Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-864335b8-8091-46a8-8860-ecdead8d0969

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Modelowanie wydajności stanowisk roboczych w cyklach produkcyjnych

Autorzy Topolska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Modeling the productivity of workstations in production cycles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W przedsiębiorstwach reorganizacja procesu nie jest łatwym zadaniem, gdyż wymusza na osobach ją przeprowadzających spojrzenie na cały proces pod różnym kątem, z każdego możliwego punktu widzenia. Powoduje przez to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań, które pozwoliłby osiągnąć zamierzony rezultat. W badaniach podjęto próbę przeorganizowania procesu produkcyjnego wykorzystując dane z przedsiębiorstwa, mapowanie całego procesu z uwzględnieniem wymagań klientów. Przeanalizowano rozbudowę stanowisk, dodatkowe zatrudnienie pod potrzeby zmiany cyklu pracy na linii produkcyjnej. Zmiany przedstawiono w postaci proponowanego stany w procesie mapowania. Reorganizacja procesu produkcyjnego pozwoli na utrzymanie stałych klientów w przedsiębiorstwie i pozyskanie nowych.
EN The businesses reorganization process is not an easy task, since it forces people carrying look at the whole process from a different angle, from every possible point of view. This results in the constant search for new solutions that would achieve the desired result. The study attempted to reorganize the production process using data from the company, mapping the entire process taking into account the requirements of the customers. We analyzed the development of positions, additional employment for the needs of changes in the work on the production line. Changes are shown in the form of the proposed conditions in the mapping process. The reorganization of the production process will allow for the maintenance of regular customers in the enterprise and attracting new ones.
Słowa kluczowe
PL przedsiębiorstwo produkcyjne   cykl produkcyjny   proces produkcji   zarządzanie produkcją   organizacja procesu produkcyjnego   stanowisko robocze   wydajność pracy  
EN manufacturing company   production cycle   production process   production management   organization of production process   workstation   work productivity  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 1645--1649, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., schem.
Twórcy
autor Topolska, K.
Bibliografia
1. Chlebus T., ref: Cykl produkcyjny, Wrocław 2012,
2. Durlik I., Inżynieria zarządzania. Strategie organizacji produkcji, nowe koncepcje zarządzania, cz. 1. Agencja Wydawnicza Placet Warszawa 2007
3. Liwowski B., Kozłowski R., Podstawowe zagadnienia z zarządzania produkcją, Kraków 2007
4. Matuszek J., Inżynieria produkcji, Bielsko-Biała 2000
5. Matuszek J., Logistyka produkcji, Wałbrzych 2012
6. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. Warszawa 2006
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-864335b8-8091-46a8-8860-ecdead8d0969
Identyfikatory