Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-89c79a3c-6c5c-4121-8864-6c9d274789dd

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modern methods for modelling and analysis of technological processes of car parts and their topological optimization

Autorzy Kukiełka, L.  Patyk, R.  Kukiełka, K.  Chodór, J.  Lipiński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Nowoczesne metody modelowania i analizy procesów technologicznych części samochodowych i ich optymalizacja topologiczna
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN Paper presents the problem of modelling and analysis of metalworking processes. Technological processes were considered as a geometrical, physical and thermal boundary and initial value problem, with unknown boundary conditions in the contact zone. An incremental model of the contact problem between movable rigid or thermo-elastic body (tool) and thermo-elastic/thermo-visco-plastic-phases body (object) in updated Lagrange formulation, for spatial states (3D) was considered. The incremental functional of the total energy and variational, non-linear equation of motion of object and heat transfer on the typical step time were derived. This equation has been discretized by finite element method, and the system of discrete equations of motion and heat transfer of objects were received. For solution of these equations the explicit or implicit methods was used. The applications were developed in the ANSYS/LS-Dyna system, which makes possible a complex time analysis of the states of displacements, strains and stresses, in the workpieces in fabrication processes. Application of this method was showed for examples the modelling and the analysis of burnishing rolling, thread rolling and turning processes. The numerical result were verified experimentally. The topic of topological optimization of car parts is also presented.
PL W artykule przedstawiono problematykę modelowania i analizy numerycznej procesów technologicznych obróbki części samochodowych. Proces te rozpatrzono jako geometrycznie, fizycznie i cieplnie nieliniowe zagadnienie brzegowo-początkowe, z nieznanymi warunkami brzegowymi w obszarze kontaktu. Do opisu zjawisk nieliniowych, na typowym kroku przyrostowym, wykorzystano uaktualniony opis Lagrange'a, traktując narzędzie jako ciało sztywne lub termo-sprężyste natomiast przedmiot jako ciało termo-sprężyste/termo-lepko-plastyczne-fazowe. Równania ruchu obiektu i ciepła wyprowadzono wykorzystując rachunek wariacyjny. Otrzymane równania wariacyjne dyskretyzowano stosując aproksymację właściwą metodzie elementu skończonego. Dyskretne równania rozwiązano stosując jawne metody całkowania. Opracowano aplikacje w systemie ANSYS/LS-Dyna, które pozwalają na kompleksową analizę stanów przemieszczeń, odkształceń, naprężeń w dowolnym miejscu ciała i w dowolnej chwili realizacji procesu obróbki. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń numerycznych stanów naprężeń i odkształceń wybranych procesów technologicznych: nagniatania, walcowania gwintów i toczenia. Wyniki obliczeń numerycznych weryfikowano eksperymentalnie. Przedstawiono również problematykę optymalizacji topologicznej części samochodowych.
Słowa kluczowe
PL części samochodowe   optymalizacja topologiczna   procesy technologiczne   obróbka plastyczna   warstwa wierzchnia   modelowanie   metoda elementów skończonych  
EN car parts   topological optimization   technological processes   metal forming   surface layer   modelling   finite element method   numerical analysis  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 7-8
Strony 343--351
Opis fizyczny Bibliogr. 106 poz., il., rys.
Twórcy
autor Kukiełka, L.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Patyk, R.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Kukiełka, K.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Chodór, J.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
autor Lipiński, K.
  • Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Bohdal Ł., Kukiełka L.: Modelowanie i analiza numeryczna procesu cięcia blach nożami krążkowymi z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Mechanik 84, nr 8-9, 2011, s. 712÷716.
2. Bohdal L.: Finite element simulation of 3D sheet metal guillotining using elastic/visco-plastic damage model, Steel Research International, 2012, pp. 1419-1422.
3. Bohdal Ł., Gotowała K.: Numeryczna i eksperymentalna analiza wpływu geometrii narzędzia na rozkład naprężeń i odkształceń podczas cięcia stopów aluminium na nożycach krążkowych, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 261-269.
