PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Linia Hutnicza Szerokotorowa jako strefa kolizji zwierząt z taborem kolejowym w Roztoczańskim Parku Narodowym

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
The Broad Gauge Metallurgy Line No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South as an animal collision zone of rolling stock in the Roztocze National Park
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Ruchliwa linia kolejowa, z nasypami, wykopami i towarzyszącymi jej urządzeniami sygnalizacyjnymi, przecinająca bogate przyrodniczo ekosystemy stanowi w przyrodzie barierę ekologiczną. Celem pracy była identyfikacja najczęstszych tras migracji ssaków przez Linię Hutniczo Szerokotorową (LHS) nr 65 i linię nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe rozcinającą Roztoczański Park Narodowy oraz ocena liczby kolizji zwierząt z taborem kolejowym. Badaniami objęto odcinek LHS nr 65 i linię nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe długości 3,6 km. Wykorzystując odbiorniki GPS, zlokalizowano w terenie i na zdjęciach lotniczych miejsca przekroczeń linii kolejowej przez trasy migracji zwierząt w trzech przekrojach czasowych: 20.01.2012 r., 07.02.2012 r., 29.02.2012 r. Na podstawie tropów określono liczbę gatunków zwierząt, liczbę osobników i liczbę przekroczeń. Na podstawie terenowych obserwacji służb Roztoczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Zwierzyniec sporządzono także zestawienie liczby kolizji zwierząt z taborem kolejowym. Wyniki badań posłużą do oceny skali barierowego oddziaływania LHS nr 65 i linii nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe na faunę RPN, a także do opracowania planu ochrony tego odcinka korytarza ekologicznego fauny Roztocza, a jednocześnie poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego.
EN
A busy railway line, with berms, trenches and accompanying signaling systems, cuttingrich natural ecosystems is a barrier for natural environment. The aim of this study was to identify the most common mammal migration routes by the Broad Gauge Metallurgy Line LHS No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South crossing the Roztocze National Park, as well as evaluation of the number of animal collisions with a rolling stock. The studied LHS No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South length is 3.6 km long. With using GPS receivers, migration routes of animals on the railway line were located both in the analyzed field and on aerial photographs, in three time periods 20.01.2012, 07.02.2012 and 29.02.2012. On the base of clues, specified number of species, the number of individuals and the number of exceedances were defined. Based on field observations of the Roztocze National Park'staff and the Zwierzyniec State Forests a summary of the number of animal collisions with a rolling stock were prepared. The results will be used to assess importance of the barrier impact on fauna of the RPN' LHS No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South, and to develop a protection plan of this section of the fauna ecological corridor, as well as to improve a rail safety.
Rocznik
Tom
Strony
8--12
Opis fizyczny
Bibliogr. 12 poz., il.
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Hodowli Amatorskich i Zwierząt Dzikich
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
Bibliografia
 • 1. Andrzejewski R., Weigle A. (red.) Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa; 2003, 284
 • 2. Bjorn J. Dzika przyroda [W:] B. Jackowiak red. Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Poznań-Lublin; 2007, 9-22.
 • 3. Bosakowska J. Jak działa odstraszacz wyjaśnia prof. Simona Kossak 2005-04-22 , aktualizacja: 22.04.2005 00:00 Rozmowa z prof. Simoną Kossak z Zakładu Lasów Naturalnych w Instytucie Badawczym Leśnictwa (http://wyborcza.pl/1,75476,2669938.html)
 • 4. Jackowiak B. red. Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Poznań-Lublin; 2007, 5-6.
 • 5. Jędrzejewski W. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce. Wyd. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Łagów. 24-26.09.2007, 252.
 • 6. Kossak S, Zasada działania atrapy bodźców kluczowych zastosowanej w urządzeniu UOZ-1 wypłaszającym zwierzęta z torów kolei szybkiego ruchu, materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą”, Poznań, wrzesień 2006.
 • 7. Kurek R. T. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach. Wyd. Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Warszawa. 2010, 104.
 • 8. Ratajczak G. Koszt inwestycji drogowych realizowanych w ramach budownictwa zrównoważonego z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska 2010 Wielkopolski Zjazd Inżynierów Budownictwa, 2010.
 • 9. Ślusarczyk R. Monitoring przyrodniczy realizacji inwestycji drogowych jako kluczowego zagrożenia dla ochrony różnorodności biologicznej w Polsce [W:] Kurek R. T. red. Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce, Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot, Konferencja , Łagów 24–26.09.2007.
 • 10. Wilgat T. Linia Hutniczo - Siarkowa w Roztoczańskim Parku Narodowym. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 1997, 1-20.
 • 11. Wilgat T. (red.) Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Wydawnictwo Lipiec. Zwierzyniec. 2004, 160.
 • 12. Wysokowski A., Janusz L., Staszczuk A. Bednarek B. Zmniejszenie negatywnego wpływu inwestycji komunikacyjnych (drogowo-kolejowych) na możliwość swobodnej migracji zwierząt. [W:] B. Jackowiak (red.). Oddziaływanie infrastruktury transportowej na przestrzeń przyrodniczą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa-Poznań-Lublin. 2007, 209-217.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-89136186-3e1c-4148-bc94-b6d423a8d5f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.