Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-87bbcceb-d93a-4167-99f9-9b61f8916d67

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski

Tytuł artykułu

Ocena aktywności żerowej Cervus elaphus na zrewitalizowanych łąkach śródleśnych na podstawie analizy intensywności zgryzania runi

Autorzy Daszkiewicz, J.  Goliński, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Evaluation of Cervus elaphus foraging activity on revitalised mid-forest meadows based on analysis of sward browsing intensity
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Celem niniejszej pracy jest ocena aktywności żerowej jelenia europejskiego na łąkach śródleśnych poddanych renowacji z wykorzystaniem różnych metod. Badania przeprowadzone na obiektach doświadczalnych wykazały, że zdecydowana większość aktywności żerowej zwierząt miała miejsce na powierzchniach odnowionych przy pomocy metody pełnej uprawy połączonej z wysiewem specjalistycznych mieszanek nasiennych. Stosunkowo niewielki efekt dało zastosowanie metody podsiewu. Żerowa-nie na obiektach kontrolnych miało charakter incydentalny, co pozwala wnioskować, że ruń tych powierzchni łąk nie spełniała wymagań pokarmowych jelenia europejskiego.
EN Aim of this study is evaluation of red deer foraging activity on renovated mid-forest meadows using different methods. Research, carried out on experimental sites, showed, that most of grazing activity of animals falls on areas renovated by full tillage method combined with sowing of specialised seed mixtures. Relative low effect occurs by using of oversowing method. Foraging activity on control areas was very low, this allow to conclude that sward of this mid-forest meadows didn’t fulfil nutritional needs of red deer.
Słowa kluczowe
PL jeleń europejski   łąki śródleśne   renowacja runi   aktywność żerowa   intensywność zgryzania runi  
EN red deer   mid-forest meadows   sward renovation   foraging activity   sward browsing intensity  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
Rocznik 2015
Tom nr 158 (38)
Strony 66--75
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab.
Twórcy
autor Daszkiewicz, J.
  • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor Goliński, P.
  • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
1. BUGALHO M. N.; MILNE J.; 2003. The composition of the diet of red deer (Cervus elaphus) in a Mediterranean environment: a case of summer nutritional Constraint. Forest Ecology and Management 181, 23-29.
2. CZERNIK M.; 2013. Tradycyjne i nowoczesne metody badania preferencji pokarmowy kopytnych: od afrykańskiej sawanny po północno-wschodnią Polskę. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska, praca zbiorowa pod red. T.M. Traczewskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Tom 3, 93-100.
3. CZYŻOWSKI P.; KARPIŃSKI M.; RACHFAŁOWSKI R.; 2011. Influence of forest fragmentation on the game species population. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia XXIX (1), 1-9.
4. GEBERT C.; VERHEYDEN-TIXIER H.; 2001. Variations of diet compositions of Red Deer (Cervus elaphus) in Europe. Mammal Rev. 31, 3, 189-201.
5. GONZHLEZ HEMHDEZ M.P.; SILVA-PANDO J.; 1996. Grazing effects of ungulates in a Galician oak forest (northwest Spain). Forest Ecology and Management 88, 65-70.
6. KOZŁOWSKI S.; STUCZYŃSKA E.; MATUSZCZAK-DZIOK A.; 1997. Paszowe wykorzystanie łąk śródleśnych na przykładzie wybranych obiektów łąkowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 453, 301-308.
7. MILLS L.S.; SOULE M.E.; DOAK D.F.; 1993.The keystone-species concept in ecology and conservation, BioScience 43, 4, 219-224.
8. MYSTERUD A.; LANGVATN R.; YOCCOZ N. G.; STENSETH N.CHR.; 2002. Large-scale habitat variability, delayed density effects and red deer populations in Norway. Journal of Animal Ecology 71, 569-580.
9. RAJSKY M.; VODNANSKY M.; HELL P.; SLAMECKA J.; KROPIL R.; RAJSKY D.; 2008. Influence supplementary feeding on bark browsing by red deer (Cervus elaphus) under experimental conditions. European Journal of Wildlife Research 54, 701-708.
10. SCHUTZ M.; RISCH A.; LEUZINGER E.; KRUSI B.; ACHERMANN G.; 2003. Impact of herbivory by red deer (Cervus elaphus L.) on patterns and processes in subalpine grasslands in the Swiss National Park. Forest Ecology and Management 181, 177-188.
11. TOMIĆ Z.; BIJEDIĆ Z.; VILOTIĆ D.; GACIĆ D.P; 2010. Phytocenological research into the meadow associations on forest hunting grounds of Serbia Archives of Biological Sciences 62 (2), 363-372.
12. TRDAN S.; VIDRIH M.; 2008. Quantifying the damage of red deer (Cervus elaphus) grazing on grassland production in southeastern Slovenia. European Journal of Wildlife Research 54, 138-141.
13. TRZASKOŚ M.; CZYŻ H.; KITCZAK T.; GOS A.; 1997. Skład florystyczny i wartość pastewna runi łąk śródleśnych. Zeszyty Problemowe Po-stępów Nauk Rolniczych 453, 153-165.
14. WEISBERG P; BUNGMANN H.; 2003. Forest dynamics and ungulate herbivory: from leaf to landscape. Forest Ecology and Management 181, 1-12.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-87bbcceb-d93a-4167-99f9-9b61f8916d67
Identyfikatory