Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-868223d1-e1ff-4b59-a27a-609a1b6a3918

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Preferencje wyboru źródła ciepła dla indywidualnych budynków mieszkalnych

Autorzy Francik, S.  Frączek, J.  Ślipek, Z. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Heat source selection preferences in heating systems of private residential buildings
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule scharakteryzowano paliwa konwencjonalne i odnawialne. Przeanalizowano wady i zalety różnych paliw stosowanych do ogrzewania domów. Na podstawie wyników badań ankietowych określono kryteria jakimi kierowali się inwestorzy przy doboru źródła ciepła do systemu grzewczego w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Najważniejszym kryterium były koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (42,5%).
EN W This paper describes conventional and renewable fuels. We analyzed the pros and cons of various fuels used to heat homes. Based on the results of the survey which sets out the criteria guided the selection of investors with a heat source to the heating system in individual residential buildings. The most important criteria were the capital and operating costs (42.5%).
Słowa kluczowe
PL system grzewczy budynków mieszkalnych   źródło ciepła  
EN residential heating system   heat source  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 188--191
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Francik, S.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Frączek, J.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
autor Ślipek, Z.
  • Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Bibliografia
[1] Bednarska A.: 2010. Hydroenergetyka w Polsce - obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość. [dostęp 14-12-2010]. Dostępny w Internecie: http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/konferencja/artykuly/03.pdf.
[2] Bicki Z., Soliński J.: 2008. 20 Światowy Kongres Energetyczny. Energetyka. Nr 2. s. 95.
[3] Chmieliński P., Feltynowski M., Jachymek M., Przybyłowski A., Ziomek A.: 2008. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa. s. 53.
[4] Gronowicz J.: 2008. Niekonwencjonalne źródła energii. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB. Radom - Poznań. s. 154, 157 - 168.
[5] Grzelakowska A.: 2004. Zanim zdewastujemy gleby uprawne. Słomiany ogień. Energetyka. Nr 1. s. 31 - 35.
[6] Kaliski M., Siemek J., Sikora A., Staśko D., Janusz P., Szurlej A.: 2009. Wykorzystanie gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce i UE - szanse i bariery. Rynek Energii. Nr 8. s. 22.
[7] Kaliski M., Szurlej A.: 2008. Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego, Wiertnictwo - Nafta - Gaz. z. 2. s. 354.
[8] Krygier K., Klinke T., Sewerynik J.: 1991. Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja. WSiP. Warszawa. s. 12, 56-70.
[9] Lorenz U., Grudziński Z.: 2003. Ceny węgla kamiennego energetycznego w kraju i na rynkach międzynarodowych. Polityka Energetyczna. Nr 6. s. 285-286.
[10] Lorenz U., Grudziński Z.: 2007. Perspektywy dla międzynarodowych rynków węgla energetycznego. Polityka Energetyczna. Nr 2. s. 498-499.
[11] Modernizacja systemu zasilania w ciepło budynków mieszkalnych. 2009. Dom przyjazny. z. 8. s. 4 - 6.
[12] Rokicki H.: 2001. Porównanie ogólnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych trzech systemów ogrzewania domku jednorodzinnego w warunkach krajowych (pompa ciepła, kocioł, instalacja solarna). Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. Nr 6. s. 237.
[13] Sitek A.: 2007. Moje spotkanie z ekologią - energia wokół nas. Projekt dotyczący edukacji ekologicznej opartej na zrównoważonym rozwoju w ramach programu KRĄG. Płońsk. s. 8.
[14]. Sobolewski M.: 2010. Rozwój odnawialnych źródeł energii. INFOS. Nr 2(72). s. 2 - 3.
[15] Soliński J.: 2008. Światowe rezerwy surowców energetycznych. Energetyka. Nr 2. s. 12 - 13.
[16] Strzelczyk F., Wawszczak A.: 2008. Efektywność biomasy jako paliwa energetycznego. Rynek Energii. Nr 5. s. 51- 57.
[17] Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M.: 2007. Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Wydawnictwo IChPW i Politechniki Śląskiej. Zabrze - Gliwice. s. 311-313.
[18] Trojanowska M., Szul T.: 2003. Techniczna i gospodarcza analiza oraz prognozowanie nakładów energetycznych na ogrzewanie budynków mieszkalnych na terenach wiejskich. Nr 2. s. 69.
[19] Wójcicki Z.: 2007. Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 2. s. 5-13.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-868223d1-e1ff-4b59-a27a-609a1b6a3918
Identyfikatory