PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki przeciwskurczowej

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Control of cement mortars shrinkage modified by lime and shrinkage reducing admixture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Strony
182--185
Opis fizyczny
Bibliogr. 29 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Krakowska
autor
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Bibliografia
 • [1] Czarnecki L., P. Łukowski. 2008. „Spoiwa wapienne – historia, stan obecny i perspektywy”, Materiały Budowlane 10/2008 : 3-7.
 • [2] Gajownik R., L. Misiewicz. 2008. „Elementy murowe i zaprawy murarskie”, Materiały Budowlane 4/2008 : 2-7.
 • [3] Gąsiorowski S. 2011. Zastosowanie wapna w budownictwie”, Materiały Budowlane 10/2011.
 • [4] Ghrici M., S. Kenai M. Said-Mansour. 2007. “Mechanical properties and durability of mortar and concrete containing natural pozzolana and limestone blended cement”, Cement and Concrete Composites 29 : 542-549.
 • [5] Gour K. A., R. Ramadoss, T. Selvaraj. 2018. “Revamping the traditional air lime mortar using the natural polymer – Areca nut for restoration application”, Construction and Building Materials 164 : 255-264.
 • [6] Gruszczyński M. 2009. „Ocena efektywności domieszek i dodatków redukujących odkształcenia skurczowe kompozytów cementowych.” Materiały Budowlane 12/2009.
 • [7] Gruszczyński, M. 2011. “Influence of Co-Polymer Dispersion Additives onto Shrinkage Strains for Cementitious Mortars and Concretes”. Advanced Materials Research 287-290 : 1097-1101.
 • [8] Izaguirre A., J. Lanas, J.I. Alvarez. 2010. “Ageing of lime mortars with admixtures: Durability and strength – assessment”. Cement and Concrete Research 40 : 1081-1095.
 • [9] Kurdowski W.: 2010. „Chemia cementu i betonu.”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków.
 • [10] Lenart M 2015. „Assessment of Mortar Shrinkage in Aspect of Modern and Traditional Modifiers Use”. Procedia Engineering 108 : 309–315.
 • [11] Lenart M. 2013. „Impact Assessment of Lime Additive and Chemical Admixtures on Selected Properties of Mortars”. Procedia Engineering 57 : 687-696.
 • [12] Li Y., J. Bao, Y. Guo: “ The relationship between autogenous shrinkage and pore structure of cement paste with mineral admixtures”. 2010. Construction and Building Materials 24 : 1855-1860.
 • [13] Neville A.M. 2012. “Właściwości betonu”, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków.
 • [14] Osiecka E. 2006. „Wapno w budownictwie – tradycja i nowoczesność”, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, Kraków.
 • [15] Perez-Nicolas M., J. Plank, D. Ruiz-Izuriaga, I. Navarro-Blasco, J. M. Fernandez, J.I. Alvarez. 2018. “Photocatalytically active coatings for cement and air lime mortars: Enhancement of the activity by incorporation of superplasticizers”. Construction and Building Materials 162 : 628-648.
 • [16] PN-B-04500:1985 „Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”, PKN, Warszawa 1985.
 • [17] PN-B-10104:2014-03 „Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia - Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”, PKN, Warszawa 2014.
 • [18] PN-EN 1015-11:2001 „Metody badań zapraw do murów - Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy”, PKN, Warszawa 2001.
 • [19] PN-EN 1015-3:2000 „Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)”, PKN, Warszawa 2000.
 • [20] PN-EN 196-1:2016-07 „Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości”, Warszawa 2016.
 • [21] PN-EN 196-10:2016-07 „Metody badania cementu - Część 10: Oznaczanie w cemencie zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie”, PKN, Warszawa 2016.
 • [22] PN-EN 196-2:2013-11 „Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu”, PKN, Warszawa 2013.
 • [23] PN-EN 196-3:2016-12 „Metody badania cementu - Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości”, PKN, Warszawa 2016.
 • [24] PN-EN 196-6:2011 „Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia”, PKN, Warszawa 2011.
 • [25] PN-EN 197-1:2012 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”, PKN, Warszawa 2012.
 • [26] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 „Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych”, PKN, Warszawa 2013.
 • [27] PN-EN 459-1:2015-06 „Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności”, PKN, Warszawa 2015.
 • [28] Pozo-Antonio J.S. 2015. „Evolution of mechanical properties and drying shrinkage in lime-based and lime cement-based mortars with pure limestone aggregate”. Construction and Building Materials 77 : 472-478.
 • [29] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-89904880-ad89-42f3-ad5f-0410bded8af8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.