PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Nierównomierność pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami jedno- i dwustrumieniowymi

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Unevenness of spraying objects with selected one and double-stream nozzles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nierównomierności pokrycia opryskiwanych obiektów przy użyciu rozpylaczy jedno- i dwustrumieniowych. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując nośnik rozpylaczy. Dla ułatwienia interpretacji wyników badań nierównomierności pokrycia i wykazania istniejących zależności autorzy posłużyli się wskaźnikiem średniego stopnia pokrycia opryskiwanych obiektów, który jest stosunkiem sumarycznego pokrycia poszczególnych opryskiwanych obiektów do ilości tych obiektów. Mimo zastosowania takich samych warunków eksperymentu dla wszystkich badanych rozpylaczy uzyskane wyniki średniego stopnia pokrycia i nierównomierności pokrycia charakteryzowały się dużymi różnicami dla poszczególnych rozpylaczy. Analiza wyników badań nie wykazała istnienia bezpośredniej zależności między średnim stopniem pokrycia opryskiwanych obiektów a współczynnikiem nierównomierności pokrycia. Zarówno w przypadku rozpylaczy jedno-, jak i dwustrumieniowych te, dla których stwierdzono najmniejsze i największe średnie pokrycie, charakteryzowały się podobnym współczynnikiem nierównomierności pokrycia.
EN
The paper presents the results of the studies on the unevenness of covering the sprayed objects with the use of one and double-stream nozzles. Tests were carried out in laboratory conditions with the use of sprayer carrier. In order to facilitate interpretation of the results of studies on unevenness of covering and showing the existing relations, authors used an index of mean degree of the sprayed objects, which is a relation of a total covering of particular sprayed objects with the amount of these objects. Despite the use of the same conditions of experiment for all researched sprayers the obtained results of mean covering and unevenness of covering were characterised with high differences for particular nozzles. Analysis of the research results did not show any direct relation between mean degree of coverage of the sprayed objects and a ratio unevenness of the coverage. Both in case of one and double-stream nozzles, for which the smallest and the biggest coverage was determined, were characterized with a similar ratio unevenness of coverage.
Rocznik
Strony
101--110
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
autor
 • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
 • Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Chełmońskiego 37/41, 51-630 Wrocław
Bibliografia
 • Czaczyk, Z. (2013). Jakość rozpylenia cieczy jako element doradczy decydujący o efektywności i bezpieczeństwa ochrony roślin. Zagadnienia doradztwa rolnictwa, 1, 30-42.
 • Derksen, R.C.; Zhu, H.; Ozkan, H.E.; Dorrance, A.E.; Krause, C.R. (2006). Effects of air-assisted and conventional spray delivery systems on management of soybean diseases. International advances in pesticide application. Aspects of Applied Biology, 77, 415-422.
 • Gajtkowski, A. (2000). Technika Ochrony Roślin. Wydawnictwo AR w Poznaniu, ISBN 83-7160-208-1.
 • Godyń, A.; Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski W. (2008). Ocena rozkładu cieczy opryskowej w sadzie jabłoniowym wykonana za pomocą papieru wodnoczułego. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 299-305.
 • Hołownicki, R.; Doruchowski, G.; Świechowski, W.; Jaeken, P. (2002). Methods of evaluation of spray deposit and coverage on artificial targets. Electronic Journal of Polish Agriculture Universities, 5(1), 22.
 • Kierzek, R.; Wachowiak, M. (2009). Wpływ nowych typów rozpylaczy na jakość pokrycia roślin ziemniaków cieczą użytkową. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49(3), 1145-1149.
 • Koszel, M.; Sawa, J. (2006). Wpływ parametrów pracy rozpylaczy płaskostrumieniowych na spektrum śladu kropel. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 313-319.
 • Koszel, M.; Hanusz, Z. (2008). Porównawcza analiza natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 1(99), 195-200.
 • Koszel, M. (2009). Ocena jakości oprysku w sytuacji różnego stopnia zużycia i różnych eksploatacyjnych parametrów rozpylaczy płaskostrumieniowych. Inżynieria Rolnicza, 8(117), 55-60.
 • Lipiński, A. J.; Choszcz, D. J.; Konopka, S. (2007). Ocena rozpylaczy do oprysku ziemniaków w aspekcie równomierności pokrycia roślin cieczą. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 135-141.
 • Lodwik, D.; Pietrzyk, J. (2013a). Zautomatyzowane stanowisko do badań nierównomierności poprzecznej oprysku. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(2), 103-106.
 • Lodwik, D.; Pietrzyk, J. (2013b). Wykorzystanie fotografii i komputerowej analizy obrazu do oceny poprzecznego opadu rozpylonej cieczy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58(2), 107-111.
 • Szewczyk, A., Wilczok, G. (2008). Teoretyczny opis rozkładu rozpylanej cieczy w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 5(103), 292-299.
 • Szewczyk A. (2010). Analiza ustawienia, parametrów i warunków pracy rozpylacza w aspekcie jakości opryskiwania upraw polowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-837717-003-8.
 • Szewczyk, A.; Łuczycka, D. (2010). Rozkład opadu rozpylonej cieczy wybranymi rozpylaczami dwustrumieniowymi w warunkach działania czołowego strumienia powietrza. Inżynieria Rolnicza, 4(122) 213-220.
 • Szewczyk, A.; Łuczycka, D.; Cieniawska, B.; Rojek, G. (2012). Porównanie stopnia pokrycia obiektów opryskiwanych wybranymi rozpylaczami eżektorowymi - jedno i dwustrumieniowym. Inżynieria Rolnicza, 2(136), 325-334.
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 05.03.2013.
 • Wachowiak, M.; Kierzek, R. (2007). Wpływ nowoczesnych systemów opryskiwania na jakość pokrycia cieczą użytkową roślin ziemniaków. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 47(1), 150-154.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-88a357a2-aed8-4b90-a4f7-4f0743d6b6ef
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.