4. Bohdal L., Kulakowska A., Patyk R., Kulakowski M.: Numerical investigations of the effect of process parameters on residual stresses, strains and quality of final product in blanking using SPH method, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 238-245, ISSN 0255-5476.
5. Bohdal L., Walczak P.: Eco-modeling of metal sheet cutting with disc shears, Annual Set The Environment Protection 15, 2013, pp. 863-872.
6. Bohdal L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Patyk R.: Three Dimensional Finite Element Simulation of Sheet Metal Blanking Process. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 430-435. ISSN 1662-7482.
7. Bohdal Ł., Kułakowska A., Patyk R.: Analysis of slitting of aluminium body panels in the aspect of scrap reduction, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, ISSN 1506-218X.
8. Bohdal Ł., Kukiełka L.: Application of variational and FEM methods to the modelling and numerical analysis of slitting process for geometrical and physical nonlinearity, Journal of Theoretical Applie Mechanics, ISSN 1392-1207, Mechanika, 2014, Vol. 20(2), s. 197-204.
9. Bohdal Ł., Gotowała K.: Numerical and experimental analysis of the tool geometry on states of stresses and strains during shear slitting of aluminum alloys, Mechanik (3) 2015, s. (in polish) (in this journal).
10. Bohdal Ł., Kukiełka K., Kułakowska A., Patyk R.: Finite element simulation of sheet metal guillotining: study of guillotining parameters on sheared edge quality. Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 198-209, ISBN 978-83-64249-11-2. Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
11. Bohdal Ł.: Zastosowanie przyrostowej metody analizy siatki koordynacyjnej do numerycznej analizy procesu cięcia, Pomiary Automatyka Kontrola, Nr 10-12 2014 r. ISSN 0032-4140.
12. Bohdal Ł.: Badania eksperymentalne i symulacyjne procesu cięcia stopów aluminium nożycami krążkowymi, Mechanik, nr 7/2014, ISSN 0025-6552, s. 534-539.
13. Chodór J., Kukiełka L.: Zastosowanie nieliniowej mechaniki kontaktu w analizie przemieszczania materiału obrabianego podczas skrawania i nagniatania ślizgowego, Mechanik, nr 8-9/2014, ISSN 0025-6552, s. 23-30.
14. Chodor J., Kukielka L.: Using Nonlinear Contact Mechanics in Process of Tool Edge Movement on Deformable Body to Analysis of Cutting and Sliding Burnishing Processes. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 339-344. ISSN 1662-7482.
15. Chodór J., Kałduński P.: Experimental researches of influence of sliding burnishing technological conditions for surface roughness of 41CR4 steel product, Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 226-241, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
16. Chodór J., Zurawski Ł.: Researches of chip shape and its swage factor and shortening factor in partial symmetric face milling process and simulation of the process using FEM, Mechanik (3) 2015, s. 289-298 (in polish) 0025-6552.
17. Chodór J., Kukiełka L.: Numerical analysis of the influence of abrasive grain geometry and cutting angle on states of strain and stress in the surface layer of object, Surface/Contact Conference, Wessex Institute, Ashurst Lodge, Ashurst, Southampton, UK, 2007.
18. Chodór J., Kukiełka L.: Numerical analysis of micromachining of C45 steel with single abrasive grain. GAMM 79th Annual Meeting of the International Association of Applied Mathematics and Mechanics, 31 March – 4 April, Bremen 2008.
19. Chodór J., Kukiełka L., Storch B.: New method of determination of tool rake angle on the basis of crack angle of specimen in tensile test and numerical simulations. Ninth International Conference on Surface Effects and Contact Mechanics Computational Methods and Experiments, Algarve, Portugal, 2009.
20. Chodór J.: Modelowanie i analiza przemieszczania materiału obrabianego podczas mikroskrawania i nagniatania ślizgowego z uwzględnieniem nieliniowości procesu. Rozprawa doktorska. Koszalin, 2011.
21. Chodór J., Forysiewicz M., Kukiełka L.: Analiza numeryczna tworzenia wypływki i wióra dla sprężysto/lepko-plastycznego podłoża w procesie przemieszczania klina. XXXIV Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej, Gdańsk 2011.
