Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-875010b6-a214-42b1-ad83-ad900cecf698

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Obszary (megatrendy) przekształceń współczesnej logistyki

Autorzy Bujak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Transformation areas (megatrends) of modern logistics
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Złożoność zadań przed jakimi stoi logistyka w połączeniu z jej globalnym charakterem powoduje, że jest ona obecnie jednym z najtrudniejszych i najważniejszych elementów współczesnej gospodarki. Coraz bardziej zmienny i bardziej dynamiczny rynek, na którym działają współczesne firmy logistyczne sprawia, że skuteczna do tej pory metodologia polegająca na weryfikacji, ewolucji i ciągłym dostosowywaniu jest coraz mniej efektywna. Coraz częściej pojawia się potrzeba wprowadzania kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań wyprzedzających nie jako czas działań, a więc zmian o charakterze rewolucyjnym, a nie ewolucyjnym, bowiem świat zmienia się bardzo szybko, to co jest efektywne dzisiaj nie zawsze będzie adekwatnym i dobrym rozwiązaniem jutro. Logistyka nie tylko musi nadążać za współczesnymi zmianami, ale w wielu wypadkach je wyprzedzać, spełniając oczekiwania swoich klientów. Stałym elementem działalności logistycznej musi się stać badanie i prognozowanie zmian. Wymaga to jednak nie tylko dostrzeżenia nowych uwarunkowań i nowych wyzwań dla logistyki, ale ich wieloaspektowej analizy, zrozumienia wzajemnych realizacji i oddziaływania. Takie podejście służyć będzie budowaniu nowych koncepcji logistycznych, które w pełni wykorzystywać będą nowe pojawiające się możliwości wynikające z rosnącego tempa rozwoju technologicznego określanego mianem „rewolucji technologicznej”. Jakie będą najistotniejsze uwarunkowania tych koncepcji i kierunki ewolucji – trudno jednoznacznie określić - warto jednak zwrócić uwagę na kilka z nich.
EN The complexity of challenges facing logistics, along with its global nature, makes it currently one of the most difficult and important elements of contemporary economy. The market, in which modern logistics companies operate, is more and more volatile and dynamic, and makes the existing methodology of verification, evolution and continuous adjusting less and less effective. There is an emerging need to implement comprehensive and innovative solutions which some-what run ahead of actions and, therefore, become revolutionary and not evolutionary changes. The contemporary world is changing so rapidly that the solutions which are effective today may not be adequate for tomorrow’s conditions. Logistics not only must keep pace with today's changes, but in many cases, stay ahead of them, meeting the expectations of its clients. A constant element of the logistics activities becomes studying and forecasting changes. However, this requires not only noticing the new circumstances and new challenges for logistics, but also multiple analysis and understanding mutual implementation and interaction. This approach will serve to build new logistics concepts that fully utilize new emerging opportunities arising from the increasing pace of technological development known as "technological revolution". It is difficult to explicitly determine what the most important determinants of these concepts and directions of evolution will be, however, a few of them are worth paying attention to.
Słowa kluczowe
PL logistyka   rozwój gospodarki   megatrendy  
EN logistics   development of economy   megatrends  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1257--1261
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., pelen tekst na CD
Twórcy
autor Bujak, A.
Bibliografia
1. Marek S. ,Maria Białasiewicz M. (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 389.
2. Naisbitt J., „Megatrends. The New Directions Transforming Our Lives”, Wydawca: Grand Central Publishing, 1988.
3. Tinnilä, M., A Classification of Service Facilities, Servicescapes and Service Factories. International Journal of Services and Operations Management (IJSOM), 11(3), 2012.
4. Gröhn J., Competitiveness through sustainability in Logistics policies and modeling. Formulation of logistics Policies, TRANSFORUM 3rd Forum Meeting, Amsterdam 06 kwiecień 2006.
5. „Elements for European Logistics Policy - a Discussion Paper”. Ministry of Transport and Communications, Helsinki 2006.
6. Brdulak H., Megatrendy ich wpływ na branżę TSL, Dziennik Gazeta Prawna, Magazyn Transport, Spedycja, Logistyka, Warszawa 2014, nr 1.
7. Megatrendy. Fala zmieniająca przyszłość. Analiza rynkowa [2012], Alcatel - Lucent, www.alcatel-lucent.com.
8. LOGISTICS TREND RADAR, Delivering insight today. Creating value tomorrow!, Version 2014, DHL_Logistics-TrendRadar_2014.pdf.
9. http://www.polska-3-0.pl/ z dnia 17.02.2016 r.
10. https://www.gddkia.gov.pl/pl/2547/Sprawdz-na-mapie- przygotowanie-drog-i-autostrad z dnia 14.02.2016 r.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-875010b6-a214-42b1-ad83-ad900cecf698
Identyfikatory