Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-865bb683-98a1-4f99-b9b1-d08d06a30e84

Czasopismo

Inżynieria i Budownictwo

Tytuł artykułu

Modelowanie numeryczne 3D jako narzędzie wspomagające projektowanie rozbudowy części podziemnych w budynkach zabytkowych

Autorzy Michalak, H.  Kościńska-Grabowska, K.  Przybysz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN 3D numerical modeling as a supporting tool for design of the extension of underground part of historic buildings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Scharakteryzowano proces kształtowania modelu numerycznego 3D budynku zabytkowego, rozbudowywanego o kolejne kondygnacje podziemne, usytuowanego w zwartej zabudowie miejskiej, a także jego kalibracji z uwzględnieniem wyników pomiarów geodezyjnych. Przedstawiono wnioski ogólne dotyczące kalibracji tego rodzaju modeli numerycznych.
EN The article describes the process of design a 3D numerical model of the historic building, extended with subsequent underground storeys, situated in a compact urban development, and its calibration taking into account the results of geodetic measurements. General conclusions of the calibration of these types of numerical models are presented.
Słowa kluczowe
PL budynek zabytkowy   część podziemna   rozbudowa   wspomaganie projektowania   modelowanie numeryczne 3D  
EN historic building   underground part   extension   design support   3D numerical modelling  
Wydawca Fundacja PZITB "Inżynieria i Budownictwo"
Czasopismo Inżynieria i Budownictwo
Rocznik 2018
Tom R. 74, nr 12
Strony 637--641
Opis fizyczny Bibliogr. 17 poz., il.
Twórcy
autor Michalak, H.
  • Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
autor Kościńska-Grabowska, K.
  • Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
autor Przybysz, P.
  • Wydział Architektury, Politechnika Warszawska
Bibliografia
[1] Commend S., Kivell S., Obrzud R., Podleś K., Truty A., Zimmermann T.: Computational Geomechanics on PC. Rossolis Editions, Switzerland 2016.
[2] Michalak H., Kościńska-Grabowska K.: On designing underground extensions in existing heritage-listed buildings. Undergroung Infrastructure of Urban Areas 4. CRC Press. A Balkema Book, Wrocław 25-26.10.2017.
[3] Jastrzębska M., Łupieżowiec M.: Osiadanie fundamentów z uwzględnieniem zmienności modułów odkształcenia. LVI Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Kielce-Krynica, wrzesień 2010.
[4] Kościńska-Grabowska K., Michalak H.: O kształtowaniu konstrukcyjno-przestrzennym rozbudowywanych części podziemnych istniejących budynków zabytkowych. "Inżynieria i Budownictwo", nr 3/2017.
[5] Large scale modeling and simulations with ZSOIL, ZACE Services Ltd. 2017.
[6] Michalak H.: Kształtowanie konstrukcyjno-przestrzenne garaży podziemnych na terenach silnie zurbanizowanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, seria Architektura - zeszyt 2, Warszawa 2006 r.
[7] Popielski P.: Metody oceny oddziaływania głębokiego posadowienia na otoczenie. XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji "Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materialowo-technologiczne". Wisła, marzec 2013.
[8] Truty A.: Sztywność gruntów w zakresie małych odkształceń. Aspekty modelowania numerycznego. "Czasopismo Techniczne", zeszyt 3-8/2008.
[9] Dokumentacja geotechniczna do projektu budowy budynku muzealno-biurowego oraz adaptacji na cele muzealne budynków zabytkowych położonych przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie. WAPDECO Przedsiębiorstwo Usług Consultingowych Sp. Jawna, Dziubak A., Dziubak B., Mordoń R., Mordoń B., opracowanie: Gotowiec T., Kociszewski R., Warszawa, grudzień 2007.
[10] Ekspertyza techniczna etapowania robót z uwzględnieniem wyeliminowania zagrożeń stabilności konstrukcyjnej rewitalizowanych obiektów dla zadania inwestycyjnego pn. "Muzeum Warszawskiej Pragi" przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie. RE-AN Januszaniec R., opracowanie: Januszaniec A.
[11] Inwentaryzacja budowlana budynku zabytkowego położonego przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie. "MIF" Pracownia Projektowa Miszta E., opracowanie: Miszta-Gołębiewska E., Śliwińska D., Maślanka M., Rembiewska J., Warszawa, grudzień 2005.
[12] Projekt drogowy. Muzeum Warszawskiej Pragi. Pas Projekt Archi. Studio, opracowanie: Lipko J., Ślusarczyk K., marzec 2009.
[13] Projekt budowlany Muzeum Warszawskiej Pragi. Pas Projekt Archi. Studio, opracowanie: Birula-Białynicki S., Golenko S., Golenko M., 2009.
[14] Projekt wykonawczy. Tom V. Konstrukcja. Muzeum Warszawskiej Pragi. Budynek A i B. Pas Projekt Archi. Studio, opracowanie: Teterycz T., 2009.
[15] Projekt wykonawczy. Tom XI. Architektura. Muzeum Warszawskiej Pragi. Budynek C. Pas Projekt Archi. Studio, opracowanie: Birula-Białynicki S., Golenko S., Golenko M., 2009.
[16] www.mapa.um.warszawa.pl.
[17] www.szrm.pl.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-865bb683-98a1-4f99-b9b1-d08d06a30e84
Identyfikatory