22. Chodór J., Kukiełka L., Storch B.: New method of determination of tool rake angle on the basis of crack angle of specimen in tensile test and numerical simulations. Ninth International Conference on Surface Effects and Contact Mechanics Computational Methods and Experiments, Algarve, Portugal, 2009.
23. Forysiewicz M., Chodór J., Kukiełka L.: Modelowanie dyskretne i analiza numeryczna procesu skrawania pojedynczym ziarnem ściernym metodą elementów skończonych. Obrabiarki sterowane numerycznie i programowanie operacji w technikach wytwarzania. Zakład Poligraficzny Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
24. Forysiewicz M.: Analiza stanów deformacji i naprężeń w strefie obróbki materiałów sprężysto-lepko-plastycznych podczas szybkościowego skrawania pojedynczym ostrzem. Rozprawa doktorska. Koszalin, 2015.
25. Forysiewicz M., Kukielka L., Gotowala K.: Finite element simulation of physical phenomena in real conditions of a single grain cutting process, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 255-297, ISSN 0255-5476.
26. Gryglicki R., Kukiełka L.: Kształtowanie przeciwzużyciowej warstwy wierzchniej słupów nośnych form wtryskowych metodą nagniatania ślizgowego, Mechanik nr 11/2014, ISSN 0025-6552, s. 111-117.
27. Kałduński P.: Modelowanie i symulacja kształtowania wytłoczek kołowo symetrycznych bez kołnierza z uwzględnieniem nieliniowości geometrycznej i fizycznej. Praca doktorska, Koszalin, 2009.
28. Kaldunski P., Kukielka L.: Numerical Analysis and Simulation of Drawpiece Forming Process by Finite Element Method. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 153-158. ISSN 1662-7482.
29. Kałduński P., Chodór J: Numerical analysis of the deep drawing process by finite element method for anisotropic model of object, Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia pod red. naukową prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 40-51, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
30. Kukiełka K., Kukiełka L.: A modern methodology to modelling and analysis of technological metals treatment processes. Modelowanie Warstwy Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 6-25. ISBN 978-83-64249-11-2. Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
31. Kukiełka K.: Modelowanie i analiza numeryczna stanów deformacji i naprężeń w warstwie wierzchniej gwintów o zarysach trapezowym i łukowym walcowanych na zimno, Rozprawa doktorska, Wydział Mechaniczny, Politechnika Koszalińska, Koszalin, 2008.
32. Kukiełka K.: Modelling the external thread rolling process using finite element method. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI Tom 31, Nr 3, 2011, pp. 49-58.
33. Kukielka K., Kukielka L.: Modeling and Numerical Analysis of the Thread Rolling Process, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Vol. 6, Issue 1, 2006, pp. 745-746.
34. Kukielka K., Kukielka L., Bohdal L., Kulakowska A., Malag L., Patyk R.: 3D Numerical Analysis the State of Elastic/Visco-Plastic Strain in the External Round Thread Rolled on Cold. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 436-441. ISSN 1662-7482.
35. Kukiełka K.: Modelling and numerical analysis of the states of deformations and stresses in the surface layer of the trapezoidal and round threads rolled on cold, PhD Thesis, Koszalin University of Technology, 2009. (in Polish)
36. Kukiełka K.: Czterorolkowa głowica kątowa do walcowania gwintów o zarysie łukowym na rurach i wałkach. Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, Politechnika Gdańska, 2011, s. 433-448.
37. Kukiełka K., Kukiełka L.: Głowica do walcowania gwintów zewnętrznych, Patent nr P 402652, z dnia 4.02.2013.
38. Kukiełka K.: Effective numerical model to analyze the trapezoidal thread rolling process with finite element method. Mechanik No 11, 2014, pp. 156-167.
39. Kukiełka K., Bohdal Ł., Kułakowska A., Patyk R.: Using 3D numerical analysis to determine influence of the technological parameters on the rolled thread quality. Warstwa Wierzchniej Monografia, pod red. naukową. prof. dr hab. dr h.c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, str. 52-65, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
40. Kukielka K., Kukielka L.: The numerical analysis of the external round thread rolling, PAMM, 2008, pp. 1-2.
41. Kukiełka K.: Numerical simulations of deformation and stress in the cold rolled thread. ARCHIWUM TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI, Tom 31, Nr 1, 2011, pp. 57-66.
