Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8a4019b5-b017-443a-9d59-0e2527c1c721

Czasopismo

Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego

Tytuł artykułu

Rozmieszczenie minerałów kruszcowych w łupku miedzionośnym złoża Lubin–Sieroszowice

Autorzy Pieczonka, J.  Głuszek, A. 
Treść / Zawartość http://geojournals.pgi.gov.pl/bp/
Warianty tytułu
EN Distribution of ore minerals in the Kupferschiefer of the Lubin–Sieroszowice deposit
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Sposób rozmieszczenia głównych minerałów kruszcowych zarówno w profilu pionowym, jak i w poziomym, w złożu rud miedzi Lubin–Sieroszowice na monoklinie przedsudeckiej jest wciąż przedmiotem dyskusji. Uzupełnienie bazy danych o wyniki nowych analiz pozwoliło na sporządzenie aktualnych map, obrazujących rozkład tych minerałów w poziomie. W artykule omówiono mapy wykonane dla chalkozynu (z digenitem), bornitu, chalkopirytu, kowelinu, tennantytu, galeny, sfalerytu i pirytu (z markasytem) występujących w łupku miedzionośnym. Do ich sporządzenia użyto programu Surfer 9. Jako głównej metody wyznaczania wartości parametru w punktach sieci gridowej użyto krigingu punktowego. Obok map udziału procentowego poszczególnych minerałów kruszcowych, w całkowitej ich ilości, dla każdego z poziomów umownych sporządzono mapę dominacji minerałów kruszcowych. Przedstawiono na niej obszary, w których udział poszczególnych minerałów kruszcowych wynosi powyżej 50%. Analiza map potwierdza, że głównym minerałem rudnym jest chalkozyn. Strefa występowania chalkozynu obejmuje największą część złoża, a maksymalne zawartości koncentrują się w jego centralnej części. Największą różnorodność minerałów kruszcowych zaobserwowano we wschodniej części złoża. Obok pól o dużej zawartości bornitu i chalkopirytu, pojawiają się pola dominacji galeny, sfalerytu, siarczków żelaza, a nawet kowelinu i tennantytu. Pomimo wykonania kilkudziesięciu map, trudno jest stwierdzić prawidłowość w rozmieszczeniu stref występowania poszczególnych minerałów względem siebie. Decyduje ich położenie w stosunku do bariery redox.
EN The paper discusses spatial distribution of ore minerals within the Lubin–Sieroszowice copper deposit in the Kupferschiefer horizon. Maps of the distribution of the chalcocite group of sulphides, bornite, chalcopyrite, covellite, tennantite, galena, sphalerite and Fe sulphides were constructed based on 2500 analyses of chip samples. In order to show a spatial distribution of major ore minerals, the Surfer 9.0 program was applied. Values of parameters in the square grid were calculated using the point kriging method. Analysis of ore minerals distribution shows that the chalcocite group of minerals predominates in the deposit. The richest chalcocite zone occurs in the central part of the deposit. In its eastern part, several ore minerals, especially bornite and chalcopyrite, prevail locally over the other sulphides. A redox barrier is a key in understanding the spatial distribution of ore minerals in the deposit.
Słowa kluczowe
PL rozmieszczenie kruszców   łupek miedzionośny   monoklina przedsudecka  
EN ore minerals distribution   Kupferschiefer   Fore Sudetic Monocline  
Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Rocznik 2010
Tom nr 439 (2)
Strony 355--359
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys.
Twórcy
autor Pieczonka, J.
autor Głuszek, A.
  • KGHM Polska Miedź S.A.
Bibliografia
[1] BANAŚ M., GŁUSZEK A., JAROSZ J., SALAMON W., 1998 — Żyły polimetaliczne w permskich złożach miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Pr. Spec. PTMin., 10: 43–49.
[2] BROOKINS D.G., 1998 — Eh–pH diagrams for geochemistry. Springer–Verlag, Berlin, Heidelberg.
[3] KIJEWSKI P., 1998 — Uwagi o strefowości w rozmieszczeniu głównych minerałów kruszcowych złoża rud miedzi. Pr. Spec. PTMin., 10: 87–92.
[4] KONSTANTYNOWICZ E., 1971 — Geologia złóż rud miedzi i przejawów miedzionośnych w Polsce. W: Monografia przemysłu miedziowego w Polsce (red. E. Konstantynowicz). Wyd. Geol., Warszawa.
[5] KUCHA H., 2007 — Mineralogia kruszcowa i geochemia ciała rudnego złoża Lubin–Sieroszowice. Biul. Państw. Inst. Geol., 423: 77–94.
[6] OSZCZEPALSKI S., RYDZEWSKI A., 1996 — Rozmieszczenie metali w basenie cechsztyńskim. W: Monografia KGHM Polska Miedź S.A. (red. A. Piestrzyński): 115–122. CBPM Cuprum, Wrocław.
[7] OSZCZEPALSKI S., RYDZEWSKI A., 1997 — Atlas metalogeniczny cechsztyńskiej serii miedzionośnej w Polsce. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
[8] PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKI A., 2008 — Mineralogy and geochemistry of ore minerals from secondary oxidized zones. Ann. Soc. Geol. Pol., 78, 3: 196–242.
[9] PIECZONKA J., PIESTRZYŃSKI A., LENIK P., CZERW H., 2007 — Rozmieszczenie minerałów kruszcowych w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej. Biul. Państw. Inst. Geol., 423: 95–108.
[10] SALAMON W., 1979 — Ag i Mo w cechsztyńskich osadach na monoklinie przedsudeckiej. Pr. Miner. PAN Kraków, 62.
Uwagi
PL Artykuł w Część 5, Złoża metali
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8a4019b5-b017-443a-9d59-0e2527c1c721
Identyfikatory