Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-898b2a2f-4a67-40aa-affe-3fe48bcb9026

Czasopismo

Czasopismo Techniczne. Architektura

Tytuł artykułu

„Community gardens”, czyli ogrody sąsiedzkie ‒ nowe formy zieleni w przestrzeni miejskiej

Autorzy Latkowska, M. J. 
Treść / Zawartość http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=829
Warianty tytułu
EN „Community gardens” ‒ new forms of greenery in the urban space
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Ogrody sąsiedzkie („community gardens”) powstają w wielu krajach europejskich w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców miast na kontakt z naturą i zdrowsze warunki życia. Są one zakładane przez i dla członków lokalnych społeczności, budując więzi między sąsiadami. Ogrody sąsiedzkie stwarzają możliwość aktywnego obcowania z roślinami, oferują różne formy zajęć ogrodniczych skierowanych do użytkowników z różnych grup wiekowych, społecznych i etnicznych. Umożliwiają prowadzenie edukacji ekologicznej, promocję zdrowego stylu życia, uczą szacunku do natury. Ogrodnictwo miejskie może odgrywać ważną rolę w zrównoważonym rozwoju współczesnych miast. Poprawia ich wizerunek i warunki życia, pozwala tworzyć „zielone oazy” w centrach miast i chronić bioróżnorodność. W pracy przedstawiono ogólne zasady funkcjonowania „community gardens” i wybrane przykłady ogrodów.
EN Community gardens are created in many European countries to fulfill the need of the city inhabitants for contact with nature and healthier living conditions. They are established by and for the local communities, encouraging social relationships between neighbours. Community gardens enable active contacts with plants and offer several gardening activities addressed to users from different age, social and ethnic groups. They provide ecological education, promotion of healthy way of life and teach the responsibility for the environment. Urban gardening may play important role in the sustainable development of the modern cities. It improves city image and living conditions, enables to create “green oases” in the middle of the cities, helps to save biodiversity. General rules of functioning of community gardens and selected examples of the gardens are presented in the paper.
Słowa kluczowe
PL bioróżnorodność   jakość życia   ogrodnictwo miejskie   ogrody wspólnotowe  
EN biodiversity   life quality   urban gardening   community gardens  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Czasopismo Techniczne. Architektura
Rocznik 2012
Tom R. 109, z. 6-A
Strony 271--276
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
autor Latkowska, M. J.
  • Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
ARMSTRONG D., A survey of community gardens in upstate New York: Implications for health promotion and community development, „Health & Place” 6, 2000, 319-327.
DE VRIES S., Contributions of natural elements and areas in residential environments to human health and well-being, [w:] Farming for health, J. Hassink, M. van Dijk (red.), 2006, 21-30.
DE VRIES S., VERHEIJ R.A., GROENEWEGEN P.P., SPREEUWENBERG P., Natural environments-healthy environments? An explanatory analysis of the relationship between green space and health, „Environment and Planning A” vol. 35, 2003, 1717-1731.
GROENEWEGEN P.P., VAN DER BERG A.E., DE VRIES S., VERHEIJ R.A., Vitamin G: effects of green space on health, well-being, and social safety, „BMC Public Health” 6, 2006, 149-157.
KAPLAN S., KAPLAN R., The experience of nature: A psychological perspective, New York–Cambridge 1989.
LATKOWSKA M.J., Ogród bez barier – jak urządzić ogród dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną, [w:] Ogród za oknem. W poszukiwaniu formy, 2009, 96-103.
LEWIS CH.A., Green Nature/Human Nature. The meaning of plants in our lives, Urbana–Chicago 1996.
LOHR V.I., RELF D., An overview of the current state of human issues in horticulture in the United States, „HortTechnology” 10(1), 2000, 27-33.
MALLER C., TOWNSEND M., PRYOR A., BROWN P., LEGER L., Healthy nature healthy people: ’contact with nature’ as an upstream health promotion intervention for populations, „Health Promotion Intern.” vol. 21, no. 1, 2005, 45-54.
OKVAT H.A., ZAUTRA A.J., Community gardening a parsimonious path to individual, community, and environmental resilience, „Am. J. of Community Psychology” 47(3-4), 2011, 374-387.
RELF D., Human issues in horticulture, „HortTechnology” 2(2), 1992, 159-171.
RELF D., DORN S., Horticulture: Meeting the needs of special populations, „HortTechnology” 5(3), 1995, 94-103.
WAKEFIELD S., YEUDALL F., TARON C., REYNOLDS J., SKINNER A., Growing urban health: Community gardening in South-East Toronto, „Health Promotion Intern.” vol. 22, no. 2, 2007, 92-101.
www.extension.missouri.edu
www.gardenmosaics.com
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-898b2a2f-4a67-40aa-affe-3fe48bcb9026
Identyfikatory