42. Kukiełka K.: Numerical modelling of the strain and stress states in the thread with quick pitch in rolling process on cold. Pomiar Automatyka Kontrola, nr 01/2012, 2012, pp. 136-139.
43. Kukiełka K.: Numeryczne określenie wcisku walcowania i warunków smarowania w aspekcie jakości gwintu o zarysie łukowym o dużym skoku wykonywanym na rurach o dużej długości. Mechanik vol. 88, (3CD), 2015, pp. 348-358.
44. Kukiełka K.: Efektywny model numeryczny do analizy procesu walcowania gwintów trapezowych metodą elementu skończonego Mechanik vol. 87, (11CD), 2015, pp. 156-157.
45. Kukielka K.: Ecological Aspects of the Implementation of New Technologies Processing for Machinery Parts. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2016, Vol. 18, pp. 25-50.
46. Kukielka K.: Numerical simulations of the thread rolling process as ecological and economical research tool in the implementation of modern technologies. Rocznik Ochrony Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 2017, Vol. 19.
47. Kukielka K.: Ecological and economical aspects of modern modeling of thread rolling process. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set of Environment Protection), vol. 19.
48. Kukiełka L.: Theoretical and experimental foundations of surface roller burnishing with the electrocontact heating, Book of Mechanical Engineering. Technical University of Koszalin No 47, Koszalin 1994, pp. 348.
49. Kukiełka L.: Modelling of thermodynamical yield stress of metals dependent of the deformation history, in: Modern techniques and technology, ZN WM, 29, Koszalin University of Technology, 2001, pp. 153-163.
50. Kukielka L.: Incremental model of strain and stress of metals in the conditions of burnishing rolling operation, in: Modern techniques and technology, ZN WM, 29, Koszalin University of Technology, 2001, pp. 174-191.
51. Kukielka L.: Mathematical modelling and numerical simulation of non-linear deformation of the asperity in the burnishing cold rolling operation. Ed. Dominguez, J. Brebbia, CA Computational methods in contact mechanics V Book Series: Computational and experimental methods Vol. 5, 2001, pp. 317-326.
52. Kukiełka L.: Basis of engineering researches, PWN, Warsaw, 2002 (in Polish).
53. Kukielka L., Kulakowska A., Patyk R.: Numerical Modeling and Simulation of the Movable Contact Tool-Worpiece and Application in Technological Processes, The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Floryda 2009, pp. 57-62.
54. Kukielka L.: New damping models of metallic materials and its application in non-linear dynamical cold processes of metal forming, Steel Research International, 81, 2010, pp. 1482 –1485.
55. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling and Analysis of Nonlinear Physical Phenomena in the Burnishing Rolling Operation with Electrical Current, in: K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P. Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1379-1382.
56. Kukielka L., Geleta K., Kukielka K.: Modelling of Initial and Boundary Problems with Geometrical and Physical Nonlinearity and its Application in Burnishing Processes in: K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P. Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, 2012, pp. 1375-1378.
57. Kukiełka L., Kukiełka K.: Nowoczesna metoda modelowania i analizy procesów technologicznych precyzyjnej obróbki części samochodowych. Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Monografia nr 235 Wydziału Mechanicznego, Politechniki Koszalińskiej, pod redakcją Leona Kukiełki, Koszalin 2012, s. 109÷128.
58. Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Patyk R., Malag L., Bohdal L.: Incremental Modelling and Numerical Solution of the Contact Problem between Movable Elastic and Elastic/Visco-Plastic Bodies and Application in the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 159-165. ISSN 1662-7482.
59. Kukielka L., Kustra J.: Numerical analysis of thermal phenomena and deformations in processing zone in the centreless continuous grinding process, Computation Methods and Experimental Measurements for Surface Treatment Effects, WITPRESS, Southampton, Boston, 2003, pp.109-118.
