Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-868730e9-153c-46cc-9a9f-54f0ff068e7e

Czasopismo

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy

Tytuł artykułu

2-Furylometanol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego

Autorzy Starek, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 2-Furylmethanol
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL 2-Furylometanol jest cieczą stosowaną do syntezy żywicy furanowej jako rozpuszczalnik, dodatek do polimerów i cementów oraz półprodukt do syntezy organicznej. Wielkość narażenia na ten związek nie została precyzyjnie określona. U ludzi w warunkach jednorazowego narażenia (8 h) związek o stężeniach powyżej 64 mg/m3 działa drażniąco na oczy. U gryzoni, w warunkach narażenia powtarzanego, wykazano, że związek o stężeniu 8 mg/m3 działa drażniąco na błony śluzowe górnych dróg oddechowych, a o większych stężeniach (100 i 200 mg/m3) powoduje zmiany czynnościowe i morfologiczne w mózgu i móżdżku. W zasadzie nie wykazano działania mutagennego związku. W dostępnym piśmiennictwie nie ma danych na temat działania rakotwórczego, embriotoksycznego, fetotoksycznego i teratogennego 2-furylometanolu. Ze względu na różnice wrażliwości ludzi i gryzoni na drażniące działanie 2-furylometanolu (gryzonie są bardziej wrażliwe), które wynikają z budowy anatomicznej górnych dróg oddechowych i modelu oddychania, za podstawę wartości największego dopuszczalnego stężenia (NDS) tego związku przyjęto jego działanie drażniące na oczy i depresyjne na OUN u ludzi. Przyjmując stężenie 64 mg/m3 2-furylometanolu za wartość NOAEL oraz współczynnik niepewności 2 dla różnic wrażliwości osobniczej, zaproponowano przyjęcie wartości NDS wynoszącej 30 mg/m3, natomiast wartości NDSCh równej 60 mg/m3. Związek powinien być również oznaczony literami „Sk”.
EN 2-Furylmethanol (2-FM) is a colorless liquid. It is mainly used as an intermediate in the synthesis of furane resin and other organic compounds as well as industrial solvents. The acute toxicity of 2-FM in laboratory animals is moderate. The oral LD50 in rats is 177-275 mg/kg. The vapours of 2-FM are irritating to the eyes and respiratory tract in humans and animals. In humans this chemical also exerts a depressive effect on the central nervous system. No mutagenic effect has been found in the relevant toxicological studies. The data on carcinogenic, embriotoxic, fetotoxic and teratogenic effects of 2-FM are not available in toxicological literature. The proposed maximum exposure limit (MAC) – 30 mg/m3 and the MAC-STEL – 60 mg/m3 are based on the irritative effects of 2-FM observed in humans.
Słowa kluczowe
PL 2-furylometanol   działanie drażniące   wrażliwość gatunkowa  
EN 2-furylmethanol   irritation effect   species susceptibility  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
Rocznik 2005
Tom Nr 2 (44)
Strony 105--115
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Starek, A.
  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 30-688 Kraków ul. Medyczna 9
Bibliografia
1. ACGIH (1996) Furfuryl alcohol. TLVs and Other Occupational Exposure Values. American Conference of Govermental Industrial Hygienists. Cincinnati OH.
2. Amoore J.E., Hautala E. (1983) Odor as an aid to chemical safety: odor thresholds compared with threshold limit values and volatilities for 214 industrial chemicals in air and water dilution. J. Appl. Toxicol. 3, 272-290.
3. Apol A. (1973) Health hazard evaluation. Western Foundry Co., Tigard, OR. HHE # 72-116-85; NTIS Pub. No. PB-232-586. Springfield. National Technical Information Service, VA. (cyt. za ACGIH 1996).
4. Burton D.J., Rivera R.O. (1972) Health hazard evaluation, May Foundry, Salt Lake City, UT. HHE # 72-10-15; NTIS Pub. No. 229-118. Springfield. National Technical Information Service, VA. (cyt. za ACGIH 1996).
5. Patty's Industrial hygiene and toxicology. (1981) Red. Clayton G.D., Clayton F.E. (eds) 3rd ed. Vol. 2A 2665. New York, Wiley.
6. Deutsche Forschungsgemeinschaft. (1996) List of MAK and BAT values 1996. VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim.
7. Erdmann E. (1902) Coffee oil and physiological action of the furfuryl alcohol which it contains. Arch. Exp. Pathol. Pharmacol. 48, 233-261 (cyt. za ACGIH 1996).
8. Gadalina I.D., Małyševa M.V. (1981) Eksperimentalnyje materiały k obosnovaniju priedelno dopustimoj koncentracii furilovego spirita v vozduche rabočej zony. Gig. Tr. Prof. Zabol. 9, 52-53.
9. Gomez-Arroyo S., Souza V.S. (1985) In vitro and occupational induction of sister-chromatid exchanges in human lymphocytes with furfuryl alcohol and furfural. Mutat. Res. 156, 233-238.
10. Irwin R.D. i in. (1997) Toxicity of furfuryl alcohol to F344 rats and B6C3F1 mice exposed by inhalation. J. Appl. Toxicol. 17, 159-169.
11. IUCLID (1996) Data sheet, Furfuryl alcohol. 9 Febr.
12. Encyclopedia of chemical technology. Kirk-Othmer (ed). (1980) 3rd ed., vol. 11. 510-516. New York, Wiley.
13. NIOSH, National Institute for Occupational Safety and Health (1979) Criteria for a recommended standard. Occupational exposure to furfuryl alcohol. DHEW (NIOSH) Pub. No. 79-133; NTIS Pub. No. PB-80-176-050. Sprinfield. National Technical Information Service. VA (cyt. za ACGIH 1996).
14. Nomeir A.A. i in. (1992) Comparative metabolism and disposition of furfural, and furfuryl alcohol in rats. Drug Metab. Disp. 20, 198-204.
15. Rodriguez-Arnaiz R. i in. (1989) Evidence for the absence of mutagenic activity of furfuryl alcohol in tests of germ cells in Drosophila melanogaster. Mutation Res. 223, 309-311.
16. Savolainen H., Pfaffli P. (1983) Neurotoxicity of furfuryl alcohol vapor in prolonged inhalation exposure. Environ. Res. 31, 420-427.
17. Shibamato T. (1977) Formation of furfural with hydrogen ammonia. J. Agric. Food Chem. 25, 206-208.
18. Stich H.F. i in. (1981) Blastogenic activity of caramelized sugars. Mutation Res. 91, 129-136.
19. Terrill J.B. i in. (1989) Acute inhalation toxicity of furan, 2-methyl furan, furfuryl alcohol, and furfural in the rat. Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 50, 359-361.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-868730e9-153c-46cc-9a9f-54f0ff068e7e
Identyfikatory