Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87eed850-cecb-435c-82ce-c95d976fa257

Czasopismo

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Tytuł artykułu

Zrównoważony transport na obszarach zurbanizowanych — możliwości, kierunki i przykłady rozwoju

Autorzy Łupicka, Anna  Szymczak, Maciej 
Treść / Zawartość http://www.gmil.pl/archiwum
Warianty tytułu
EN Sustainable transport on urban areas — possibilities, directions and examples of the development
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Zrównoważony rozwój stał się obecnie strategią globalną, której podstawowym wyzwaniem jest oszczędność energii, ograniczanie szkodliwych emisji, efektywne wykorzystanie wszelkich zasobów, zachowanie zasobów ludzkich, właściwe wykorzystanie przestrzeni i konsensus społeczny. Źródłem wyróżnienia zrównoważonego rozwoju jako współczesnego wyzwania cywilizacyjnego jest zjawisko nasilającej się nierównowagi pomiędzy rozwojem społeczno-gospodarczym a stanem zasobów naturalnych, co niesie za sobą poważne ryzyko niestabilności ekonomicznej, ekologicznej oraz społecznej i politycznej. Celem opracowania jest wskazanie głównych kierunków i możliwości rozwoju transportu w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju w aglomeracjach miejskich. Wśród przyczyn rozwoju zrównoważonego transportu można wskazać nowe uregulowania prawne, wzrastającą świadomość proekologiczną społeczeństwa, tworzenie się nowych modeli współpracy czy efekt sieciowy. W opracowaniu wskazano na trendy i tendencje rozwojowe w transporcie miejskim wykorzystywane na świecie oraz podjęto próbę wskazania najlepszych praktyk dostosowanych do warunków polskich.
EN Sustainable development became a global strategy. Its basic challenge includes energy savings, limited air pollutions, effective use of resources, retaining human resources and the social agreement. The phenomenon of intensifying imbalance between socio-economic development and the state of natural resources is the source of making the sustainable development a buzzword now. The more so, because it is bringing the major risk of the economic, ecological, social and political instability. The purpose of the paper is to indicate the main directions and possibilities of transport development in the light of sustainable development in urban areas. Amongst the causes of the development of sustainable transport, one can indicate new legal regulations, growing environmental awareness of the society, creation of new models of cooperation or the network effect.
Słowa kluczowe
PL zrównoważony transport   ekonomia zrównoważonego rozwoju   nowy model współpracy  
EN sustainable transport   sustainable economic development   new model of collaboration  
Wydawca Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
Czasopismo Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Rocznik 2020
Tom nr 1
Strony 11--18
Opis fizyczny Bibliogr. 24 poz., rys.
Twórcy
autor Łupicka, Anna
autor Szymczak, Maciej
Bibliografia
Arcadis. (2017). Sustainable Cities Mobility Index 2017. Bold moves. Amsterdam: Arcadis.
Auto Świat. 2019. Ekologiczne taxi, Auto Świat, nr 5 (28.01.2019), 25.
Bochyńska, N. 2018. Rynek carsharingu to prawdziwy ewenement. Przyjmuje konkurencję z radością, https://www.money.pl/gospodarka/wia-domosci/artykul/rynek-carsharingu-to-prawdziwy-ewenement,75,0,2399819.html (12.11.2018).
Brdulak H., red. (2012), Logistyka przyszłości, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Cała-Wacinkiewicz, E., Podgórzańska, R., Wacinkiewicz, D. (red). 2010. Encyclopedia of international questions. Warszawa: C.H. Beck.
Environmentally Sustainable Transport. Future Strategies and Best Practices. Synthesis Report of the OECD Project on Environmentally Sustainable Transport (EST). 2000. Vienna: Conference, OECD. https://doi.org/10.1787/9789264199293-sum-pt.
Hull, A. 2008. Policy integration: What will it take to achieve more sustainable transport solutions in cities? Transport Policy, Vol. 15, 94–103. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2007.10.004.
Instytut na Rzecz Ekorozwoju. 1999. Raport: Alternatywna polityka transportowa w Polsce według zasad ekorozwoju. Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
McCarthy, N. 2017. The World’s Top Cities for Sustainable Transport, https://www.statista.com/chart/11658/the-worlds-top-cities-for-sustainable-transport/ (12.04.2019).
Pietrewicz, J. W. 2011. Environmental protection in conditions of the processes of globalisation. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
Poskrobko, B. (red.). 2007. Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Prahalad, C., Ramasvamy, K. 2005. Future of the competition. Contributing to the exceptional value along with customers. Warszawa: PWE.
Rogall, H. 2010. Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Warszawa: Zysk i Spółka.
Short, J. 1992. Environment, Global and Local Effects. Transport Growth in Question, 12th International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics, Lisbon: ECMT
Szumniak-Samolej, J. 2013. Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Warszawa: Poltext,
Szymczak, M. 2016. Ku koncepcji abonamentu mobilności. Studia Miejskie, tom 23, 29–40.
Tapscott, D., Williams, A. D. 2008. Wikinomia, About the global cooperation which is changing everything. Warszawa: Academy and Professional publishing company.
Tundys, B. 2017. Zarządzanie zrównoważonym i odpowiedzialnym łańcuchem dostaw — analiza metod, narzędzi i dobrych praktyk, W: Krawczyk-Sokołowska I. (red). Zarządzanie 2(25). Częstochowa: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. https://doi.org/10.17512/znpcz. 2017.1.2.06.
Witkowski, J., Pisarek, A. 2017. Nature of green supply chains — proposal of the systematization of notions. Economic Studies. Nr 315. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. 2016. Transport, Nowe wyzwania. Warszawa: WN PWN.
Woonerf. 2017. Woonerfy w Łodzi, http://www.woonerf.com.pl/4_woonerf_w_ldz.html (28.10.2018).
Wyszomirski, O. (red.). 2007. Transport miejski. Ekonomika i organizacja. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Zipper, D. 2018. Helsinki’s MaaS App, Whim: Is It Really Mobility’s Great Hope?, https://www.citylab.com/perspective/2018/10/helsinkis-maas-app-whim-is-it-really-mobilitys-great-hope/573841/ (20.04.2019).
ZTM, 2019, Parkingi parkuj I jedź, https://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&l=1 (2.06.2019).
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa Nr 461252 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" - moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu (2020).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-87eed850-cecb-435c-82ce-c95d976fa257
Identyfikatory
DOI 10.33226/1231-2037.2020.1.2