60. Kukielka L., Kustra J., Kukielka K.: Numerical analysis of states of strain and stress of material during machining with a single abrasive grain, in: J.T.M. de Hosson, C.A. Brebbia, S-I Nishida, Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VII, WITPRESS, Southampton-Boston, 2005, pp. 57-66.
61. Kukielka L., Kukielka K.: Numerical analysis of the process of trapezoidal thread rolling, in: C.A. Brebbia (Eds.), High Performance Structures and Materials III, WITPRESS, Southampton-Boston, 2006, pp. 663-672.
62. Kułakowska A.: Wpływ odchyłek zarysu regularnych nierówności powierzchni po obróbce toczeniem na wybrane właściwości warstwy wierzchniej wyrobu nagniatanego tocznie. Praca doktorska. Koszalin, 2006
63. Kukielka L., Kukielka K.: Numerical analysis of the physical phenomena in the working zone in the rolling process of the round thread, in: J.T.M. de Hosson, C.A. Brebbia, S-I Nishida, Computer Methods and Experimental Measurements for Surface Effects and Contact Mechanics VIII, WITPRESS, Southampton-Boston, 2007, pp. 125-124.
64. Kukiełka L.: Teoretyczne i doświadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektro-kontaktowym nagrzewaniem. Wyd. Ucz. WSI, Monografia Nr 47, Koszalin 1994, s. 348.
65. Kukielka L., Cienkowski W., Dudek P.: Incremental model of yield stress of metals in the conditions of burnishing rolling operation with electrical current, WIT Transactions on Engineering Sciences Vol. 17, WITPRESS, 1997, pp. 93-102, ISSN 1743-3533.
66. Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002.
67. Kukielka L.: Non-linear Analysis Of Heat Transfer In Burnishing Rolling Operation, In. WIT Transactions on Engineering Sciences, Advanced Computational Methods in Heat Transfer, Eds. Sunden B., Brebbia C.A., Vol. 35, WITPRESS, 2002, pp. 405-414, ISBN 1-85312-906-2.
68. Kukielka L.: Numerical Modelling: The Contact Problem Of Movable Elasto/visco-plastic Body, WIT Transactions on Engineering Sciences, Computational Methods in Contact Mechanics VI, Ed. Brebbia C.A., Vol. 38, 2003, WITPRESS, pp. 93-104, ISSN 1743-3533.
69. Kukiełka L., Chodór J.: Numerical analysis of chip formation during machining for different value of failure strain, Journal PAMM, Vol. 7, Issue 1, 2008, pp. 4030031-4030032.
70. Kukielka L., Patyk R.: Nowoczesna metodyka projektowania części maszyn. W: Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie, Ed. Leon Kukiełka, (235), 2012, s. 215÷247.
71. Kukiełka L., Patyk R., Kułakowska A., Kukiełka K., Gotowała: Innowacyjna metodyka projektowania części samochodowych. Logistyka vol. 6 (1CD), 2014, s. 168-175.
72. Kukiełka L., Szcześniak M.: Wpływ kąta wierzchołkowego regularnej nierówności trójkątnej powierzchni wyjściowej na chropowatość powierzchni wyrobu po procesie zgniatania, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 299-308.
73. Kukielka L., Szczesniak M., Patyk R., Kulakowska A., Kukielka K., Patyk S., Gotowala K., Kozak D.: Analysis of the states of deformation and stress in the surface layer of the product after the burnishing cold rolling operation, Novel Trends in Production Devices and Systems III, Trans Tech Publications Ltd, Editors: Daynier Rolando Delgado and Karol Velíšek, 2016, Switzerland-USA, pp. 278-287, ISSN 0255-5476.
74. Kukiełka L., Chodór J.: Numerical analysis of chip formation during machining for different value of failure strain, Journal PAMM, Vol. 7, Issue 1, 2008, pp. 4030031-4030032.
