Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87dfc958-b41a-4bda-93b1-becef68f0b97

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Warunki rozwoju sieci logistycznych w regionie Morza Bałtyckiego

Autorzy Grzybowski, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule dokonano analizy warunków rozwoju sieci logistycznych w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB). Omówiono poziom rozwoju logistyki w RMB, przedstawiono przykładowe inwestycje w wybranych portach i ich otoczeniu. Wymieniono projekty sprzyjające rozwojowi logistyki i korytarzy transportowych w RMB.
EN This article analyzes the conditions for the development of logistics networks in the Baltic Sea Region (BSR). The level of logistics development in the BSR and examples of investments in selected ports and their environment were presented as well as projects leading to the development of logistics and transport corridors in the BSR.
Słowa kluczowe
PL sieci logistyczne   region Morza Bałtyckiego  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2012
Tom nr 5
Opis fizyczny Bibliogr. 29 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Grzybowski, M.
  • Akademia Morska w Gdyni, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Polski Klaster Morski
Bibliografia
1. Baltic Sea Region - Investor’s Guide, Baltic Sea Region, BaltMet Promo, Helsinki 2011.
2. Baltic Ro-Ro & Ferry Yearbook 2012, Raport „Baltic Transport Journal” 2012.
3. Connecting to Compete 2012: Trade Logistics in the Global Economy. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Waszyngton 2012.
4. Euro area annual inflation stable at 2.7% EU up to 3.0%, Eurostat, Euroindicators No 40/2012 – 14 March 2012.
5. EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, KOMUNIKAT KOMISJI, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, s. 3.
6. Dilemmas and Coherence in the Baltic Sea Region, Political State of the Region Report 2012, Baltic Development Forum, Copenhagen 2012.
7. Grzybowski M., Dysproporcje w rozwoju społeczeństw innowacyjnych w regionie morza bałtyckiego [w:] Gospodarka elektroniczna, ekonomiczne problemy usług Nr 88, Zeszyty Naukowe Nr 703, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, ISSN 1640-6818, Tom II, s. 483-494.
8. Itella Annual Report 2010, Helsiniki 2011, s.18-21.
9. On the Special Economic Zone in the Kaliningrad Region of 10 January 2006. Za: Doing business in St. Petersburg 2012, Enterprise Europe Network - Russia, Module A Regional Center – St. Petersburg, Moskwa 2012, s. 114.
10. Grzybowski M., Port morski – budowanie marki firmy na rynku globalnym B2B (na przykładzie portu w Gdyni), [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511, Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 63 – 70
11. Stefaniak L., Logistyka na zapleczu, dodatek LOGISTYKA 2008, „Namiary na Morze i Handel”, październik 2008, s. 10
12. Port Gdynia – 10 lat inwestycji i rozwoju. Z Januszem Jarosińskim, prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia rozmawia Marek Grzybowski, „Nadmorski Przegląd Gospodarczy” 6 (96) 2009, s. 9
13. Grzybowski M. , Investment in Seaports, Business & Economy, „The Warsaw Voice”, November 25, 2011
14. Grzybowski M. , Rozwój infrastruktury logistycznej portów morskich w Regionie Morza Bałtyckiego. Studia przypadków, „Logistyka”, nr 5, 2011, s. 605 – 613
15. Grzybowski M., Port Gdynia – budowanie marki na rynku międzynarodowym, „Transfer Wiedzy” nr 5/2012, s. 35-40.
16. Grzybowski M., Marketing regionów. Baltic Cruise – studium przypadku z Regionu Morza Bałtyckiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 663, Ekonomiczne Problemy Usług nr 75, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 311 – 322
17. Grzybowski M., Klastry logistyczne jako efekt aktywności regionów zorientowanych marketingowo [w:] Bałtycki rynek żeglugowy, Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin 2008, s. 11 – 22.
18. Grzybowski M., Rozwój połączeń intermodalnych z portami regionu Morza Bałtyckiego, Adriatyku i Morza Czarnego. Studia przypadków [w:] Transport morski w międzynarodowych procesach logistycznych, pr. zb. pod red. H. Salmonowicza, Wyd. Zapol Szczecin 2012, ISBN 978-83-7518-418-1, s. 35-57.
19. The Top of Europe Bracing Itself for Difficult Times: Baltic Sea Region-Collaboration to Sustain Growth, STATE OF THE REGION REPORT, Baltic Development Forum, Copenhagen 2012.
20. DCT Gdańsk, http://www.dctgdansk.pl,
21. European Commission, http://ec.europa.eu/
22. Europe Innova, http://www.europe-innova.eu/
23. Port of Stockholm, http://www.stockholmshamnar.se/en/For-Customers/.
24. Skandia Container Terminal, http://www.skandiacontainer.se/, 2012-07-15.
25. SONORA, http://www.sonoraproject.eu
26. TransBaltic, http://www.transbaltic.eu/about/
27. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), http://www.unece.org/
28. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, http://www.portgdansk.pl/
29. Zarząd Morskiego Portu Gdynia, http://www.port.gdynia.pl/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-87dfc958-b41a-4bda-93b1-becef68f0b97
Identyfikatory