Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-88e845e0-5f83-4c4f-9964-53f20df59ad5

Czasopismo

Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

Tytuł artykułu

Analiza wybranych schematów przepływu powietrza w pośrednich wymiennikach wyparnych. Część 1

Autorzy Pandelidis, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of selected airflow schemes for indirect evaporative air cooling. Part I
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono oryginalne modele matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cię o czterech schematach przepływu powietrza- współprądowym, przeciwprądowym, regeneracyjnym i krzyżowym. Na ich podstawie pi analizowana zostanie praca pośrednich wymienników wyparnych w różnych warunkach klimatycznych. W następnej części artykułu przestawione zostaną uzyskane wyniki symulacji numerycznych.
EN Original mathematical models of heat exchangers for indirect air cooling are presented. The cooling is realised by means of liquid evaporation with four following airflow schemes: con-current, counter-current, regenerative, and cross-current air flows. The operation of the exchangers has been analysed on the basis of said schemes in various climatic conditions. The results of numerical simulations will be presented in the next part of the paper.
Słowa kluczowe
PL pośredni wymiennik wyparny   chłodzenie wyparne   energooszczędność  
EN indirect evaporative heat exchangers   evaporative air cooling   energy-saving  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
Rocznik 2014
Tom R. 49, nr 9-10
Strony 40--44
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Pandelidis, D.
  • Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska
Bibliografia
[1] ANISIMOV S., BOLOTIN S.: Badania krzyżowych wymienników ciepła do pośredniego ochładzania powietrza. Wiadomości Międzynarodowej Akademii Nauk Ochrony Środowiska. Ochrona Powietrza Atmosferycznego, 1996, nr. 2
[2] ŽUKAUSKAS A., ŽIUGŽDA J.: Heat transfer in laminar flow of fluid. Wilno, 1969.
[3] ANISIMOV S., PANDELIDIS D.: Numerical study of the cross-flow heat and mass exchanger indirect evaporative cooling. Proceedings of the Xth International Scientific Conference „Indoor and Environment Quality", Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Russian Academy of Architecture and Civil Engineering Science, Budapest, Hungary, 2012.
[4] GILLAN L.: Maisotsenko cycle for cooling process. Denver, 2008.
[5] PANDELIDIS D. POLUSHKIN V.: Wymienniki do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy. Współczesne Metody i Techniki w badaniach Systemów Inżynieryjnych, Wrocław, 2011.
[6] ANISIMOV S., ŻUCHOWICKI J.: Wymiana ciepła i masy w urządzeniach do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania wody przy mieszanym schemacie przepływu czynnik Nowe Techniki w Klimatyzacji - Materiały Konferencyjne, Warszawa, 2003.
[7] BOGOSŁOWSKI V.N., POZ M.J.: Podstawy fizyki cieplnej urządzeń systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. M.: Strojizdat, 1983.
[8] PATANKAR S.: Metody numeryczne rozwiązań zagadnień wymiany ciepła i dynamiki cieczy. M. Energia, 1984.
[9] ANISIMOV S., PANDELIDIS D.: Poprawa efektywności solarnych układów klimatyzacyjnych. Rynek Instalacyjny, 2012, nr 7-8, s. 69-74.
[10] ANISIMOV S., PANDELIDIS D.: Modelowanie matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą parowania cieczyo krzyżowym układzie przepływu czynników. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 2012, nr 8, s. 315-320.
[11] ANISIMOV S., PANDELIDIS D, POLUSHKIN V.: The influence of outdoor air parameters on the efficiency of cross-flow indirect evaporative heat exchanger. Civil Engineers Bulletin, Russia, 2012, in press.
[12] ANISIMOV S., PANDELIDIS D, POLUSHKIN V.: Use of indirect evaporative coolers in solar air conditioning units. Recent developments in science and education, Russia, 2012.
[13] ANISIMOV S., PANDELIDIS D.: Efektywność wyparnego ochładzania powietrza. Chłodnictwo & Klimatyzacja, 2012, nr 7, s. 40-43.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-88e845e0-5f83-4c4f-9964-53f20df59ad5
Identyfikatory