75. Kukiełka L., Bohdal Ł., Chodór J., Forysiewicz M., Geleta K., Kałduński P., Kukiełka K., Patyk R., Szyc M.: Analiza numeryczna wybranych procesów technologicznych precyzyjnej obróbki części samochodowych. Ekologiczne aspekty stosowania nowych technologii w transporcie. Monografia nr 235 Wydziału Mechanicznego, Politechniki Koszalińskiej, pod redakcją Leona Kukiełki, Koszalin, 2012, s. 129-194.
76. Kukiełka L., Szcześniak M.: Influence of the apex angle of triangular asperities of surfaces after previous treatememnt on the roughness of the surface after squeezing process, Mechanik (3) 2015, s. 299-308 (in polish) 0025-6552.
77. Kukiełka L., Kukielka K.: Modelling and analysis of the technological processes using finite element method, Mechanik (3) 2015, s. 317-340, 0025-6552.
78. Kukielka L., Kukielka L.: Thermomechanical modeling and analzsis of the thread rolling process with electrocontact heating, Book of the 23rd Int. Conf. Engineering Mechanics 2017, Ed. FUIS V., Svratka, Cyech Republic, pp. 554-557.
79. Kułakowska A., Bohdal Ł., Patyk R.: Zastosowanie obróbki nagniataniem w tworzeniu ekologicznego produktu, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, ISSN 1506-218X.
80. Kulakowska A., Kukielka L.: Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process with taking into account deviations in the surface asperities outline after previous treatment. Steel Res. Int. 2, 2008, pp. 42-48.
81. Kulakowska A., Patyk R., Kukielka L.: Numerical analysis and experimental researches of burnishing rolling process of workpieces with real surface, WMSCI 2009 – The 13th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Jointly with the 15th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2009 – Proc. Volume 2, 2009, pp. 63-68.
82. Kulakowska A.: Problems of surface preparation under burnishing rolling in aspect of product quality. Steel Research International vol. 81/9, 2010, pp. 218-221.
83. Kulakowska A., Kukielka L., Kukielka K., Patyk R., Malag L., Bohdal L.: Possibility of Steering of Product Surface Layers Properties in Burnishing Rolling Process. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 442-447. ISSN 1662-7482.
84. Kułakowska A., Patyk R., Bohdal Ł., Kukiełka K.: Surface layer after burnishing rolling of the rough surface. Modelowanie Warstwy Wierzchniej, Monografia pod red. naukową prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 242-253, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
85. Malag L., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Bohdal L., Patyk R.: Problems Determining of the Mechanical Properties of Metallic Materials from the Tensile Test in the Aspect of Numerical Calculations of the Technological Processes. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 454-459. ISSN 1662-7482.
86. Malag L., Kukielka L.: Numerical Analysis of Strains and Stresses in Stretched Specimens at Microstructure Level, PAMM, WILEY‐VCH Verlag, 2009, pp. 347-348.
87. Malag L., Kukielka L.: The sensitivity analysis of influence of chosen material parameters on the properties of surface layer product after burnishing, in: K. Mori, M. Pietrzyk, J. Kusiak, J. Majta, P. Hartley, J. Lin (Eds.), Steel Research International. Special Edition: 14th International Conference Metal Forming, WILEY-V CH VERLAG GMBH 2012, 1335-1338.
88. Patyk R., Kukielka L.: Optimization of geometrical parameters of regular triangular asperities of surface put to smooth burnishing, The 12th International Conference Metal Forming 2008, Steel Research International, 2, Kraków, 2008, pp. 642-647.
89. Patyk R.: Theoretical and experimental basis of regular asperities about triangular outline embossing technology, The 13th International Conference Metal Forming 2010, Steel Research International, 81, Toyohashi, 2010, 190-193.
90. Patyk R., Kułakowska A., Bohdal Ł.: Ekologiczne, ekonomiczne i eksploatacyjne aspekty obróbki nagniataniem, Annual Set The Environment Protection, Vol. 16, 2014, ISSN 1506-218X, s. 351-362.
