Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-861e29cf-eb84-47de-bc0f-e25b692c50a0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Zachowanie się iłów mioceńskich jako podłoża gruntowego planowanych inwestycji transportowych Krakowa

Autorzy Pilecka, E.  Zięba, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Behavior of Miocene clays as subsoils planned transport investments in Krakow
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W najbliższym czasie w okolicach kopalni Iłów Zesławice (Kraków) powstanie trasa szybkiego ruchu S7. W artykule omówiono warunki geotechniczne podłoża gruntowego pod planowaną inwestycję. Przestawiono wyniki badań terenowych jak i laboratoryjnych, oraz omówiono główne wyzwania związane z wykonaniem posadowienia planowej inwestycji.
EN In the nearest future, close to an open cast clay mine in Zesławice (Kraków) the construction of S7 road will take place. In the paper the results of field test carried out at the site and the following labaoratory test are presented. Next, the obtained physical soil properties are discussed. Finally, the importance of the results of the soil test in view of the main problems of the planned construction has been pointed out.
Słowa kluczowe
PL podłoże gruntowe   warunki geotechniczne   inwestycja transportowa Krakowa  
EN subsoil   geotechnical conditions   transport investments in Krakow  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 387--391
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Pilecka, E.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem, epilecka@pk.edu.pl
autor Zięba, J.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Mechaniki Budowli, Katedra Współdziałania Budowli z Podłożem, jzieba@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka S7 o przebiegu Moczydło – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (Ptaszyckiego/Igołomska) została wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 15 stycznia 2015 r.
2. PN-BN-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PKN-CEN ISO_TS 17892-1÷12 Badania laboratoryjne gruntów.
4. Olesiak S.: Wykorzystanie sondy wkręcanej WST w badaniach mioceńskich iłów krakowieckich. Górnictwo i Geoinżynieria, zeszyt 1, 2009, s. 467–473.
5. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu, 1979. Dokumentacja Gologiczna złoża surowców ceramiki budowlanej "Zesławice" w kat. B+C1+C2, Kraków: Zakład projektów i dokumentacji Geoloicznych w Katowicach - oddział w Krakowie.
6. Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych. Instytut Techniki Budowlanej.
7. Wrana, B. 2012: Dynamika gruntów. Modele obliczeniowe. Monografia PK, Kraków, 243 s.
8. Małgorzata Jastrzębska „Badania zachowania się gruntów spoistych poddanych obciążeniom cyklicznym w zakresie małych odkształceń”.
9. Takahashi M., Hight D.W., Vaughan P.R. (1980): Effective stress changes observed during undrained cyclic triaxial tests on clay, Proceedings of the International Symposium on Soils under Cyclic and Transient Loading, Swansea, Vol 1, 201-209.
10. Polska Norma PN-EN-1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
11. Lech Wysokiński „Rekultywacja terenów kopalni odkrywkowych i ich wykorzystanie budowlane”.
12. Pilecka E. & Bazarnik M., 2015. Application of terrestrial laser scanner for monitoring the railway infrastructure threatened by landslides. Monografia PK, Kraków, 171-190 s.
13. Anna Bąkowska “Zachowanie się glin lodowcowych rejonu Warszawa-Służew pod wpływem obciążeń dynamicznych”.
14. Kamil Kiełbasiński „Geologiczno-inżynierska i geofizyczna ocena zachowania się gruntów spoistych w przekroju Doliny Wisły wzdłuż Trasy Siekierkowskiej w Warszawie pod wpływem obciążeń dynamicznych”.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-861e29cf-eb84-47de-bc0f-e25b692c50a0
Identyfikatory