Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-88b6a33a-022e-4695-a0f6-b7524c982cd0

Czasopismo

Inżynieria Ekologiczna

Tytuł artykułu

Wpływ atermicznych właściwości mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego na intensyfikację procesu fermentacji metanowej ścieków mleczarskich

Autorzy Szwarc, D.  Zieliński, M.  Nicewicz, P.  Szwarc, K.  Rokicka, M.  Dębowski, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Impact of athermic properties of the electromagnetic microwave radiation on the process of anaerobic digestion of dairy wastewater
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem badań było określenie wpływu elektromagnetycznego promieniowania mikrofalowego na aktywność mikroorganizmów prowadzących proces fermentacji metanowej ścieków mleczarskich. Substratem wykorzystywanym w badaniach były modelowe ścieki mleczarskie, spreparowane na bazie odtłuszczonego mleka w proszku. Osad beztlenowy, na potrzeby przeprowadzenia badań, pobierany był z reaktora beztlenowego pracującego w warunkach mezofilowych, a następnie ogrzewano go za pomocą promieniowania mikrofalowego (wariant 1) lub ogrzewania konwencjonalnego w szafie termostatycznej (wariant 2). Badania podzielone były na dwa etapy, których kryterium podziału była temperatura procesu. Etap pierwszy przewidywał określenie wpływu promieniowania mikrofalowego w temperaturze 38 °C, natomiast etap drugi w temperaturze 58 °C. Wyniki badań wykazują, że wykorzystanie mikrofalowego pola elektromagnetycznego może wpływać na wzrost ilości produkowanego biogazu. Ponadto obróbka osadu, przy pomocy elektromagnetycznego pola mikrofalowego, intensyfikuje usuwanie związków organicznych w procesie fermentacji metanowej.
EN The aim of this study was to determine the effect of electromagnetic microwave radiation on the activity of micro-organisms for the process of anaerobic digestion of dairy sewage. The substrate used in the study was a model dairy wastewater crafted based on skimmed milk powder. The sludge was necessary for the anaerobic testing were taken from the anaerobic reactor operated at mesophilic conditions, then it was heated by microwave irradiation (Option 1) or heating in a conventional thermostatic cabinet (Option 2). The study was divided into two stages, where the criterion of division was the temperature of the process. A first step provided to determine the effect of microwave irradiation at 38 °C, and the second step at 58 °C. The studies show that the use of microwave electromagnetic field may affect an increase of the biogas produced. Furthermore, sludge treatment using electromagnetic microwave field enhances the removal of organic compounds in the methane fermentation process.
Słowa kluczowe
PL fermentacja metanowa   promieniowanie mikrofalowe   ścieki mleczarskie   biogaz  
EN anaerobic digestion   microwave radiation   dairy wastewater   biogas  
Wydawca Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Czasopismo Inżynieria Ekologiczna
Rocznik 2017
Tom Vol. 18, nr 2
Strony 149--158
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Szwarc, D.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisko, Katedra Inżynierii środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn, dawid.szwarc@uwm.edu.pl
autor Zieliński, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisko, Katedra Inżynierii środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
autor Nicewicz, P.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisko, Katedra Inżynierii środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
autor Szwarc, K.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisko, Katedra Inżynierii środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
autor Rokicka, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisko, Katedra Inżynierii środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
autor Dębowski, M.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisko, Katedra Inżynierii środowiska, ul. Warszawska 117A 10-720 Olsztyn
Bibliografia
1. Banik S.,Bandyopadhyay S.,Ganguly S., Dan D. 2006. Effect of microwave irradiated Methanosarcina barkeri DSM-804 on biomethanation. Bioresource Technology, 97, 819–823.
2. Banik S.,Bandyopadhyay S.,Ganguly S. 2003. Bioeffects of microwave – a brief review. Bioresource Technology, 87, 155–159.
3. Dębowski M., Zieliński M., Krzemieniewski M. 2010. Wpływ promieniowania mikrofalowego na przebieg fermentacji metanowej odpadów poubojowych w warunkach termofitowych. Rocznik Ochrona Środowiska, 12, 381–392.
4. Omil F., Garrido J.M., Arrojo B., Mendez R. 2003. Anaerobic filter reactorperformance for the treatment of complex dairy wastewater AT industrial scale. Water Research, 37, 4099–4108.
5. Viraraghavan T., Varadarajan R. 1996. Low-temperature kinetics of anaerobics-filter wastewater treatment. Bioresource Technology, 57, 165–171.
6. Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Zieliński M., Dębowski M. 2013. Impact of temperature, microwave radiation and organic loading rate on methanogenic community and biogas production during fermentation of dairy wastewater. Bioresource Technology, 129, 308–314.
7. Zieliński M., Dębowski M., Zielińska M., Cydzik- Kwiatkowska A., 2011, Raport z realizacji projektu badawczego MNiSW nr.: N N523 455436.
8. Zieliński M., Krzemieniewski M. 2010. Impact of microwave radiation on nitrogen removal and the quantity of nitrifiers in biofilm. Canadian Journal of Civil Engineering, 37(4), 661–666.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-88b6a33a-022e-4695-a0f6-b7524c982cd0
Identyfikatory
DOI 10.12912/23920629/68335