91. Patyk R., Kułakowska A., Bohdal Ł., Kukiełka K.: The numerical analysis of sensibility of embossing process of regular asperities of surface on the material parameters of work-pieces in aspect of surface layer quality. Modelowanie Warstwy Wierzchniej, Monografia pod red. naukową prof. dr hab. dr h. c. inż. Tadeusza Zaborowskiego, Gorzów Wlkp., 2014, s. 269-281, ISBN 978-83-64249-11-2, Wydawca IBEN Gorzów Wlkp. 2014.
92. Patyk R., Kukielka L., Kukielka K., Kulakowska A., Malag L., Bohdal L.: Numerical Study of the Influence of Surface Regular Asperities Prepared in Previous Treatment by Embossing Process on the Object Surface Layer State after Burnishing. Applied Mechanics and Materials Novel Trends in Production Devices and Systems, Editors: Karol Velíšek, Peter Košťál and Milan Nad, 2014, USA-SLOVAKIA, pp. 448-453. ISSN 1662-7482.
93. Patyk S.: Analiza sił nagniatania tocznego powierzchni chropowatych o trójkątnym zarysie nierówności. Rozprawa doktorska, 2015.
94. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Determining contact pressures during embossing process of regular asperities on the cylindrical surfaces, Mechanik (3) 2015, s. 281-288 (in polish) 0025-6552.
95. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Determination of the principal burnishing force roller rouhnes surface with regular periodical outlines asperities using numerical methods, Mechanik (3) 2015, s. 270-280 (in polish) 0025-6552.
96. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L., Kułakowska A.: Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowatej, Pomiary Automatyka Kontrola, 2010, Nr 56, pp.620 ÷ 623.
97. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie głównej siły nagniatania chropowatej powierzchni walcowej o regularnym okresowym zarysie nierówności metodami numerycznymi, Mechanik Nr 88, (3CD) 2015, s. 270÷280.
98. Patyk R., Patyk S., Kukiełka L.: Określanie nacisków kontaktowych podczas procesu wygniatania regularnych nierówności na powierzchniach walcowych, Mechanik, Nr 88, (3CD) 2015, s. 281÷288.
99. Patyk R., Kukiełka L., 2010, Projekt nowej metody sterowania rozkładem naprężeń własnych w procesie wielokrotnego hybrydowego nagniatania gładkościowo-umacniającego, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 30.1 (2010): 143-150.
100. Patyk, R., Kukiełka L., 2009, Prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej zęba kultywatora z wykorzystaniem metod numerycznych, Inżynieria Rolnicza 13 (2009), 181-187.
101. Patyk S., Patyk R., Kukiełka L., 2010, Eksperymentalne i numeryczne metody określania parametrów siłowych w procesie nagniatania tocznego powierzchni chropowate, Pomiary Automatyka Kontrola 56 (2010): 620-623.
102. Patyk R., Kukiełka L., Kukiełka K., Kułakowska A., Szczepanik K.: Analiza ubytku właściwości użytkowych noży pielnika aktywnego, Inżynieria Rolnicza 2011, Nr 15, pp. 223÷229.
103. Patyk S., Patyk R., Kukielka L., Kaldunski P., Chojnacki J.: Numericval method for determining the main force of burnishing rolling of rough cylindrical surface with regular periodical outlines asperities, Book of of the 23rd Int. Conf. Engineering Mechanics 2017, Ed. FUIS V., Svratka, Cyech Republic, pp. 754-757.
104. Szyc M., Patyk R., Kukiełka L., 2010, Komputerowe modelowanie i symulacja zjawisk fizycznych w procesie kulowania zęba sprężynowego kultywatora, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55 (1) (2010): 106-109
105. Szyc M., Kukiełka L., Legutko S.: Komputerowe wspomaganie procesu dynamicznego nagniatania śrutem kulistym, Mechanik, nr 11/2014, ISSN 0025-6552, s. 236-253.
106. Szyc M., Kukiełka L., Kukiełka K., Gotowała K.: Analiza zjawisk fizycznych w przedmiocie podczas dynamicznego nagniatania śrutem kulistym, Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, TOM 4, Monografia, Politechnika Gdańska, ISBN 978-83-941224-0-9, 2014, s. 44-58
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-89c79a3c-6c5c-4121-8864-6c9d274789dd
Identyfikatory