Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-886f0ffa-9840-4a94-931c-fe659a60bbf4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Application of dash-cams in road vehicle location systems

Autorzy Górska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Zastosowanie wideorejestratorów jazdy w systemie poszukiwania pojazdów drogowych
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN In the Department of Transport Telematics at the University of Technology and Humanities in Radom the system - which purpose is to monitor road vehicles based on chosen features - is being developed. Visual data come from the network of observation points. There are two kinds of units tested: stationary points (I2CU – Intelligent Interconnected Camera Unit) and mobile points (LC2U – Low Cost Camera Unit). The article presents the considerations about currently available devices – CAR DVRs, which can be a source of visual information in case of mobile LC2U points. Also the empirical research with a chosen dash-cam model have been described.
PL W Zakładzie Telematyki Transportu UTH Rad. opracowywany jest system, który na celu ma monitorowanie ruchu pojazdów drogowych na podstawie wybranych cech. Dane wizualne podlegające analizie pochodzą z sieci punktów obserwacyjnych. Badane są dwa warianty jednostek: stacjonarne punkty (I2CU – czyli Intelligent Interconnected Camera Unit)oraz mobilne (LC2U – Low Cost Camera Unit).W niniejszym artykule przedstawiono rozważania nad obecnie dostępnymi urządzeniami – wideorejestratorami jazdy, mogącymi stanowić źródło informacji optycznej w przypadku ruchomych punktów LC2U. Opisano również badania empiryczne, przeprowadzone przy pomocy wybranego modelu.
Słowa kluczowe
PL monitorowanie ruchu pojazdów drogowych   wideorejestrator jazdy   poszukiwanie pojazdów drogowych  
EN monitoring of road vehicles   traffic recorder   search for road vehicles  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 122--126, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., il.
Twórcy
autor Górska, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki
Bibliografia
1. Górska M., Jackowski S.: Selected aspects of road vehicle localization, Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 12/2016.
2. Górska Małgorzata, Jackowski Stefan: Retina – a surveillance tool for road traffic, Czasopismo TTS Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
3. Górska Małgorzata: Analiza przydatności mobilnych źródeł informacji w systemie RETINA, Czasopismo Logistyka nr 3/2015.
4. Górska M., Analiza wybranych cech dystynktywnych pojazdów drogowych w systemie RETINA. Czasopismo Logistyka 2014, nr 6.
5. Górska M., Predykcja Bayesowska w systemie RETINA. Czasopismo Logistyka 2014, nr 2.
6. Górska M., Podstawy modelowania sieci dróg w Systemie Poszukiwania Pojazdów Drogowych Według Zadanych Cech. Czasopismo Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 2013, nr 3.
7. Górska M., Jackowski S., Wybrane techniki sieciowej obserwacji ruchu pojazdu drogowego. Czasopismo TTS - Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9.
8. Górska M., Metody matematyczne ekstrapolacji trajektorii ruchu pojazdów drogowych. Czasopismo TTS - Technika Transportu Szynowego 2012, nr 9.
9. Górska M., Jackowski J., Analiza wybranych czynników wpływających na trajektorie ruchu poszukiwanych pojazdów. Czasopismo Logistyka 2012, nr 3.
10. Górska M., Jackowski S., Optymalizacja sieci inteligentnych obserwatorów. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6.
11. Górska M., Assessment of observer positions for given behavior of drivers. Czasopismo Logistyka 2011, nr 6.
12. Górska M., Tracing multiple mobile objects by a network of intelligent detectors. Czasopismo Logistyka 2011, nr 3.
13. Górska M., Course prediction for mobile object tracing network. Proceedings of the 4th International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientists, Poznań 2011.
14. High Definition (HD) Image Formats for Television Production, Genewa: EBU Technical, EBU-TECH 3299, Geneva 2010.
15. http://www.rollei.com.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-886f0ffa-9840-4a94-931c-fe659a60bbf4
Identyfikatory