Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-874ab105-dad3-4929-9c12-88932a6e6ac6

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Prognoza zmniejszenia zapotrzebowania mocy w renowacyjnych kabinach lakierniczych w wyniku odzysku ciepła : studium przypadku

Autorzy Nikończuk, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Prediction of power requirement minimization of refinishing spray booths in result of heat recovery
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Renowacyjne kabiny lakiernicze coraz częściej wyposażane są w instalacje odzysku ciepła odpadowego. Dotyczy to zarówno nowych jak i używanych kabin lakierniczych. Zazwyczaj stosowane są rekuperatory krzyżowe. Wielokrotnie przedstawia się analizy efektów ekonomicznych, wynikających ze stosowania rekuperatorów krzyżowych w lakierniach. W artykule przedstawiono prognozowane ilości odzyskanego ciepła w kabinie lakierniczej z wykorzystaniem rekuperatora krzyżowego. Prezentowane wyniki opierają się na prognozowanych średnich miesięcznych temperaturach w rejonie Poznania. Ilość odzyskiwanego ciepła obliczono na podstawie komercyjnej oferty jednego z dostawców rekuperatorów dla kabin lakierniczych na polskim rynku.
EN More and more often refinishing spray booth are equipped with waste heat recovery installations. It applies to new and used spray booths. Usually the cross recupearators are used at paint shops. Very often financial analysis are presented that show energy savings. The paper presents prediction of heat recovery quantity using a cross recuperator in spray booth. Presented results are based on predicted monthly average temperatures for Poznań area. Quantity of recovered heat was calculated based on commercial offer of one of polish dealers of recuperators for paint shops.
Słowa kluczowe
PL odzysk ciepła odpadowego   kabina lakiernicza   renowacyjna kabina lakiernicza   system transportowy  
EN waste heat recovery   spray booth   refinishing spray booth  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 334--345
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Nikończuk, P.
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Techniki Morskiej i Transportu, Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego, piotr.nikonczuk@zut.edu.pl
Bibliografia
1. Baranowski D., Dobowe amplitudy temperatury powietrza w Polsce i ich zależność od typów cyrkulacji atmosferycznej (1971-1995), Słupskie Prace Geograficzne 2, 2005, s. 171-181.
2. Ciebień M., Samborski A. S., Zmienność temperatury i wilgotności względnej powietrza w uprawach niektórych roślin, ANNALES UMCS AGRICULTURA, Vol. LXX(2) 2015, s. 23-31.
3. Górski T., Kozyra J., Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011–2020, Polish Journal of Agronomy 2011, 5, 21–28.
4. Jaszczak S., Nikończuk P. Synthesis of spray booth control software in programmable controller, Przegląd Elektrotechniczny, R. 91 nr 11/2015 182-185.
5. Nikończuk P., Study of Heat Recovery in Spray Booths, Metal Finishing Vol. 111 (6) p. 37-39.
6. Nikończuk P., Preliminary analysis of heat recovery efficiency decrease in paint spray booths, Transactions of the Institute of Metal Finishing 2014 vol. 92 NO 5, 235-237.
7. Nikończuk P., Królikowski T., Rypina Ł., Stempnakowski Z., Wstępna analiza korzyści ze stosowania innowacyjnego rozwiązania odzysku ciepła w kabinach lakierniczych, Logistyka 09/2014; 2014 (3):4666-4672.
8. Nikończuk P., Odzysk ciepła w kabinach lakierniczych, Auto Moto Serwis, nr 9/2011, str. 40-43.
9. Recknagel, Sprenger, Honmann, Schramek.: „Poradnik ogrzewanie + klimatyzacja”, Gdańsk EWFE, 2008.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-874ab105-dad3-4929-9c12-88932a6e6ac6
Identyfikatory