Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-876dd82b-62fe-44f5-9d5f-d98a3f72146e

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Ocena siły oporu powierzchni czołowej kapsuły systemu hyperloop w symulowanych warunkach ruchu

Autorzy Nowacki, M.  Olejniczak, D.  Markowski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Assessment of the medium parameters in the closed space for the proposal of the hyperloop transport capsule in the aspect of reducing the energy demand of the transport system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Wzrastające potrzeby transportowe społeczeństw skłaniają konstruktorów i wynalazców do szukania nowych sposobów ich zaspokojenia. Ograniczeniem w realizacji nowych koncepcji jest aktualny poziom technologiczny i społeczny. Połączenie zalet transportu kolejowego z cechami transportu lotniczego dało początek koncepcji nowego systemu transportowego zwanego Hyperloop. Projekt zakłada, że system będzie miał strukturę systemu rurociągowego, w którego wnętrzu będzie przemieszczała się kapsuła transportowa. Dla uzyskania dużych prędkości kapsuły zakłada się, że w rurociągu będzie występowało zmniejszone ciśnienie. Umożliwi to zmniejszenie strat wynikających z oporów ruchu przemieszczającej się kapsuły. W artykule przeprowadzono badania i analizy warunków eksploatacyjnych kapsuły i dokonano oceny siły oporu powierzchni czołowej kapsuły podczas ruchu. Badania i analizy podjętego zagadnienia przeprowadzono z wykorzystaniem obecnie dostępnych narzędzi numerycznych.
EN Increasing transport needs of societies prompt constructors and inventors to seek new ways of satisfying them. The current technological and social level is limited in implementing new concepts. Combining the advantages of rail transport with the characteristics of air transport gave rise to the concept of a new transport system called Hyperloop. The design assumes that the system will have a pipeline structure in which the transport capsule moves. For high velocity capsules it is assumed that the pressure in the pipeline will be reduced. This will reduce the losses resulting from the movement resistance of the moving capsule. The paper analyzes the operating conditions of the capsule and evaluates the resistance of the capsule's face during movement. Research and analysis of the issue was carried out using currently available numerical tools.
Słowa kluczowe
PL eksploatacja pojazdów   system Hyperloop   transport publiczny   kapsuła transportowa  
EN exploitation vehicle   hyperloop system   transpotation capsule   public transport  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1167--1170, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 15 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Nowacki, M.
autor Olejniczak, D.
autor Markowski, J.
Bibliografia
1. Dudek M., Socha R., Direct Electrochemical Conversion of the Chemical Energy of Raw Waste Wood to Electrical Energy in Tubular Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cells, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, Volume: 9, Issue: 12 Pages: 7414-7430, 2014.
2. Gryboś R., Mechanika płynów, SKRYPTY UCZELNIANE nr 1654, Politechnika Śląska, 1991.
3. Hunicz J., An experimental study into the chemical effects of direct gasoline injection into retained residuals in a homogeneous charge compression ignition engine, INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINE RESEARCH, Volume: 17, Issue: 10, Pages: 1031-1044, DOI: 10.1177/1468087416636492, 2016.
4. Jakubowski R., Evaluation of performance properties of two combustor turbofan engine, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC-MAINTENANCE AND RELIABILITY, Volume: 17, Issue: 4, Pages: 575-581, DOI: 10.17531/ein.2015.4.13, 2015.
5. Markowski J., Pielecha J., Jasinski R., Model to assess the exhaust emissions from the engine of a small aircraft during flight, 12th International Scientific Conference of Young Scientists on Sustainable, Modern and Safe Transport, Book Series: Procedia Engineering, Volume: 192, Pages: 557-562, 2017.
6. Markowski J., Pielecha J., Jasiński R., Kniaziewicz T., Wirkowski P., Development of alternative ship propulsion in terms of exhaust emissions, 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED), Book Series: E3S Web of Conferences, Volume: 10, Article Number: UNSP 00140, 2016.
7. Pielecha I., Diagnostics of stratified charge combustion under the conditions of multiple gasoline direct injection, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, Volume: 118, Issue: 1 Pages: 217-225, DOI: 10.1007/s10973-014-3956-3, 2014.
8. Pielecha I., Modeling of gasoline fuel spray penetration in sidi engines, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, Volume: 15 Issue: 1 Pages: 47-55, DOI: 10.1007/s12239-014-0005-y, 2014.
9. Rudnicki J., Zadrąg R., Problems of Modelling Toxic Compounds Emitted by a Marine Internal Combustion Engine in Unsteady States, 31.01.2015 | DOI: https://doi.org/10.2478/pomr-2014-0042.
10. Sobiecka E., Olejnik T., Utilitarian Technological Solutions to Reduce CO2 Emission in the Aspect of Sustainable Development, PROBLEMY EKOROZWOJU, Volume 12, no 2, Pages 173–179, 2017.
11. Warchoł R., Górski J., Technologies of CO2 Emission Reduction in the Power Generation Cycles, CHEMIA I INŻYNIERIA EKOLOGICZNA, Volume: 10, no 11, Pages: 1185-1198, 2003.
12. Zadrag R., Supporting the Empirical Research on Diesel Engines with Multi Equation Models, ADVANCES IN MECHATRONIC SYSTEMS, MECHANICS AND MATERIALS, Book Series: Solid State Phenomena, Volume: 196, Pages: 74-81, 2013.
13. https://d.wpimg.pl/720478061-910534587/hyperloop.jpg
14. https://hyperloop-one.com/hyperloop-explained
15. http://hyperloop.global/press/
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-876dd82b-62fe-44f5-9d5f-d98a3f72146e
Identyfikatory