Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-869c82c2-63db-49c6-a7c7-fb2df0169b96

Czasopismo

Przemysł Chemiczny

Tytuł artykułu

Analiza transportu produktów chemicznych w Unii Europejskiej

Autorzy Pecyna, Anna  Zbigniew, Krzysiak  Caban, Jacek  Samociuk, Waldemar  Brumerčíková, Eva  Bukova, Bibiana  Buczaj, Agnieszka 
Treść / Zawartość przemchem.pl
Warianty tytułu
EN Analysis of transport of chemical products in the European Union
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono analizę bezpieczeństwa oraz wielkość międzynarodowego transportu towarowego produktów chemicznych w Unii Europejskiej (UE) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów transportu. Skupiono się na porównaniu infrastruktury transportowej, ilości i rodzaju przewożonych towarów w międzynarodowym transporcie towarowym. Omówiono środki umożliwiające poprawę bezpieczeństwa w zakresie transportu produktów chemicznych na terenie UE.
EN A review, with 35 refs., of shares of various transport types (by rail, road, water and air) used to transfer the chem. materials. Environmental risk associated with the use of the transport types was assessed.
Słowa kluczowe
PL transport towarowy   bezpieczeństwo transportu   produkty chemiczne   UE  
EN freight transport   transport security   chemical products   EU  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przemysł Chemiczny
Rocznik 2019
Tom T. 98, nr 8
Strony 1330--1334
Opis fizyczny Bibliogr. 35 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Pecyna, Anna
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Zbigniew, Krzysiak
  • Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, zbigniew.krzysiak@wp.pl
autor Caban, Jacek
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Samociuk, Waldemar
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
autor Brumerčíková, Eva
  • Žilinska Univerzita, Žilina, Słowacja
autor Bukova, Bibiana
  • Žilinska Univerzita, Žilina, Słowacja
autor Buczaj, Agnieszka
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
[1] A. Maciulis, A.V. Vasiliauskas, G. Jakubauskas, Transport 2009, 24, nr 2, 93.
[2] A. Kalasova, L. Cernicky, M. Hamar, Mat. 12th Intern. Conference on Transport Systems Telematics, Katowice, Ustroń, Polska, 10-13 października 2012 r., Telematics in The Transport Environment, Communications Computer and Information Science, (red. J. Mikulski), 2012, 329, 388.
[3] I. Rybicka, J. Caban, J. Vrábel, B. Šarkan, O. Stopka, W. Misztal, XI Intern. Science-Technical Conference Automotive Safety, Casta, Papiernicka, Słowacja, 18-20 kwietnia 2018 r., IEEE, 1.
[4] L. Cerna, V. Zitricky, J. Danis, Open Eng. 2017, nr 7, 6.
[5] J. Danis, A. Dolinayova, J. Camaj, Adv. Eng. Res. 2016, 62, 187.
[6] J. Caban, P. Ignaciuk, Mat. 17th Intern. Scientific Conference “Engineering for Rural Development" 2018, 2129.
[7] R. Juknelevicius, A Rimkus, S. Pukalskas, J. Matijosius, Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, nr 20, 10129.
[8] R. Longwic, P. Sander, A. Nieoczym, W. Lotko, Z. Krzysiak, W. Samociuk, H. Bąkowski, Przem. Chem. 2017, 96, nr 5, 1123.
[9] Z. Krzysiak, W. Samociuk, G. Bartnik, K. Plizga, D. Dziki, Z. Kaliniewicz, A. Nieoczym, A. Wyciszkiewicz, T. Otto, Polish J. Chem. Technol. 2017, 19, nr 4, 99.
