PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Kompetencje przywódcze żołnierzy w ocenie kadry dowódczej Wojska Polskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Leadership competencies of soldiers in assessment command cadre of the Polish Army
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zainteresowanie kompetencjami zawodowymi rośnie w Polsce od kilkunastu lat. Związane jest ono z różnymi korzyściami płynącymi z zarządzania na podstawie kompetencji. Kluczową zaletą wydaje się być standaryzacja procesów kadrowych. Jedną z często wymienianych i poszukiwanych kompetencji pracowniczych, przede wszystkim kadry zarządzającej, jest przywództwo. Skłoniło to Autorkę artykułu do zainteresowania się kompetencjami przywódczymi w Wojsku Polskim. Celem niniejszego artykułu jest więc zaprezentowanie oceny kompetencji przywódczych polskich żołnierzy i odpowiedź na pytanie, jak istotne jest przywództwo w zawodzie żołnierza. W oparciu o literaturę przedmiotu przedstawiono powody, dla których organizacje koncentrują się na kompetencjach, podano przykładową definicję kompetencji i ich komponenty. Ponadto, określono istotę przywództwa i przedstawiono zmiany wpływające na kształt współczesnego przywództwa. Dla zobrazowania kompetencji przywódczych żołnierzy wojska polskiego, wykorzystano badania własne, przeprowadzone wśród oficerów reprezentujących korpus oficerów starszych, którzy pełnią funkcje na stanowisku dowódczym. Metodą wykorzystaną do badań był sondaż diagnostyczny, przeprowadzony z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
EN
Interest in professional competencies has been increasing in Poland for several years. This is effect of the various benefits of management on the basis of competencies. The main advantage seems to be the standardization of HR processes. The one of the most sought of competencies of employees, primarily managers, it is leadership. This led the author of the article to be interested in competencies leadership in the Polish army. The purpose of this article is therefore to present the assessment of leadership competencies Polish soldiers and the answer to the question of the importance of leadership in the profession of a soldier. Based on the literature shows the reasons why organizations focus on competencies, they are an example of the definition of competencies and their components. In addition, it defined the essence of leadership and describes the changes that affect the shape of modern leadership. To illustrate the leadership competencies of soldiers of the Polish army, we used its own research, conducted among officers representing the corps of senior officers who are acting as the position of commander. Method used for testing was a diagnostic survey, conducted using a questionnaire.
Rocznik
Strony
249--261
Opis fizyczny
Bibliogr. 28 poz.
Twórcy
autor
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
Bibliografia
 • 1. ARMSTRONG M., 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 2. AVERY G. C., 2009, Przywództwo w organizacji, Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa.
 • 3. BASS B. M., 2008, The Bass Handbook the Leadership. Theory, Research, and Managerial Applications, Free Press, New York, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 4. BLANCHARD K., 2007, Przywództwo wyższego stopnia, Wyd. PWN, Warszawa.
 • 5. COVEY S., 2013, 8. nawyk, Wyd. Rebis, Poznań.
 • 6. CZERNIAWSKA B., 2010, Trochę inna teoria organizacji, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • 7. DUDZIŃSKA-GŁAZ J., 2012, Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
 • 8. GRIFFIN R., 1998, Podstawy zarządzania, Wyd. PWN, Warszawa.
 • 9. GRUDZEWSKI W. M., HEJDUK I. K., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M., 2013, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • 10. HAMEL G., 2009, Moon Shots for Management, “Harvard Business Review”, February.
 • 11. HOLLY R., 2000, Przywództwo, [w:] H. Domański i in., Encyklopedia Socjologii, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • 12. JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 13. KAKABATSE N., KAKABATSE A., 2005, Discretionary Leadership: From Control/Coordination to Value Co-creation Through Polylogue, [w:] C. Cooper (ed.), Leadership and Management in the 21st Century, Cyt. za: W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, 2013, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, Warszawa.
 • 14. KARASZEWSKI R., 2008, Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Wyd. TNOiK, Toruń.
 • 15. KOŹMIŃSKI A., 2010, Koniec świata menedżerów?, Wyd. WAiP, Warszawa.
 • 16. KOŹMIŃSKI A., JEMIELNIAK D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • 17. McCLELLAND D. C., 1973, Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”, American Psychologist, Vol. 28, No. 1, January.
 • 18. McFARLAND L., SENN L., CHILDRESS J., 2013, Redefining Leadership for the Next Century, (red.) J. T. Wren, (w:) Leader’s Companion: Insights on Leadership Through the Ages, Simon and Schuster, New York, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 19. MIGDAŁ K., 2003, Psychologia w praktyce społecznej, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa.
 • 20. MILLER L., RANKIN N., NEATHEY F., 2001, Competency Frameworks in UK Organizations, CIPD, London, Cyt. za: M. Armstrong, 2005, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 21. MOCZYDŁOWSKA J. M., 2012, Kompetencje zawodowe menedżerów personalnych w kontekście potrzeb współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. S. Kardas (red.), Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo STUDIO EMKA, Warszawa.
 • 22. OLEKSYN T., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • 23. ORCZYK J., 2009, Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3-4.
 • 24. ROBBINS S. P., DeCENZO D. A., 2002, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • 25. ROSTKOWSKI T., 2014, Model kompetencyjny organizacji, [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa.
 • 26. SCHEIN E., 1992, Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, Cyt. za: T. Gigol, 2015, Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Wyd. Difin, Warszawa.
 • 27. WEBER M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Wyd. PWN, Warszawa.
 • 28. Kodeks Honorowy Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2008, nr 5, Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 marca 2008 r. (poz. 55), mon.gov.pl [10.02.2016].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-86a937b0-0338-4233-b95d-e5652d42c495
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.