Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-89fd40af-d904-4c12-bdb4-99a6806aa7ba

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Porównanie wybranych metod prognozowania zagrożenia klimatycznego dla wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla

Autorzy Kapusta, M. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Comparison of selected forecasting techniques of climate hazard for longwall excavations in coal mines
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule porównano metody prognozowania temperatur w wyrobiskach z wentylacją opływową z wynikami pomiarów ze ścian eksploatacyjnych przewietrzanych systemami na „U” i „Y”. Pomiary przeprowadzono w czterech ścianach różniących się temperaturami pierwotnymi górotworu, mocami zainstalowanych maszyn i parametrami termodynamicznymi powietrza. Wyniki pomiarów i prognoz temperatur przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej. Zwrócono uwagę na różnice pomiędzy wartościami rzeczywistymi temperatur a uzyskanymi w wyniku obliczeń metodami prognozowania PTO i prof. Wacławika.
EN The purpose of this article is to compare the selected forecasting techniques in excavations with streamlined ventilation, and the results of measurements from coalfaces ventilated by use of ‘U’ and ‘Y’ systems. The measurements were performed in four coalfaces of different original temperatures of a rock mass, varying power of the implemented machines and thermodynamical characteristics of the air. The measurement results and suitable forecasts were presented in the form of tables and by graphics. The differences between actual values of the temperature and the forecasting techniques of PTO and prof. Waclawik, resulting from earlier calculations, were taken into consideration.
Słowa kluczowe
PL metody prognozowania   warunki klimatyczne   temperatura powietrza  
EN forecasting techniques   climate conditions   temperature of air  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 1
Strony 10--16
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kapusta, M.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Kapusta M.: Prognozowanie warunków klimatycznych dla ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. Biblioteka Głowna AGH [praca doktorska], Kraków 2011.
2. Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Władysława Konopko, GIG, Katowice 2012.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U.Nr 139, poz.1169)
4. Szlązak J., Szlązak N.: Systemy przewietrzania wyrobisk ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. [w.] Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2001: Szczyrk 19-23 lutego, Kraków, Wydawnictwo IGSMiE PAN, (Sympozja i Konferencje; nr 48), 2001.
5. Szlązak N., Obracaj D., Borowski M.: Ocena stanu zagrożenia metanowego i temperaturowego w rejonie ścian eksploatacyjnych. AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
6. Voβ J.: Grubenklima. Verlag Glückauf, t.27, Essen 1981.
7. Wacławik J., Cygankiewicz J., Knechtel J.: Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich. Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 1998.
8. Wacławik J.: O wymianie ciepła w przodkach eksploatacyjnych. Archiwum Górnictwa 2005, s.69-86.
9. Wytyczne prowadzenia robót górniczych w warunkach zagrożenia klimatycznego w kopalniach pw eksploatujących złoża na dużych głębokościach. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1981, (metoda PTO).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-89fd40af-d904-4c12-bdb4-99a6806aa7ba
Identyfikatory