Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-88876b69-2893-4247-80ef-06e1ad7d8013

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Koncepcja funkcjonowania wirtualnej elektrowni integrującej rozproszone źródła energii jako dostawcy usług systemowych

Autorzy Magulski, R. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Concept of virtual power plant integrating distributed energy sources as a ancillary services provider system
Konferencja XVIII Konferencja Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’2017 (XVIII; 07.06-09.06.2017; Jastrzębia Góra, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Intensywny rozwój generacji rozproszonej, wykorzystującej źródła OZE oraz skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, jest efektem realizacji europejskiej i krajowej polityki energetycznej. Wzrost znaczenia źródeł rozproszonych w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną, powoduje, że ich rola w zapewnieniu bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów funkcjonowania KSE również będzie musiała się zwiększać. W artykule przedstawiono koncepcję współdziałania rozproszonych źródeł energii w ramach wirtualnej elektrowni, w celu możliwości świadczenia usług systemowych, adresowanych uczestnikom rynku energii (operatorzy OSP, OSD, podmioty oferujące bilansowanie handlowe oraz świadczące usługi zarządzania popytem). Koncepcja uwzględnia aspekty techniczne oraz organizacyjne wynikające z właściwości źródeł wytwórczych oraz z uwarunkowań rynków energii i usług systemowych.
EN Intensive development of distributed generation, using renewable energy sources and combined production of electricity and heat, is a result of European and national energy policy. The growing importance of distributed sources in meeting the demand for electricity, makes their role in ensuring security and minimizing the costs of the NPS will also have to increase. The article presents the concept of interoperability of distributed energy resources in the virtual power plant, in order to be able to provide system services, addressed the participants of the energy market (operators TSO, DSO, companies offering commercial balancing and demand side management service providers). The concept takes into account technical, economic and organizational arising from the generation sources properties and the conditions of energy and ancillary services markets.
Słowa kluczowe
PL wirtualna elektrownia   generacja rozproszona   usługi systemowe  
EN virtual power plant   distributed generation   ancillary services  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2017
Tom Nr 53
Strony 143--146
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Magulski, R.
  • Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk tel.: 58 349 82 11 fax: 58 341 76 85, r.magulski@ien.gda.pl
Bibliografia
1. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE na dzień 1 sierpnia 2016 r.
2. Ustawa z dn. 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii, Kancelaria Sejmu, opracowanie na podstawie Dz. U. z 2015 poz. 478, 2365, z 2016 r. poz. 925
3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, wersja 1.0, tekst obowiązujący od dnia 01.07.2016 r.
4. ENTSO-E Network Code on Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators (RfG), kwiecień 2016
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-88876b69-2893-4247-80ef-06e1ad7d8013
Identyfikatory