Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8726afe8-1e02-44f3-9e48-7b511d08ff73

Czasopismo

Architektura Krajobrazu

Tytuł artykułu

Cooperation between Students of Landscape Architecture and Physiotherapy in the Design of Effective Therapeutic Spaces

Autorzy Adamczyk-Mucha, K.  Górska-Kłęk, L. 
Treść / Zawartość http://architekturakrajobrazu.up.wroc.pl/
Warianty tytułu
PL Współpraca studentów architektury krajobrazu i fizjoterapii przy projektowaniu efektywnych przestrzeni terapeutycznych
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN In many countries, green care is one of the preventive and pro-health strategies. Positive impact of green areas refers not only to their natural and aesthetic values, but also to health, social and economic benefits. There are many forms of therapy that use the positive influence of the natural environment on persons included in the definition of “green care”, e.g. hydrotherapy, sylvotherapy or terrain therapy. Interdisciplinary cooperation, including designers and therapeutic programme developers, is essential for the development of places that fully exploit their therapeutic potential. The goal of this work is to present an innovative (experimental) form of team cooperation between students of landscape architects and physiotherapy within the framework of interdisciplinary workshops leading to an improved common understanding of the scope of activities of landscape architects and physiotherapists and their joint work for the arrangement of various therapeutic spaces related to “green care”, serving to improve the health of their users. Workshops offer the opportunity to develop design solutions with a much higher utility value, which could not have been achieved without interdisciplinary cooperation. The possibility of verifying the design concept with the users of the space is an important didactic element, as well as establishing a productive partnership in future professional work, both for landscape architects and physiotherapists, providing the opportunity for dialogue and co-creation of good Polish school of “green care”.
PL W wielu krajach jedną ze strategii zapobiegawczych i prozdrowotnych jest zielona opieka - „green care”. Pozytywne znaczenie terenów zielonych dotyczy nie tylko ich walorów przyrodniczych i estetycznych, ale również korzyści zdrowotnych, społecznych oraz ekonomicznych. Jest wiele form terapii wykorzystujących pozytywny wpływ środowiska naturalnego na człowieka mieszczący się w definicji „green care”, np. hortiterapia, silwoterapia czy terenoterapia. W kształtowaniu miejsc w pełni wykorzystujących swój potencjał terapeutyczny niezbędna jest współpraca interdyscyplinarna, w tym projektantów oraz osób tworzących programy terapeutyczne. Celem pracy jest przedstawienie innowacyjnej formy (eksperymentu) współpracy zespołowej studentów architektów krajobrazu i studentów fizjoterapii w ramach interdyscyplinarnych warsztatów prowadzących do lepszego zrozumienia zakresu działań architekta krajobrazu i fizjoterapeuty oraz ich wspólnej pracy na rzecz aranżowania różnorodnych przestrzeni terapeutycznych związanych z „zieloną opieką”, służących poprawie zdrowia ich użytkowników. Warsztaty dają możliwości wypracowania rozwiązań projektowych o znacznie większej wartości użytkowej, której nie udałoby się osiągnąć bez współpracy interdyscyplinarnej. Możliwość weryfikacji koncepcji projektowej z użytkownikami przestrzeni jest ważnym elementem dydaktycznym oraz zawiązaniem relacji owocującej w przyszłej pracy zawodowej zarówno dla architektów krajobrazu, jak i fizjoterapeutów, dając szansę dialogu i współtworzenia na gruncie polskim dobrej szkoły „zielonej opieki”.
Słowa kluczowe
PL przestrzenie terapeutyczne   zielona opieka   zagospodarowanie   współpraca interdyscyplinarna  
EN therapeutic spaces   green care   landscaping   interdisciplinary cooperation  
Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czasopismo Architektura Krajobrazu
Rocznik 2018
Tom nr 4
Strony 54--67
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., rys.
Twórcy
autor Adamczyk-Mucha, K.
  • Instytut Architektury Krajobrazu Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor Górska-Kłęk, L.
  • Zakład Biologii Człowieka, Wydział Fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Bibliografia
1. Górska-Kłęk L., 2016. ABC „zielonej opieki”. Ser. Biblioteka Nestora, 8. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław, http://www.dops.wroc.pl/publikacje/ABC_zielonej_opieki.pdf
2. Gladwell V.F., Brown D.K., Wood C., Sandercock G.R., Barton J.L., 2013. The great outdoors: How a green exercise environment can benefit all. Extreme Physiol. Med., 2, 3.
3. Górska-Kłęk L., Zaguła M., Adamczyk K., Czerniak A., Jarosik M., Sobiech K., 2013. „Zielona opieka” we wrocławskich ogrodach przyszpitalnych. Fizjoterapia, (21) 2, 36-42.
4. Górska-Kłęk L., Adamczyk K., Sobiech K., 2009. Hortiterapia - metodą uzupełniającą w fizjoterapii. Fizjoterapia, 17, 4, 71-77.
5. Kochański J.W., 1967. Założenia rehabilitacji terenowej. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., 32, 523-527.
6. Kochański J.W., 2008. Lecznictwo uzdrowiskowe. Wrocław.
7. Marcus C.C., 2016. The Future of Healing Gardens. Health Environments Research & Design Journal, Vol. 9 (2) 172-174.
8. Myślińska A., 2015. Rekrutacja: poziom zaawansowany. Personel i Zarządzanie, Nr 9, 60-63.
9. Ponikowska I., Marciniak K., 1988. Ciechocinek. Terenoterapia uzdrowiskowa. PWN, Warszawa, 5-48.
10. Puszcz H., Zaborek M., 2016. Efektywność zespołu. Analiza jakości działania grupy pracowniczej. Personel i Zarządzanie, Nr 10, 34-36.
11. Trypka E., Turek K., Zimna J., Górska-Kłęk L, 2018. Sprawny umysł: aktywności wspomagające funkcje poznawcze w wieku senioralnym. Ser. Biblioteka Nestora, 10. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wrocław.
12. https://www.asla.org/2016studentawards/179576.html (dostęp 15.06.2019).
13. World Health Organization, 2010. Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva, Switzerland.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8726afe8-1e02-44f3-9e48-7b511d08ff73
Identyfikatory
DOI 10.30825/5.ak.165.2019.61.4