Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-898b098d-05e0-4054-948a-cbd6ed5e268e

Czasopismo

Budownictwo i Architektura

Tytuł artykułu

Kryterium zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie opracowane na podstawie statystyk porządkowych

Autorzy Szczygielska, E.  Tur, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The study of the conformity criterion for compressive strength of concrete based on order statistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Kontrola zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie według obowiązujących przepisów normowych PN EN 206-1:2003 jest kontrolą wyrywkową opartą na ocenie liczbowej. Spełnienie podwójnych kryteriów z uwzględnieniem przyjętego planu statystycznej kontroli jakości potwierdza zgodność badanej partii betonu z deklarowaną klasą wytrzymałości, zdefiniowaną przez wytrzymałość charakterystyczną. Zalecane według tej normy kryteria zgodności na etapie produkcji początkowej nie są pozbawione wad i są krytycznie oceniane przez wielu autorów. W artykule przedstawiono nowe kryterium zgodności oparte na statystykach porządkowych. Dokonano wstępnej oceny opracowanego kryterium dla serii o małej liczbie wyników z wykorzystaniem prawdopodobieństwa akceptacji wyznaczonego metodą Monte Carlo przy założonej stałej wadliwości 5%. Analiza wyników wykazała, że przedstawione kryterium nie zależy od dyspersji wyników a prawdopodobieństwo akceptacji utrzymuje się na stałym poziomie, zbliżonym do poziomu właściwego na etapie produkcji ciągłej.
EN The test of concrete compressive strength conformity with current regulations PN EN 206-1:2003 is the sampling inspection based on a numerical evaluation. Satisfying the compound criteria, including the adoption of statistical quality control plan, confirms the conformity of the examined batch of concrete defined by the declared class of compressive strength defined by characteristic value of compressive strength. The conformity criteria recommended by EN 206-1 for the initial production are not without flaws and they are critically evaluated by many authors. This paper presents a new criterion of conformity based on order statistics. A preliminary evaluation of the criterion was made for the series with a small number of the test results with the use of probability of acceptance determined by means of the Monte Carlo method with the assumed 5% fraction defective. The analysis of the results showed that the presented criterion does not depend on the dispersion of results whereas the probability of acceptance is maintained at a constant level approached to the appropriate one at the stage of continuous production.
Słowa kluczowe
PL beton   wytrzymałość   kryterium zgodności   statystyki porządkowe  
EN concrete   compressive strength   conformity criterion   order statistics  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Czasopismo Budownictwo i Architektura
Rocznik 2013
Tom Vol. 12, nr 3
Strony 223--230
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Szczygielska, E.
autor Tur, W., vvtur@bstu.by
Bibliografia
1 PN EN 206-1:2003. Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
2 Tur W., Derechennik S. Kryteria ocenki sootwietstwia procznosti betona w podchodach europejskich i amerikanskich standartow. Wiestnik BrGTU 1(2012) 173–178.
3 Beal A.N. Concrete strength testing - are the code writers getting it right? The Structural Engineer 87 (10) (2009) 73.
4 Beal A.N. Concrete Cube Strength - what use are Statistics? ICE Proc. Part 2, December (1981) 1037–1048.
5 Woliński S., Skrzypczak I. Kryteria statystyczne zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie. Materiały Budowlane 2 (2006) 20–25.
6 Brunarski L. Podstawy matematyczne kształtowania kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów, ITB, 2009.
7 Taerwe L. Analysis and modeling of autocorrelation in concrete strength series, w: Proceeding 4th International Probabilistic Symposium, 12–13 October 2006. (ed. Proske D., Mehdianpours M.) Berlin, Germany 2006, s. 57–70.
8 Caspeele R., Taerwe L. Variance reducing capacity of concrete conformity control in structural reliability analysis under parameter uncertainties, w: Application of Statistics and Probability in Civil Engineering. (ed. Faber, Kohler) 2011, s. 2509–2516.
9 Blaut H. Sampling inspection plan and operating characteristics for concrete (1977). Deutscher ausschuss für stahlbeton (233),1973.
10 Caspeele R. Probabilistic Evaluation of Conformity Control and the Use of Bayesian Updating Techniques in the Framework of Safety Analysis of Concrete Structures. PhD thesis, Ghent University, Ghent, Belgium 2010, s. 129
11 ISO 12491:1997 Statistical methods for quality control of building materials and components. European Standard, CEN.
12 Dawid G. Poriadkowyje statistiki. Nauka, 1979.
13 Kendall M. Stewart A. Statisticzeskie wywody I swiazi . Nauka, 1973.
14 Tur W., Derechennik S., Szczygielska E. Niekotoryje problemy ocenki sootwietstwia procznosti betona soglasno normy EN 206-1:2000, w: Problemy sovremennowo betona i żelezobetona. (ed. Markowski M.) Mińsk 2011.
15 Taerwe, L. Evaluation of compound compliance criteria for concrete strength. Materials and Structures 21(1) (1988)13-20.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-898b098d-05e0-4054-948a-cbd6ed5e268e
Identyfikatory