No. 1
Strony 445--463
Opis fizyczny Bibliogr. 32 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Sytnyk, Nataliia
  • Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Financial Management and Business, Ukraine, nsytnik@ukr.net
autor Onyusheva, Irina
autor Holynskyy, Yuriy
Bibliografia
1. Adams H.C., 1985, The Theory of Public Expenditures, American Economic Association.
2. Baumgartner F.R., Jones B.D., 2005, A Model of Choice for Public Policy, “Journal of Public Administartion Research and Theory”, 15(3).
3. Bunn M., Pilcher R., Gilchrist D., 2017, Public sector audit history in Britain and Australia, “Financial Acc Man”.
4. Cleveland F.A., 1915, Evolution of the Budget Idea in the United States, “The Annals of the American Academy of Political and Social Science”.
5. Faitusa I., Grima S., Baldacchino P.J., 2016, Comparative Analysis of the EU Public Sector Internal Audit Methodology and Requirements, Available at: http://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31840, Accessed on: 15.05.2019.
6. Hall S., 2015, Global Finance: Places, Spaces, and People, 34-39.
7. Hampton M., Christensen J., 2002, Offshore Pariahs? Small Island Economies, Tax Havens, and the Re-configuration of Global Finance, “World Development”, 30(9).
8. Hay D., Cordery C., 2018, The value of public sector audit: Literature and history, “Journal of Accounting Literature”, 40.
9. Jeppesen K.K., Carrington T., Catasús B., Johnsen A., Reichborn-Kjennerud K., Vakkuri J., 2017, The Strategic Options of Supreme Audit Institutions: The Case of Four Nordic Countries, “Financial Accountability & Management”, 33.
10. Kari A., 2015, Monitoring and Audit of the State Financial Resources: The Problem of Effective System Arrangement (the case of the Republic of Kazakhstan), “Indian Journal of Science and Technology”, 8(10).
11. Kells S., 2011, The Seven Deadly Sins of Performance Auditing: Implications for Monitoring Public Audit Institutions, “Australian Accounting Review”, 21.
12. Key V.O., 1940, “American Political Science Review”, 34.
13. Khan A., Hildreth W.B., 2002, Budget Theory in the Public Sector, Quorum Books, Westport, London.
14. Lewis V.E., 1952, The improvement of financial management processes in the state budget execution, “Public Administration Review”, 12(1).
15. Melnikov V.D., 2011, Finance, “Almaty”, 472.
16. Moser J., 2011, Central theme of INTOSAI in 2011: Implementation and application of the ISSAI and INTOSAI Gov, “EUROSAI”, 17.
17. Otrusinova M., Kulleova A., 2019, Liquidity Values in Municipal Accounting in the Czech Republic, “Journal of Competitiveness”, 11(1).
18. Perez M., 2011, International auditing standards and the external control of the public sector, “EUROSAI”, 17.
19. Rubin I.S., 1990, Budget Theory and Budget Practice: How Good the Fit? “Public Administration Review”.
20. Schaefer C., 2006, Delineating the Public Financial Management Reform - On the Common Mistake of Overestimating the Reform as Universal Remedy and How to Avoid This, “Administratie si Management Public”, 6.
21. Schick A., 1966, Managing Public Budget, “Public Administration Review”, 26.
22. Sebestova J., Majerova I., Szarowska I., 2018, Indicators for assessing the financial condition and municipality management, “Administratie si Management Public”, (31).
23. Simionescu M., 2016, Competitiveness and Economic Growth in Romanian Regions, “Journal of Competitiveness”, 8(4).
24. Smith R.W., Lynch T.D., 2004, Public Budgeting in America, 5th Edition, Pearson, Upper Saddle River, New Jersey.
25. Van H.T., Onyusheva I.V., Ushakov D., Santhanakrishnan R., 2018, Impedimental Policies Impacting Shrinking World Solar Industry Eco-Economic Development, “International Journal of Energy Economics and Policy”, 8(4).
26. Vasilyeva V., 2008, Standardization of the Activity of the State Financial Control Bodies, “Finance and Credit”, 40.
27. Walsh M.W., 2007, Theory of Public Finance, New York Times: Business.
28. Wildavsky A., 1961, The State Budget System, “Public Administration Review”, 21.
29. Willoughby W.F., 1918, The Movement for Budgetary Reform in the States, D. Appleton and Company for the Institute for Government Research.
30. Zhussupova Z., Onyusheva I., El-Hodiri M., 2018, Corporate governance and firm value of Kazakhstani companies in the conditions of economic instability, “Polish Journal of Management Studies”, 17(2).
31. EUROSAI, 2017, Available at: http://www.eurosai.org/, Accessed on: 1.10.2018.
32. INTOSAI, 2017, Available at: http://www.intosai.org/, Accessed on: 1.10.2018.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8a4d8f6a-c289-473a-91a1-66135b62c857
Identyfikatory
DOI 10.17512/pjms.2019.19.1.34