Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87c8bb1a-c4a9-4339-9e26-9a03fb90484e

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Charakterystyka ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru oraz formacji iłowców z Sasina na podstawie elektrofacji wyznaczonych metodami statystycznymi (PCA, CA, ANN)

Autorzy Puskarczyk, E.  Jarzyna, J.  Krakowska, P.  Wawrzyniak-Guz, K. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
EN Characteristics of shales from Jantar Member and Sasino Formation based of electrofacies designated by statistical methods (PCA, CA, ANN)
Konferencja Geopetrol 2016 : Współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : Zakopane 19--22.09.2016
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono analizę profilowań geofizyki otworowej w interwale występowania łupków bitumicznych ogniwa Jantaru i formacji z Sasina, w rejonie basenu bałtyckiego. Wykorzystując analizę głównych składowych oraz analizę skupień, na podstawie dostępnych danych wydzielono elektrofacje. W efekcie uzyskano redukcję liczby profilowań oraz grupy jednorodne pod kątem wartości profilowań. Niezależnie zastosowano sztuczne sieci neuronowe, dla sprawdzenia poprawności wydzieleń. Rezultaty dowiązano do wyników standardowej interpretacji profilowań geofizyki otworowej, wyników badań laboratoryjnych oraz dostępnej informacji geologicznej.
EN Well logging data analysis was performed in intervals of shales occurrence from Jantar Member and Sasino Formation. Electrofacies were determined based on available data with using Principal Component Analysis and Cluster Analysis. In result number of logs was reduced and homogeneous groups were separated. Artificial Neural Network was used independently for checking correctness of classification. Results of analysis were tied to standard well logging interpretation and geological description.
Słowa kluczowe
PL geofizyka otworowa   iłowce   profilowania  
EN well logging   shales   electrofacies  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2016
Tom nr 209 wyd. konferencyjne
Strony 547--551
Opis fizyczny rys., wykr.
Twórcy
autor Puskarczyk, E.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Jarzyna, J.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Krakowska, P.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
autor Wawrzyniak-Guz, K.
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki
Bibliografia
Uwagi
Artykuł w części: Sekcja V – Realizacja Programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Projekt pt. Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych (ResDev). Sesja posterowa
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-87c8bb1a-c4a9-4339-9e26-9a03fb90484e
Identyfikatory