[10] A.S. Markowski, Bezpieczeństwo procesów przemysłowych, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2016.
[11] A.S. Markowski, D. Siuta, Process Saf. Environ. Protection 2014, 92, nr 4, 338.
[12] W. Samociuk, Z. Krzysiak, G. Bartnik, A. Skic, S. Kocira, B. Rachwał, H. Bąkowski, S. Wierzbicki, L. Krzywonos, Przem. Chem. 2017, 96, nr 4, 874.
[13] W. Samociuk, A. Wyciszkiewicz, K. Gołacki, T. Otto, Przem. Chem. 2017, 96, nr 8, 1763.
[14] Ł. Jedliński, J. Caban, L. Krzywonos, S. Wierzbicki, F. Brumercik, J. Vibroeng. 2015, 17, 175.
[15] W. Samociuk, Z. Krzysiak, B. Bukova, E. Brumercikova, H. Bąkowski, L. Krzywonos, Przem. Chem. 2018, 97, nr 6, 829.
[16] N. Nestorova, S. Goncharuk, V. Anisimov, A. Anisimov, V. Shvartcfel, Procedia Eng. 2016, 165, 1547.
[17] J. Dolinayova, J. Camaj, J. Kanis, Transport Problems 2017, 12, 139.
[18] D. Barta, M. Mruzek, M. Kendra, P. Kordos, L. Krzywonos, Adv. Sci. Technol. 2016, nr 10, 240.
[19] M. Szmigielski, J. Zarajczyk, A. Kowalczyk, J. Kowalczuk, L. Rydzak, B. Ślaska-Grzywna, Z. Krzysiak, D. Cycan, M. Szczepanik, Przem. Chem. 2014, 93, nr 11, 1000.
[20] G. Zając, A. Wolak, W. Gołębiowski, J. Vrabel, Mat. konf. Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture (red. E. Lorencowicz, J. Uziak, B. Huyghebaert), Lublin 2017, 444.
[21] A. Zdziennicka, K. Szymczyk, B. Janczuk, R. Longwic, P. Sander, Int. J. Adhes. Adhes. 2015, 60, 23.
[22] J. Caban, P. Ignaciuk, O. Stopka, J. Zarajczyk, MATEC Web of Conferences 2018, 236, 02002.
[23] M. Szmigielski, J. Zarajczyk, A. Węgrzyn, N. Leszczyński, J. Kowalczuk, D. Andrejko, Z. Krzysiak, W. Samociuk, Przem. Chem. 2018, 97, nr 7, 1079.
[24] J. Caban, F. Brumercik, J. Vrabel, P. Ignaciuk, W. Misztal, A. Marczuk, MATEC Web of Conferences 2017, 134, 00003.
[25] J. Masek, M. Kendra, Regulated and Unregulated Competition on Rails, Telcˇ, 7-8 listopada 2013 r., Brno, Masaryk University, 117.
[26] Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r., Dz. U. 2015, poz. 882 (tekst jedn.).
[27] Z. Matuszak, S. Bundz, M. Jaskiewicz, J. Stokłosa, P. Posuniak, Adv. Sci. Technol. Res. J. 2016, 10, nr 31, 281.
[28] G. Bartnik, Z. Krzysiak, W. Samociuk, G. Łysiak, K. Plizga, M. Szmigielski, A. Nieoczym, Z. Kaliniewicz, F. Brumercik, Przem. Chem. 2017, 96, nr 5, 1039.
[29] L. Mindur, M. Gąsior, Tech. Transportu Szynowego 2003, nr 6, 46.
[30] J. Brill, Z. Łukasik, Tech. Transportu Szynowego 2014, nr 3, 12.
[31] https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database, dostęp 15 maja 2019 r.
[32] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1304/2007 z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające dyrektywę Rady 95/64/WE, rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98, rozporządzenia (WE) nr 91/2003 i (WE) nr 1365/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia NST 2007 jako jedynej klasyfikacji w odniesieniu do towarów transportowanych pewnymi środkami transportu, Dz. Urz. UE L 290, 8.11.2007.
[33] https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN; Dz. Urz. UE L290/14-16 z dn. 8 listopada 2007 r.
[34] K.D. Kuhn, Transport. Res. C-Emer. 2018, 87.
[35] P. Drozdziel, B. Bukova, E. Brumercikova, Transport Problems 2015, 10, nr 4, 5.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-869c82c2-63db-49c6-a7c7-fb2df0169b96
Identyfikatory
DOI 10.15199/62.2019.8.25