Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-88311016-cba8-4988-b73a-7df02bc5ac30

Czasopismo

Inżynieria Morska i Geotechnika

Tytuł artykułu

Oddziaływanie rew na stabilność ruchu falowego w profilu poprzecznym brzegu

Autorzy Cerkowniak, G. R.  Pruszak, Z. 
Treść / Zawartość http://www.imig.pl/
Warianty tytułu
Influence of bars on stability of wave motion on the cross-shore profile
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przyjęto hipotezę, że analogicznie do klasycznej koncepcji Deana dotyczącej uśrednionego położenia dna, głębokości definiowane kolejnymi grzbietami rew hr są w równowadze z lokalną wielkością dyssypacji energii fali, tj. wysokością załamującej się nad nimi fali Hbr. Otrzymano, że parametr Ko = Hbr / hr,i, który określa równowagę pomiędzy dyssypacją energii (wysokością Hbr) fali, a geometrią (wysokością hr,i) rewy steruje układem fizycznym wysokość rewy – dyssypacja energii fali i zmienia się wzdłuż osi x w granicach ∼ 0,3 ÷ 0,6, będąc zależny od odległości kolejnych rew od linii brzegowej oraz okresu fali.
EN A hypothesis is formulated that, similarly to the classical Dean’s concept concerning the averaged sea bottom position, depths defined by sequential bar crests hr are in equilibrium with local wave energy dissipation, i.e. breaking wave height Hbr. It is found out that the parameter Ko = Hbr / hr,i, which determines the equilibrium between wave energy dissipation (wave height Hbr) and bar geometry (bar height hr,i), controls the physical system: bar height – wave energy dissipation and is variable along x axis in the range ∼ 0,3 ÷ 0,6, depending on the distance of a bar from the shoreline and on the wave period..
Słowa kluczowe
PL inżynieria brzegowa i pełnomorska   rewy   ruch falowy  
EN bank engineering   bars   wave motion   bank and sea engineering  
Wydawca IMOGEOR, Spółka z o. o.
Czasopismo Inżynieria Morska i Geotechnika
Rocznik 2013
Tom nr 1
Strony 14--19
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Cerkowniak, G. R.
  • Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
autor Pruszak, Z.
  • Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku
Bibliografia
1. Bradford S.: Surf zone characterization for integration with remote sensing data. Coastal Engineering 56, 2009.
2. Dean R. G.: Beach erosion: causes, processes and remedial measures. Critical Review in Environmental Control, 1976.
3. Dean R. G.: Physical modelling of littoral processes. Physical model¬ling in Coastal Engineering (red. R. A. Dalrymple), Balhema (Rotterdam), Boston, 1985.
4. Kamphuis J. W.: Incipient wave breaking. Coastal Engineering 15, 1991.
5. Le Roux J. P.: A simple method to determine breaker height and depth for different deepwater wave height/length ratio and sea floor slopes. Costal En-gineering 54, 2007.
6. Liu Y, Niu X., Yu X.: A new predictive formula for inception of regular wave breaking. Coastal Engineering 58, 2011.
7. Massel S.: Procesy hydrodynamiczne w ekosystemach morskich. Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010.
8. Pruszak Z., Różyński G., Szmytkiewicz M., Skaja M.: Quasi-seasonal morphological shore evolution response to variable wave climate. Coastal Sedi¬ment'99, Hauppauge, Long Island, ASCE, 1999.
9. Pruszak Z., Różyński G., Zeidler R. B.: Statistical properties of multi¬ple bars. Coastal Engineering 31, 1997.
10. Pruszak Z., Szmytkiewicz P., Ostrowski R., Skaja M., Szmytkiewicz M.: Shallow-water wave energy dissipation in a multi-bar coastal zone. Oceano-logia 50 (l), 2008.
11. Rattanapitikon w., Vivattanasirisak T., Shibayama T.: A proposal of a new breaker height formula. Coastal Engineering Journal45, 2003.
12. She K., Canning P.: Geometric study of monochromatic wave breaking on beaches. Journal of Waterways, Port, Coastal and Ocean Engineering 133, 2007.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-88311016-cba8-4988-b73a-7df02bc5ac30
Identyfikatory