Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-8687303b-8ddf-448e-a357-f9b7dd72f0de

Czasopismo

Rynek Energii

Tytuł artykułu

"Pakiet zimowy” Komisji Europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku

Autorzy Paska, J.  Surma, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN „Winter package” of the European Commission and directions and realization of energy policy until 2030
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedsiębiorstwa energetyczne są poddawane nieustającej presji politycznej i regulacyjnej. Polityki energetyczne, określając kierunki oraz działania wykonawcze, powinny gwarantować rozwój działalności w dłuższej perspektywie. Coraz częściej kierunki i realizacja polityki energetycznej poszczególnych państw członkowskich są uzależnione od regulacji przygotowywanych na poziomie Unii Europejskiej. Nie tak dawno kraje UE przyjęły politykę energetyczną, która nakreśliła kierunki rozwoju energetyki do roku 2030. Nowe strategie integrują różne cele polityczne, takie jak: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zabezpieczenie dostaw paliw i energii oraz wspieranie wzrostu, konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy. Tymczasem pod koniec 2016 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dokumentów, zwanych „Pakietem zimowym”, które nakreślają nowe oczekiwania Komisji w zakresie realizacji poszczególnych celów. Wśród najważniejszych projektów należy wskazać: regulacje rynku energii oraz mechanizmów rynku mocy, rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej, rewizję dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków, rewizję dyrektywy o odnawialnych źródłach energii a także dokumenty nadające uprawnienia do współpracy w zakresie Unii Energetycznej. W artykule przedstawiono zakres opublikowanych dokumentów oraz dokonano próby oceny ich wpływu na politykę energetyczną do 2030 roku oraz działalność przedsiębiorstw energetycznych.
EN Policy and regulations have been influenced energy utilities activities. Energy policies, defining strategy, directions and executive actions, shall ensure long term development of energy utilities. Currently, often directions and realization of energy policies of particular Member States depend on regulations being prepared at the level of the European Union. Not so long ago particular Member States adopted measures with aim to achieve 2030 goals. New strategies integrated different political goals like, reduction of greenhouse gases emission, security of supply, economy development, competition increase and new workplaces. Meanwhile, in the end of 2016, the European Commission published, so-called “Winter Package”, including the drafts of documents and regulations to shape new Commission expectations concerning direction of energy policy until 2030. Among others, main drafts include new energy market design, with capacity mechanism regulations, revision of energy efficiency Directive, revision of renewable energy Directive, revision of energy performance of buildings Directive and proposal of regulation on governance of the Energy Union. Article presents the scope and review of particular drafts of regulation with assessment trial of influence of the new regulations on energy policy until 2030 and energy utilities activity.
Słowa kluczowe
PL polityka energetyczna   pakiet zimowy   Komisja Europejska   przedsiębiorstwa energetyczne  
EN energy policy   winter package   European Commission   energy utilities  
Wydawca KAPRINT
Czasopismo Rynek Energii
Rocznik 2017
Tom Nr 2
Strony 21--28
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz.
Twórcy
autor Paska, J.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej; ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, Jozef.Paska@ien.pw.edu.pl
autor Surma, T.
Bibliografia
[1] European Commission: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use energy from renewable sources. Brussels, November 2016.
[2] European Commission: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity. Brussels, November 2016.
[3] Komisja Europejska: Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Bruksela, listopad 2016.
[4] Komisja Europejska: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ceny i koszty energii w Europie. Bruksela, listopad 2016.
[5] Komisja Europejska: Sprawozdanie Komisji – Sprawozdanie końcowe z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze. Bruksela, listopad 2016.
[6] Komisja Europejska: Wniosek dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Bruksela, listopad 2016.
[7] Komisja Europejska: Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania Unią Energetyczną. Bruksela, listopad 2016.
[8] Paska J., Surma T.: Elektrownie wiatrowe źródłem energii elektrycznej, czy również mocy. Rynek Energii 2015, nr 2 (117), s. 52-68.
[9] Paska J., Surma T.: Wpływ polityki energetycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Rynek Energii 2016, nr 2 (123), s. 17-26.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-8687303b-8ddf-448e-a357-f9b7dd72f0de
Identyfikatory