Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87e65d04-e256-48f2-9967-7f81c3a904a0

Czasopismo

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

Tytuł artykułu

Nowe rozwiązania konstrukcyjne tensometrów strunowych

Autorzy Kanciruk, A. 
Treść / Zawartość http://www.img-pan.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwa/prace-img-pan.html
Warianty tytułu
EN New constructions of vibrating-wire displacement transducers
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nawierzchnie lotniskowe wykonywane są niemal wyłącznie w z płyt betonowych spoczywających na podbudowie. Płyty te odseparowane są od siebie szczelinami dylatacyjnymi, zazwyczaj wypełnionymi materiałem elastycznym. Wieloletnie obserwacje deformacji płyt posadzki hangaru wykazały, że odkształcają się one wskutek naprężeń termicznych i obciążeń eksploatacyjnych głównie w strefach sąsiadujących z ich krawędziami. Powoduje to zmianę szerokości szczelin dylatacyjnych, oraz pojawianie się istotnych różnic poziomu powierzchni płyt. W literaturze wzmiankowane są też inne przyczyny powstawania tych różnic. Różnice te z czasem czynią nawierzchnię coraz bardziej nierówną. Dlatego uzasadnionym jest pomiar przemieszczeń płyt w strefie szczelin dylatacyjnych w celu monitorowania stanu nawierzchni i badania wpływu różnych czynników na jej degradację. Do pomiarów takich właściwym wydaje się użycie tensometrów strunowych, o dobrej długookresowej stabilności parametrów metrologicznych. W artykule zostanie opisane pewne rozwiązanie konstrukcyjne tensometru strunowego o budowie umożliwiającej umieszczenie go w szczelinie, przedstawiona będzie też jego charakterystyka oraz przewidywany sposób pomiaru.
EN Runway surfaces are usually made of concrete slabs lying on macadam foundations. The slabs are separated each other with settlement joints. The joints are often filled with a special type elastic material. Almost four years research of hangar floor deformation proves, that the slabs strains (both thermal and load) manifest mainly close to the joints. They cause changes of joints widths and vertical dislocations of slabs edges. It causes uneveness of the overall surface. Therefore it is necessary to measure the dislocations of slabs for monitoring the state of the runway surface and for researching the infl uence of various causes leading to its degradation. Vibrating wire displacement transducers should be adequate for this purpose, because of their good long-term metrological parameters. In this paper, a new construction of such a transducer is described, as well as its characteristics and intended manner of its instalation.
Słowa kluczowe
PL betonowe nawierzchnie lotniskowe i drogowe   przetworniki strunowe   błąd relaksacji  
EN concrete runway surfaces   vibrating-wire transducers   relaxation error of a measurement instrument  
Wydawca Instytut Mechaniki Górotworu PAN
Czasopismo Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
Rocznik 2014
Tom Vol. 16, no. 3-4
Strony 61--70
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys.
Twórcy
autor Kanciruk, A.
  • Instytut Mechaniki Górotworu PAN; ul. Reymonta 27, 30-059 Kraków
Bibliografia
1. Portal internetowy „inzynierbudownictwa.pl”: http://www.inzynierbudownictwa.pl /technika,materialy_i_technologie-,artykul,uszkodzenia_betonowych_nawierzchni_na_ przykladzie_plyt_lotniskowych,3509 (dostępne 16.11.2014)
2. Samoloty. Niezapomniane modele. Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. Warszawa.
3. Nita P., 2008, Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
4. Kanciruk A., 2013. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne głowicy pomiarowej strunowego tensometru gruntowego. Kontynuacja obserwacji odkształceń posadzki hangaru i wychylenia wieży kościoła. Obserwacja wpływu wstrząsów komunikacyjnych na budynek mieszkalny. [W:] Prace IMG PAN, tom 15, nr 3-4, publikowane przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, (strony 115-124)
5. Kanciruk A., 2012. Metody tensometryczne w badaniach przemieszczeń, deformacji i zjawisk dynamicznych w gruncie i obiektach budowlanych. Monografia nr 15. Archives of Mining Sciences. Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
6. Portal internetowy „Wikipedia”: http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_linear_solid _model (dostępne 16.11.2014)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-87e65d04-e256-48f2-9967-7f81c3a904a0
Identyfikatory