Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87fb33f7-5649-4bf1-904e-a56c85404d7c

Czasopismo

Archiwum Motoryzacji

Tytuł artykułu

The influence of road surface unevenness on tyre rolling resistance

Autorzy Ejsmont, J.  Ronowski, G.  Taryma, S.  Świeczko-Żurek, B. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Wpływ równości nawierzchni na opór toczenia opon
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The geometric characteristics of road surface substantially affect the interaction between tyre and road. Depending on pavement texture wavelength, the texture chiefly affects tyre/road friction, rolling resistance, interior and exterior noise, tyre wear, and ride comfort. The article presents results of investigations on the influence of road surface unevenness on the rolling resistance of passenger car and truck tyres. The tests were carried out on a roadwheel facility being a part of the test equipment of the Automotive Tyre Testing Laboratory of the Gdańsk University of Technology, where a specially made replica road surface with a sinusoidal unevenness profile was mounted on the drum, and on a test road. The unevenness profile under test was characterized by a wavelength of 0.8 m and amplitude of 10 mm, which corresponded to the road surface type commonly referred to as “washboard”. The objective of the experiments was to ascertain whether the increase in rolling resistance observed on uneven road surfaces is exclusively caused by an increase in the energy losses in suspension system damping elements or the energy losses in the tyre actually rise as well. The tests revealed that, on the sinusoidal road surface as defined above in comparison with the “Safety Walk” smooth sandpaper like surface, the rolling resistance of passenger car tyres grew by about 10 % and rolling resistance of truck tyres increased about 30 %.
PL Parametry geometryczne nawierzchni w sposób decydujący wpływają na współpracę opony samochodowej z drogą. W zależności od długości fali nierówności oddziaływanie tekstury koncentruje się na przyczepności, oporze toczenia, hałasie wewnętrznym i zewnętrznym, zużyciu opony oraz komforcie jazdy. Artykuł prezentuje wyniki badań wpływu równości nawierzchni na opór toczenia opon do samochodów osobowych i ciężarowych. Badania prowadzone były na maszynie bieżnej stanowiącej wyposażenie Laboratorium Badania Opon Samochodowych Politechniki Gdańskiej na której zamontowano specjalnie wykonaną replikę nawierzchni drogowej o sinusoidalnym przebiegu nierówności oraz na drodze. Badane nierówności miały długość fali 0.8 m i amplitudę wynoszącą 10 mm co odpowiada nierównościom popularnie nazywanym "tarką". Celem eksperymentów było stwierdzenie, czy obserwowany na nierównych nawierzchniach wzrost oporu toczenia wiąże się jedynie ze wzrostem strat w elementach tłumiących zawieszenia, czy też wzrastają również straty w samej oponie. Badania wykazały, że na opisanej nawierzchni sinusoidalnej w stosunku do gładkiej nawierzchni Safety Walk opory w oponach samochodów osobowych wzrastają o około 10%, a dla opon do samochodów ciężarowych o około 30%.
Słowa kluczowe
PL opony   opór toczenia   równość nawierzchni  
EN tyres   rolling resistance   surface unevenness  
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
Czasopismo Archiwum Motoryzacji
Rocznik 2015
Tom Vol. 70, no. 4
Strony 35--46, 121--132
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., fot., rys., tab.
Twórcy
autor Ejsmont, J.
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, jejsmont@pg.gda.pl
autor Ronowski, G.
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, gronowsk@pg.gda.pl
autor Taryma, S.
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, staryma@pg.gda.pl
autor Świeczko-Żurek, B.
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, beazurek@pg.gda.pl
Bibliografia
[1] Radzikowski M.: System oceny stanu nawierzchni - SOSN - wytyczne stosowania, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Załącznik do Zarządzenia Nr 5 z dnia 2010.02.01, Warszawa 2010.
[2] Mioduszewski P.: Badanie tekstury nawierzchni drogowej. Międzynarodowa Konferencja Motoryzacyjna AUTOPROGRES-KONMOT 2002, Pasym k/Olsztyna, 21-24 maja 2002 r. Warszawa: Przem. Inst. Motoryz. 2002 t. 3 Eksploatacja i bezpieczeństwo.
[3] Sandberg U., Bergiers A, Ejsmont J. A., Goubert L., Karlsson R., Zöller M.: Road surface influence on tyre/road rolling resistance. Report MIRIAM_SP1_04, Project MIRIAM, 2011, available at: http://www.miriam-co2.net/Publications/MIRIAM_SP1_Road-Surf-Infl_Report%20111231.pdf
[4] ISO/CD 13473-1: Characterization of pavement texture by use of surface profiles — Part 1: Determination of Mean Profile Depth,
[5] Ahlin K., Granlund J.: International Roughness Index, IRI, and ISO 2631 Vibration Evaluation, Technical Paper prepared for Transportation Research Board, Washinton DC, Jan. 2001
[6] Ejsmont J., Ronowski G., Wilde W.J.: Rolling Resistance Measurements at the MnROAD Facility, Interim Report 2012-07, Minnesota Department of Transportation Research Services Section, 395 John Ireland Blvd., MS 330, St. Paul, MN 55155, USA, available at: http://www.dot.state.mn.us/research/TS/2012/2012-07.pdf
[7] Sandberg U., Ejsmont J.: Tyre/Road Noise - Reference Book, INFORMEX, Sweden, 2002.
[8] Stryjek P., Motrycz G.: Wpływ tekstury i równości nawierzchni drogowych na straty energetyczne w oponach i zawieszeniach pojazdach samochodowych, Raport Techniczny Projektu ROLRES RT-1, WITPiS, Sulejówek, 2013.
[9] Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G.: Tire rolling resistance - measurements on the road and in the laboratory. Tire Technology International 2008. The Annual Review of Tire Materials and Tire Manufacturing Technology.
Uwagi
EN The research works the results of which have been presented herein were carried out within the ROLRES project sponsored by the National Centre for Research and Development (Grant No. PBS1/A6/1/2012).
PL Prace których wyniki przytoczone są w niniejszym artykule prowadzone były w ramach projektu ROLRES finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Grant PBS1/A6/1/2012).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-87fb33f7-5649-4bf1-904e-a56c85404d7c
Identyfikatory