Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-895ab597-ea09-46eb-9921-5e0edb2fb3bd

Czasopismo

Annual of Navigation

Tytuł artykułu

The time window for vessels without ice strengthening on the Northern Sea Route

Autorzy Pastusiak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The work discusses possibility to make transit voyages of vessels without ice strengthening on the Northern Sea Route (NSR). Exist many uncertainties for it. They are related to hydrometeorological conditions, mostly to ice cover on the Russian Arctic. Ice conditions are under dynamic changes in time and space. Is hard to precisely predict ice conditions now, in the time range of one month and so on. Statistical historical data of daily changes same like yearly changes show a considerable scatter of the data. The author analyzed number of ice-free days of particular seas of the NSR in the latest eight years. The results of this work may be used for estimation of time frame (time window) for transport of cargo on the NSR by means of vessels without ice strengthening. The statistical presentation of ice-free days data was used in the work to develop decision supporting method related to planning vessel voyage including ice-free time frame on particular seas of the Northern Sea Route.
PL W artykule omówiono możliwości tranzytu statków bez wzmocnień lodowych kadłuba północną drogą morską (PDM). Najwięcej niepewności dotyczy warunków hydrometeorologicznych, głównie pokrywy lodowej w rosyjskiej części Arktyki, która podlega dynamicznym zmianom w czasie i przestrzeni. Trudno przewidzieć bieżące warunki lodowe, w przedziale jednego miesiąca, tym bardziej zaś z dużym wyprzedzeniem. Statystyczne dane historyczne dziennych zmian oraz zmian rocznych wykazują znaczny rozrzut wartości. Autor przeanalizował liczbę dni bezlodowych na poszczególnych morzach PDM w ostatnich ośmiu latach — od 2008 do 2015 roku. Wyniki te mogą być wykorzystane do szacowania przedziału czasu (okna czasowego) dla przewozu ładunków północną drogą morską statkami bez wzmocnień lodowych kadłuba. Statystyczne zależności dni wolnych od lodu zostały wykorzystane do opracowania metody wspierającej decyzje związane z planowaniem podróży statku z uwzględnieniem okna czasowego żeglugi bezlodowej na poszczególnych morzach PDM.
Słowa kluczowe
EN Northern Sea Route   ice-free time frame   vessel voyage planning   sea transport   economical efficiency  
Wydawca Polskie Forum Nawigacyjne
Czasopismo Annual of Navigation
Rocznik 2016
Tom No. 23
Strony 103--120
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pastusiak, T.
Bibliografia
[1] ACIA, Arctic climate impact assessment, Cambridge University Press, 2005.
[2] Dremlyug W. W., Nautical oceanography [in Polish, trans. M. Holec], Gdańsk 1974.
[3] Pastusiak T., Accuracy of Sea Ice Data from Remote Sensing Methods, its Impact on Safe Speed Determination and Planning of Voyage in Ice-Covered Areas, ‘In-ternational Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation’, 2016, Vol. 10, No. 2, pp. 229–248.
[4] Pastusiak T., Competiviness of the Northern Sea Route in view of uncertain infor-mation, [in:] Natural Resources and Integrated Development of Coastal Areas in the Arctic Zone, Arkhangelsk 2016, pp. 360–368.
[5] Pastusiak T., Consistency of data presented on modern maps of ice cover in the Arctic, ‘Polish Cartographical Review’, 2016, Vol. 48, No. 2, pp. 55–66, [in: DeGruyter open].
[6] Pastusiak T., Nautical electronic maps of S-411 standard and their suitability in navigation for assessment of ice cover condition of the Arctic Ocean, ‘Polish Car-tographical Review’, 2016, Vol. 48, No. 1, pp. 17–28, [in: DeGruyter open].
[7] Pastusiak T., Ship’s route planning in ice infested areas of Northern Svalbard fol-lowing ice charts made by remote sensing methods, [in:] Maritime Navigation and Safety at Sea Transportation. Miscellaneous problems in maritime navigation, transport and shipping, ed. A. Weintrit, London 2015, pp. 181–192.
[8] Pastusiak T., The Northern Sea Route as a shipping lane. Expectations and Reality, Springer International Publishing, 2016.
[9] Petrov M. K., Navigation in ice [in Russian], Morskoy Transport, Moscow 1955.
[10] Rodrigues J., The rapid decline of the sea ice in the Russian Arctic, ‘Cold Regions Science and Technology’, 2008, Vol. 54, pp. 124–142.
[11] Rodrigues J., The increase in the length of the ice-free season in the Arctic, ‘Cold Regions Science and Technology’, 2009, Vol., 59, pp. 78–101.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-895ab597-ea09-46eb-9921-5e0edb2fb3bd
Identyfikatory
DOI 10.1515/aon-2016-0007